informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Na stronie znajdziesz najświeższe aktualności dotyczące Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zapraszamy pracowników sektora transportu zbiorowego do udziału w szkoleniu "Różni podróżni - obsługa bez barier"

REKRUTACJA NA SZKOLENIE „RÓŻNI PODRÓŻNI” DLA PRACOWNIKÓW SEKTORA TRANSPORTU ZBIOROWEGO W ZAKRESIE POTRZEB OSÓB ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI, W TYM OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

Logotyp w formie paska od lewej napis Fundusze europejskie wiedza edukacja rozwój, flaga polski napis Rzeczpospolita Polska, napis Unia europejska europejski fundusz społeczny i flaga Unii europejskiej

Trwa rekrutacja na szkolenie „Różni podróżni – obsługa bez barier”

Jest ono realizowane w projekcie pn.: „Szkolenia dla pracowników sektora transportu zbiorowego w zakresie potrzeb osób o szczególnych potrzebach, w tym osób z niepełnosprawnościami” w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014‐2020.

Realizatorem szkoleń jest Polski Instytut Rozwoju sp. z o.o.

KTO MOŻE BYĆ UCZESTNIKIEM SZKOLENIA RÓŻNI PODRÓŻNI

Uczestnikami szkolenia Różni podróżni mogą być pracownicy mikro, małych, średnich (MŚP) i dużych przedsiębiorstw, prowadzących  działalność w obszarze kolejowego, miejskiego i międzymiastowego transportu zbiorowego.

W 2-dniowym szkoleniu dla pracowników kolejowego, miejskiego i międzymiastowego transportu zbiorowego (szkolenie typ 1)  uczestniczyć mogą pracownicy zajmujący następujące stanowiska:

I. pracownicy przewoźników kolejowego, miejskiego i międzymiastowego transportu zbiorowego, zajmujący następujące stanowiska:

a) sprzedawca biletów,

b) pracownik obsługi dworca/punktu obsługi pasażera,

c) pracownik infolinii,

d) członkowie drużyny konduktorskiej,

e) pracownik świadczący usługi asysty na dworcu,

f) kontroler biletów,

g) kierowca,

h) motorniczy,

i) pracownik działu kadr/zarządzania zasobami ludzkimi,

j) trenerzy wewnętrzni;

II. pracownicy zarządców dworców zajmujący następujące stanowiska:

a) sprzedawca biletów,

b) pracownik obsługi dworca;

III. pracownicy zarządców infrastruktury wyznaczeni do obsługi urządzeń wspomagających poruszanie się po dworcu (np. windy przyschodowej) i/lub świadczenia asysty np. w związku ze skorzystaniem z przejścia w poziomie szyn;

IV. pracownicy podwykonawców zarządców dworca, świadczący usługi asysty;

V. pracownicy podwykonawców przewoźników kolejowego, miejskiego i międzymiastowego transportu zbiorowego, świadczący usługi w zakresie kontroli biletów

W 4-godzinnym szkoleniu dla kadry zarządzającej w przedsiębiorstwach kolejowego, miejskiego i międzymiastowego transportu zbiorowego (szkolenie typ 2) uczestniczyć mogą:

I. pracownicy przewoźników kolejowego, miejskiego i międzymiastowego transportu zbiorowego, zajmujący następujące stanowiska:

a) prezes/dyrektor,

b) wiceprezes/wicedyrektor odpowiedzialny za obszar obsługi klientów;

II. pracownicy zarządców dworców zajmujący następujące stanowiska:

a) prezes/dyrektor,

b) wiceprezes/wicedyrektor odpowiedzialny za obszar obsługi klientów;

III. pracownicy zarządców infrastruktury zajmujący następujące stanowiska:

a)prezes/dyrektor,

b) wiceprezes/wicedyrektor odpowiedzialny za obszar obsługi klientów;

IV. przedstawiciele związków zawodowych, działający u przewoźników kolejowego, miejskiego i międzymiastowego transportu zbiorowego, którzy wezmą udział w szkoleniach

UWAGA: Warunkiem udziału pracowników w szkoleniu typu 1 jest wcześniejszy udział kadry zarządzającej danego przedsiębiorstwa kolejowego, miejskiego i międzymiastowego transportu zbiorowego w szkoleniu typu 2. Składane wnioski muszą zatem wskazywać uczestników szkolenia typu 1 i typu 2 łącznie.

