informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Na stronie znajdziesz najświeższe aktualności dotyczące Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zmiany w pilotażowym programie „Rehabilitacja 25 plus”

Rada Nadzorcza Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wprowadziła zmiany do programu „Rehabilitacja 25 plus”.

Obecnie program realizowany może być przez wszystkie podmioty prowadzące placówki edukacyjne, w których beneficjent programu realizował obowiązek nauki.  

Przed wprowadzeniem zmian realizatorem programu mogły być jedynie podmioty prowadzące OREW (ośrodki rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawcze) i ORW (ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze).

Jednocześnie nastąpiło rozszerzenie beneficjentów programu. Przed wprowadzeniem zmian z pomocy udzielanej w ramach programu mogli korzystać spełniający wszystkie przewidziane w programie warunki uczestnictwa absolwenci OREW (ośrodków rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczych), bądź ORW (ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych), bądź SPdP (szkół specjalnych przysposabiających do pracy).

Obecnie z programu mogą skorzystać także niezatrudnione osoby niepełnosprawne będące absolwentami innych placówek edukacyjnych w wieku powyżej 25 roku życia:

 1. osoby z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim tzn. te, które w trakcie realizacji obowiązku nauki posiadały orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych wydane przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradniach specjalistycznych, zgodnie z przepisami w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych
  i legitymujące się aktualnym orzeczeniem, o którym mowa w ustawie o rehabilitacji;
 2. osoby z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym sprzężoną z innymi niepełnosprawnościami,

o ile nie są objęte rehabilitacją społeczną w placówkach dziennej aktywności (np. środowiskowych domach samopomocy czy warsztatach terapii zajęciowej). 

W ramach realizacji programu osobom niepełnosprawnym może być udzielane wsparcie w zakresie:

 • usług opiekuńczych i pielęgnacyjnych, w tym pomocy w utrzymaniu higieny osobistej;
 • udziału w zajęciach usprawniających, terapeutycznych i wspierających ruchowo;
 • udziału w zajęciach prowadzonych w ramach kół zainteresowań;
 • pomocy w rozwinięciu i wzmacnianiu aktywności oraz samodzielności życiowej oraz utrzymaniu nabytych wcześniej umiejętności;
 • pomocy psychologicznej, poradnictwa i wsparcia w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych oraz bieżących spraw życia codziennego;
 • działań aktywizujących zawodowo w przypadku absolwentów SPdP;
 • transportu.

Realizacja programu została wydłużona o rok kalendarzowy, tj. do 31 grudnia 2021 roku jako pilotaż obejmujący trzy lata szkolne:

 1. rok szkolny 2018/2019 trwający od 1 września 2018 roku do 31 sierpnia 2019 roku;
 2. rok szkolny 2019/2020 trwający od 1 września 2019 roku do 31 sierpnia 2020 roku;
 3. rok szkolny 2020/2021 trwający od 1 września 2020 roku do 31 sierpnia 2021 roku.

Program kierowany jest do osób, które w latach 2016-2021 ukończyły albo ukończą realizację obowiązku nauki.

Beneficjent programu może korzystać ze wsparcia w ramach programu maksymalnie przez trzy lata szkolne (a nie jak to było dotychczas przez 2 lata szkolne), nie dłużej niż do 31 sierpnia 2021 r.

Dokumenty związane z realizacją programu zostały udostępnione na stronie internetowej Funduszu.  Zachęcamy do zapoznania się z treścią programu (w sekcji Dokumenty do pobrania).

Serdecznie zapraszamy do udziału w programie.

Data publikacji: 2019-06-19
Departament ds. Programów
Autor: Bogumił Łaniewski

Inne aktualności z tej kategorii