informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Uprawnienia niepełnosprawnego kierowcy

Kto może nie stosować się do niektórych znaków

Do niektórych znaków drogowych dotyczących zakazu ruchu lub postoju (pod warunkiem oznaczenia pojazdu kartą parkingową i zachowania szczególnej ostrożności) mogą nie stosować się:

 • osoby niepełnosprawne o obniżonej sprawności ruchowej, kierujące pojazdem samochodowym oznaczonym kartą parkingową,
 • kierujący pojazdem, którym podróżuje osoba o obniżonej sprawności ruchowej,
 • pracownicy placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych pozostających pod opieką tych placówek.

Karta parkingowa powinna być umieszczona za przednią szybą pojazdu samochodowego w sposób umożliwiający jej odczytanie.

Znaki drogowe, do którychwymienione wyżej osoby nie muszą się stosować:

infografika: znaki drogowe

Objaśnienia znaków: B-1 – „zakaz ruchu w obu kierunkach” B-3 – „zakaz wjazdu pojazdów silnikowych z wyjątkiem motocykli jednośladowych” B-3a – „zakaz wjazdu autobusów” B-4 – „zakaz wjazdu motocykli” B-10 – „zakaz wjazdu motorowerów” B-35 – „zakaz postoju” B-37 – „zakaz postoju w dni nieparzyste” B-38 – „zakaz postoju w dni parzyste” B-39 – „strefa ograniczonego postoju”

Karta parkingowa

Kartę parkingową, za opłatą, wydaje starosta. Kartę parkingową można otrzymać tylko na podstawie wydawanych przez Powiatowy/Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności:

 • orzeczeń o niepełnosprawności lub
 • orzeczeń o stopniu niepełnosprawności lub
 • orzeczeń o wskazaniach do ulg i uprawnień.

Osoby zaliczone do lekkiego stopnia niepełnosprawności mogą otrzymać kartę parkingową tylko w przypadku ustalenia przyczyny niepełnosprawności oznaczonej symbolem 05-R (upośledzenie narządu ruchu) lub 10-N (choroby neurologiczne).

Dokumenty wymagane do wydania karty parkingowej:

 • wypełniony wniosek o wydanie karty parkingowej,
 • załączona kserokopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (oryginał do wglądu),
 • dowód opłaty,
 • aktualna fotografiao wymiarach 35 mm × 45 mm,
 • upoważnienie do złożenia wniosku o wydanie karty parkingowej i jej odbioru (jeśli podanie o kartę będzie składać i odbierać inna osoba niż uprawniona do jej otrzymania),
 • dowód osobisty wnioskodawcy,
 • dowód osobisty osoby upoważnionej przez wnioskodawcę.

Karta parkingowa uprawnia osoby niepełnosprawne do parkowania na miejscach specjalnie wydzielonych i przeznaczonych dla tych osób, w tym na miejscach wyznaczonych w strefie płatnego parkowania.

Karta parkingowa co do zasady nie zwalnia z opłat za parkowanie. Na podstawie wewnętrznych regulacji poszczególnych samorządów np. uchwały rady miasta, osoby niepełnosprawne mogą być zwolnione z opłat za parkowanie w strefie płatnego parkowania. Zwolnienie takie obejmuje często szerszą grupę osób niepełnosprawnych, nie tylko legitymujących się kartą parkingową – w Warszawie podstawą do korzystania z tego uprawnienia jest Karta N+. Więcej informacji nt przepisów warszawskich: http://www.scon.waw.pl

Wzór karty parkingowej:

 • Wymiary karty: 148 mm x 106 mm.
 • Kolor karty: jasnoniebieski, napisy w kolorze czarnym.
 • Emblemat barwy ciemnoniebieskiej z międzynarodowym symbolem wózka inwalidzkiego barwy białej, o wymiarach 35 mm x 45 mm.
 • Fotografia o wymiarach: 3,5 cm x 4,5 cm.

iinfografika: wzór karty pakingowejj

Ważne informacje!

 • Opłata za wydanie Karty Parkingowej wynosi 25 zł.
 • Karta parkingowa powinna być umieszczona za przednią szybą pojazdu samochodowego w sposób umożliwiający jej odczytanie (odczytanie pierwszej strony - z symbolem wózka inwalidzkiego).
 • Korzystając z przywilejów wynikających z posiadania karty parkingowej, osoba niepełnosprawna może kierować pojazdem, lub może być wieziona przez innego kierowcę, innym pojazdem. Kierowca tego pojazdu, w momencie przewożenia osoby niepełnosprawnej przejmuje wszystkie przywileje właściciela karty.
 • Karta obowiązuje na terenie naszego kraju, oraz w krajach Unii Europejskiej. Kierowca pojazdu oznakowanego tą kartą może parkować pojazd na miejscach parkingowych oznakowanych znakiem drogowym: na niebieskim tle wózek inwalidzki i tzw. koperta. dla osób niepełnosprawnych, został opracowany wspólny dla wszystkich krajów członkowskich Unii Europejskiej wzór karty parkingowej, który te kraje, w tym Polska, dobrowolnie przyjęły.