JAK WNIOSKOWAĆ O UDZIAŁ W SZKOLENIU RÓŻNI PODRÓŻNI

Aby wziąć udział w szkoleniu:

  1. ZAPOZNAJ SIĘ Z REGULAMINEM SZKOLEŃ 
  2. USTAL Z JAKIEGO RODZAJU POMOCY MOŻE SKORZYSTAĆ PRZEDSIĘBIORSTWO CHCĄC UCZESTNICZYĆ W SZKOLENIU, tzn. czy może ubiegać się o wsparcie w postaci:
    a) pomocy de minimis,

czy

b) pomocy publicznej w ramach rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych, czy

c) pomocy publicznej na szkolenia.

3. WYPEŁNIJ I ZŁÓŻ NA ADRES EMAIL: transport@pfron.org.pl NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY:

W PRZYPADKU, GDY PRZEDSIĘBIORSTWO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O POMOC DE MINIMIS, tj. pokrycie 100% kosztów udziału pracownika w szkoleniu typu 1 i szkoleniu typu 2

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/projekty/projekty-ue/program-operacyjny-wiedza-edukacja-rozwoj/szkolenia-dla-pracownikow-sektora-transportu-zbiorowego-w-zakresie-potrzeb-osob-o-szczegolnych-potrzebach-w-tym-osob-z-niepelnosprawnosciami/regulamin-szkolen-i-dokumenty-do-pobrania/dokumenty-do-pobrania/pomoc-de-minimis/

1) wniosek o zakwalifikowanie do projektu i udzielenie pomocy de minimis;

2) formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis;

3) wykaz uczestników objętych wnioskiem, tj. pracowników, którzy wezmą udział w szkoleniu typu 1 i szkoleniu typu 2;

4) wykaz kosztów objętych pomocą zgodnie z § 12 ust. 1 lit. b) (typ 1 szkolenia) i lit. c) (typ 2 szkolenia) Regulaminu szkoleń;

5) oświadczenie o nienależeniu do kategorii wyłączonych z możliwości otrzymania pomocy;

6) oświadczenie o braku obowiązku zwrotu pomocy publicznej;

7) informacja o ochronie danych osobowych;

8) oświadczenie o tajemnicy przedsiębiorstwa;

9) kwestionariusze osobowe dla Uczestników;

10) załącznik/i dot. otrzymywanej pomocy de minimis.

W PRZYPADKU, GDY PRZEDSIĘBIORSTWO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O POMOC PUBLICZNĄ W RAMACH REKOMPENSATY Z TYTUŁU ŚWIADCZENIA USŁUG PUBLICZNYCH, tj. pokrycie 100% kosztów udziału pracownika w szkoleniu typu 1 i szkoleniu typu 2

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/projekty/projekty-ue/program-operacyjny-wiedza-edukacja-rozwoj/szkolenia-dla-pracownikow-sektora-transportu-zbiorowego-w-zakresie-potrzeb-osob-o-szczegolnych-potrzebach-w-tym-osob-z-niepelnosprawnosciami/regulamin-szkolen-i-dokumenty-do-pobrania/dokumenty-do-pobrania/pomoc-publiczna-w-ramach-rekompensaty/

1) wniosek o dołączenie do projektu i udzielenie pomocy publicznej w ramach rekompensaty;

2) formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie;

3) wykaz uczestników objętych wnioskiem, tj. pracowników, którzy wezmą udział w szkoleniu typu 1 i szkoleniu typu 2;

