informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Współpracujemy z urzędami marszałkowskimi i starostwami powiatowymi przekazując im pieniądze na zadania z zakresu rehabilitacji.

Realizacja zadań samorządów powiatowych dofinansowanych ze środków PFRON w 2014 roku

 

L.p. Nazwa zadania Liczba powiatów realizujących zadania % Kwota [zł] Liczba podmiotów/umów % wydatków ogółem
1 Zwrot kosztów przystosowania stanowisk pracy art.26 0 0,00% 0 0 0,00%
2 Zwrot kosztów wyposażenia stanowisk pracy art.26e 246 64,74% 35 823 460 1 060 5,04%
3 w tym: w zakładach pracy chronionej 40 10,53% 3 057 779 89 0,43%
4 Zwrot kosztów zatrudnienia pracowników pomagających pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy art.26d 21 5,53% 381 553 161 0,05%
5 w tym: w zakładach pracy chronionej 7 1,84% 268 346 102 0,04%
6 Zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy dla osób niepełnosprawnych poszukujących pracy i nie pozostających w zatrudnieniu art.11 267 70,26% 10 953 464 2 518 1,54%
7 Jednorazowe dofinansowanie rozpoczęcia działalności gospodarczej, rolniczej lub wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej art.12a 211 55,53% 23 172 995 711 3,26%
8 Dofinansowanie do oprocentowania kredytu bankowego art.13 12 3,16% 88 958 25 0,01%
9 Finansowanie szkoleń organizowanych przez kierownika powiatowego urzędu pracy art.40 113 29,74% 1 168 140 672 0,16%
10 Zwrot kosztów szkoleń organizowanych przez pracodawcę art.41 2 0,53% 18 241 15 0,00%
11 w tym: w zakładach pracy chronionej 1 0,26% 15 000 12 0,00%
12 Razem rehabilitacja zawodowa x x 71 606 811 x 10,08%
13 Dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych art.35a ust.1 pkt 7 lit.a 368 96,84% 60 254 722 72 726 8,48%
14 w tym: dzieci i młodzież niepełnosprawna wraz z opiekunami 363 95,53% 18 555 295 22 557 2,61%
15 Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych na wnioski indywidualnych osób art.35a ust.1 pkt 7 lit.d 372 97,89% 56 832 203 17 478 8,00%
16 w tym: dzieci i młodzież niepełnosprawna 331 87,11% 8 802 146 3 134 1,24%
17 Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów art.35a ust.1 pkt 7 lit.c 380 100,00% 138 284 251 191 563 19,46%
18 w tym: dzieci i młodzież niepełnosprawna 380 100,00% 24 937 520 21 061 3,51%
19 Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki art.35a ust.1 pkt 7 lit.b 304 80,00% 9 539 557 192 622 1,34%
20 w tym: dzieci i młodzież niepełnosprawna 236 62,11% 1 868 548 38 192 0,26%
21 Dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika art. 35a ust.1 pkt 7 lit.f 12 3,16% 169 125 49 0,02%
22 Koszty tworzenia warsztatów terapii zajęciowej art.35a ust. 1 pkt 8 - ogółem 6 1,58% 6 492 493 6 x
23 w tym: dofinansowanie ze środków PFRON 5 1,32% 220 106 5 0,03%
24 Koszty działania warsztatów terapii zajęciowej art.35a ust. 1 pkt 8 - ogółem 356 93,68% 415 277 689 691 x
25 w tym: dofinansowanie ze środków PFRON 356 93,68% 369 321 114 689 51,96%
26 Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej art.35a ust.4 39 10,26% 280 412 51 0,04%
27 w tym: dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej 18 4,74% 119 209 22 0,02%
28 Zadania zlecane fundacjom oraz organizacjom pozarządowym art.36 ust.4 55 14,47% 4 207 847 256 0,59%
29 Razem rehabilitacja społeczna x x 639 109 337 x 89,92%

 

 

Lp. Opis Kwota (zł)
30 Środki wg algorytmu 712 586 000
31 % wykorzystania 99,74%

 

Data publikacji: 2015-02-23
Wydział Realizacji Programów
Autor: Piotr Miśkiewicz

Inne aktualności z tej kategorii