Przemieszczanie się osób niepełnosprawnych

W razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku, lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej, kierujący jest obowiązany zatrzymać pojazd w celu umożliwienia jej przejścia.

 • Korzystanie przez pieszego z drogi dla rowerów jest dozwolone tylko w razie braku chodnika lub pobocza albo niemożności korzystania z nich. Pieszy, z wyjątkiem osoby niepełnosprawnej, korzystając z tej drogi, jest obowiązany ustąpić miejsca rowerowi.
 • Obowiązek korzystania z pasów bezpieczeństwa nie dotyczy osoby chorej lub niepełnosprawnej przewożonej na noszach lub w wózku inwalidzkim.
 • Pojazd przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu osób niepełnosprawnych oznacza się z przodu i z tyłu kwadratowymi tablicami barwy niebieskiej z międzynarodowym symbolem wózka inwalidzkiego barwy białej. Tablice te powinny być wykonane z materiału odblaskowego. Kierujący tym pojazdem jest obowiązany włączyć światła awaryjne podczas wsiadania lub wysiadania osoby niepełnosprawnej.
 • Kierujący pojazdem, omijając pojazd oznakowany symbolem wózka, jest obowiązany w czasie wsiadania lub wysiadania osoby niepełnosprawnej zachować szczególną ostrożność i w razie potrzeby zatrzymać się.
 • Osoba niepełnosprawna pod względem fizycznym może być kierującym, jeżeli w wyniku badania lekarskiego nie stwierdzono przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem.
 • Pojazd jest usuwany z drogi na koszt właściciela w przypadku:
 • - pozostawienia pojazdu nieoznakowanego kartą parkingową, w miejscu przeznaczonym dla pojazdu osoby niepełnosprawnej o obniżonej sprawności ruchowej oraz kierującego pojazdem przewożącego osobę o obniżonej sprawności ruchowej oraz pracowników placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych pozostających pod opieką tych placówek.

Informację sporządzono na podstawie poniższych aktów prawnych:

 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2005 r., Nr 108, poz. 908 z późn zm.), href=http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20051080908>http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20051080908
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1393 z późn.zm.), href=http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20021701393>http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20021701393
 • Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz.115 z późn. zm.), href=http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20070190115>http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU2007019011
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie wzorów kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych i placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją tych osób (Dz.U. Nr 67, poz. 616), (pobierz)

Karta parkingowa dla placówek

zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych

Do placówek zajmujących się opieką nad osobami niepełnosprawnymi uprawnionymi do uzyskania karty parkingowej zalicza się:

 • domy pomocy społecznej,
 • placówki opiekuńczo-wychowawcze,
 • ośrodki wsparcia, jeżeli przebywają w nich osoby niepełnosprawne o obniżonej sprawności ruchowej.

Do placówek zajmujących się rehabilitacją społeczną osób niepełnosprawnych uprawnionych do uzyskania karty parkingowej zalicza się:

 • warsztaty terapii zajęciowej,
 • ośrodki w których organizowane są turnusy rehabilitacyjne,
 • zakłady aktywności zawodowej,
 • specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne, jeżeli przebywają w nich osoby niepełnosprawne o obniżonej sprawności ruchowej.

Do placówek zajmujących się rehabilitacją leczniczą osób niepełnosprawnych uprawnionych do uzyskania karty parkingowej zalicza się:

 • zakłady opiekuńczo-lecznicze,
 • zakłady pielęgnacyjno-opiekuńcze,
 • sanatoria,
 • prewentoria,
 • zakłady rehabilitacji leczniczej,
 • inne zakłady opieki zdrowotnej zajmujące się statutowo wykonywaniem świadczeń zdrowotnych związanych z rehabilitacją leczniczą, jeżeli przebywają w nich osoby niepełnosprawne o obniżonej sprawności ruchowej.

Do placówek zajmujących się edukacją osób niepełnosprawnych uprawnionych do uzyskania karty parkingowej zalicza się:

 • przedszkola,
 • szkoły,
 • szkoły wyższe,
 • ośrodki zajmujące się edukacją, jeżeli kształcą się w nich osoby niepełnosprawne o obniżonej sprawności ruchowej.

Ważne informacje!

Kartę parkingową wydaje się na wniosek placówki. Opłata za wydanie Karty Parkingowej wynosi 25 zł. Kartę parkingową wydaje placówkom starosta. Wzór karty określa rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie wzorów kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych i placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją tych osób uprawnionych do uzyskania karty parkingowej oraz trybu jej wydawania tym placówkom.

Informacja została przygotowana na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie rodzaju placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych uprawnionych do uzyskania karty parkingowej oraz trybu jej wydawania tym placówkom (Dz.U. Nr 67, poz. 617), http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20040670617