4) oświadczenie o wielkości przedsiębiorstwa;

5) wykaz niezbędnego zakwaterowania pracowników niepełnosprawnych;

6) wykaz kosztów objętych pomocą zgodnie z § 12 ust. 1 lit. b) (typ 1 szkolenia) i lit. c) (typ 2 szkolenia) Regulaminu szkoleń;

7) oświadczenie o nienależeniu do kategorii wyłączonych z możliwości otrzymania pomocy;

8) oświadczenie o nieznajdowaniu się w trudnej sytuacji;

9) oświadczenie o braku obowiązku zwrotu pomocy publicznej;

10) oświadczenie o niepodjęciu uprzedniego zobowiązania do udziału w szkoleniu;

11) informacja o ochronie danych osobowych;

12) oświadczenie o tajemnicy przedsiębiorstwa;

13) kwestionariusze osobowe dla Uczestników;

14) dokumenty pozwalające potwierdzić sytuację finansową i wielkość przedsiębiorcy (aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, sprawozdania finansowe za ostatnie trzy lata obrachunkowe, informacje o wielkości zatrudnienia w przeliczeniu na roczne jednostki zatrudnienia, inne dokumenty)

W PRZYPADKU, GDY PRZEDSIEBIORSTWO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O POMOC PUBLICZNĄ NA SZKOLENIA, tj. pokrycie od 50 do 70% kosztów udziału pracownika w szkoleniu typu 1 i szkoleniu typu 2

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/projekty/projekty-ue/program-operacyjny-wiedza-edukacja-rozwoj/szkolenia-dla-pracownikow-sektora-transportu-zbiorowego-w-zakresie-potrzeb-osob-o-szczegolnych-potrzebach-w-tym-osob-z-niepelnosprawnosciami/regulamin-szkolen-i-dokumenty-do-pobrania/dokumenty-do-pobrania/pomoc-publiczna-na-szkolenia/

1) wniosek o dołączenie do projektu i udzielenie pomocy publicznej;

2) formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc

3) w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie;

4) wykaz uczestników objętych wnioskiem, tj. pracowników, którzy wezmą udział w szkoleniu typu 1 i szkoleniu typu 2;

5) wykaz kosztów objętych pomocą zgodnie z § 12 ust. 1 lit. b) (typ 1 szkolenia) i lit. c) (typ 2 szkolenia) Regulaminu szkoleń;

6) oświadczenie o braku obowiązku zwrotu pomocy publicznej;

7) informacja o ochronie danych osobowych;

8) oświadczenie o tajemnicy przedsiębiorstwa;

9) kwestionariusze osobowe uczestników, tj. osób wskazanych w wykazie uczestników objętych wnioskiem;

10) właściwe ze na rodzaj udzielanej pomocy dokumenty pozwalające potwierdzić możliwość otrzymania zgodnej z prawem pomocy.

  1. PODPISZ Z PFRON POROZUMIENIE dotyczące przeprowadzenia szkolenia dofinansowanego
    z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu „Szkolenia dla pracowników sektora transportu zbiorowego w zakresie potrzeb osób o szczególnych potrzebach, w tym osób z niepełnosprawnościami”
  2. UZGODNIJ Z PRZEDSTAWICIELAMI REALIZATORA SZKOLEŃ, tj. Polskiego Instytutu Rozwoju sp. z o.o. (PIR sp. z o.o.) DOKŁADNE DATY I MIEJSCA SZKOLEŃ

INSTRUKCJE WYPEŁNIANIA DOKUMENTÓW I WZORCOWO WYPEŁNIONE DOKUMENTY

Instrukcje wypełniania wniosków wraz z wzorcowo wypełnionymi dokumentami, tj. wnioskami i załącznikami do nich 

Galeria zdjęć

Data publikacji: 2021-05-11
Departament ds. Polityki Regionalnej
Autor: Wydział ds. Projektów Współfinansowanych