informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Na stronie znajdziesz najświeższe aktualności dotyczące Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zatrudnienie i integracja społeczna

Konferencja poświęcona realizacji Priorytetu I Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Warszawa 25 października 2011 r.

Konferencja zorganizowana przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej poświęcona była podsumowaniu realizowanych projektów oraz zapoznaniu się z planami realizacji kolejnych projektów w przyszłym roku. Przybliżone zostały założenia do planu działania na 2012 rok oraz zmiany w Szczegółowym Opisie Priorytetów PO KL, a także przedstawione zostały nowopowstałe Działania. Do jednych z tych działań należy Działanie 1.5, w którym nabór projektów do dofinansowania będzie prowadzony w trybie konkursowym. Projekty będą obejmowały wdrażanie i upowszechnianie rozwiązań służących godzeniu życia zawodowego i rodzinnego oraz wspierających powrót do pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci.

W trakcie konferencji przeprowadzone zostały następujące prezentacje:

  • Zmiany w kierunkach realizacji Priorytetu I PO KL po przeglądzie śródokresowym, przedstawiciel Instytucji Zarządzającej, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego;
  • Efekty realizacji projektów z zakresu rynku pracy i pomocy społecznej, Pani Iwona Zakrzewska, Dyrektor, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich;
  • Stan realizacji projektów na rzecz społeczności romskiej, Pani Kinga Krzyszczuk-Micek, Kierownik Sekcji ds. Integracji Społecznej, Władza Wdrażająca Programy Europejskie;
  • Realizacja projektów konkursowych na rzecz promocji równych szans kobiet i mężczyzn oraz godzenia życia zawodowego i rodzinnego w Poddziałaniu 1.3.2 PO KL, Pani Aneta Zaraś, Naczelnik Wydziału ds. Wspierania Równouprawnienia i Dialogu Społecznego, Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej;
  • Realizacja Resortowego Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch”, przedstawiciel Departamentu Polityki Rodzinnej w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej;
  • Założenia do Planu działania dla Priorytetu I na rok 2012, Pani Barbara Woszczyk-Kępińska, Zastępca Dyrektora, Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej;
  • Projekty wspierające integrację zawodową i społeczną osób przebywających w zakładach poprawczych oraz schroniskach dla nieletnich, Pani Monika Lewoc, Zastępca Dyrektora, Departament Wykonania Orzeczeń i Probacji w Ministerstwie Sprawiedliwości;
  • Projekty na rzecz aktywizacji zawodowej i integracji społecznej skierowanej do osób niepełnosprawnych, Pan Robert Pudło, Dyrektor, Wydział Wdrażania Programów Unii Europejskiej, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Przedstawiona została także, przez Panią Jolantę Waszkiewicz z Wydział Wdrażania Programów Unii Europejskiej PFRON, informacja o planowanych nowych projektach mających na celu wsparcie innych, niż dotychczas, grup osób z niepełnosprawnością.

Galeria zdjęć

Data publikacji: 2011-11-03
Wydział Programowania i Realizacji Zadań
Autor: Jędrzej Sudnikowicz

Inne aktualności z tej kategorii