informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Na stronie znajdziesz najświeższe komunikaty z regionu dotyczące Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

"Codziennie rano szykowali się na zajęcia"

Pokaż zdjęcie: Kolaż zdjęć uczestników WTZ w Gostwicy - na zdjęciach uczestnicy podczas zajęć w domu m.in. gotują, kolorują, prezentują swoje prace plastyczne, ćwiczą

MAŁOPOLSKA SOBIE RADZI - codziennie rano szykowali się na zajęcia

Warsztat Terapii Zajęciowej prowadzony przez Stowarzyszenie Rodziców Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych „Promyk” w Gostwicy został otwarty 1 grudnia 2003 roku. W ramach zajęć trzydziestu podopiecznych placówki korzysta z różnych form rehabilitacji społecznej i zawodowej. Rehabilitacja prowadzona jest w pięciu pracowniach: gospodarstwa domowego, krawiectwa i haftu, aktywności twórczej, rękodzieła artystycznego oraz plastyczno-technicznej. Jednym z ważnych elementów rehabilitacji społecznej uczestników WTZ jest też udział w zajęciach teatralnych. Z powodu epidemii koronawirusa działalność placówki została ponownie zawieszona. Zapytaliśmy Urszulę Potoniec–Mędoń – kierownika Warsztatu oraz psycholog - Patrycję Sojkę-Berowską jak sytuacja wpłynęła na uczestników zajęć i funkcjonowanie placówki.  
- Informacja o zawieszeniu działalności zastała nas w trakcie przygotowań do corocznego kiermaszu wielkanocnego, na którym każda pracownia miała zaprezentować swoje wyroby. Pracowaliśmy również nad przedstawieniem i organizacją majowych Dni Godności Osób z Niepełnosprawnością. Przygotowywaliśmy się również do realizacji projektu „Kompleksowe wsparcie uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gostwicy”, w ramach którego nasi uczestnicy mieli skorzystać z rozszerzonej oferty rehabilitacji społeczno-zawodowej. Pandemia przerwała lub w dużym stopniu ograniczyła naszą działalność - opowiada Urszula Potoniec-Mędoń - kierownik Warsztatu - Zawieszenie zajęć zbiegło się z premierą piosenki „Podnosisz mnie” i filmu zrealizowanego w  Warsztacie przez Stowarzyszenie Robimy Coś Więcej. Piosenka i film pozwoliły naszym uczestnikom choć na chwilę przenieść się do swojego ukochanego Warsztatu i były przez nich wielokrotnie odtwarzane – dodaje kierownik.

Ze względu na pandemię działalność warsztatu została ograniczona. Przez kilka miesięcy trwała praca zdalna, która stała się jedynie substytutem dla rehabilitacji bezpośredniej. Pozytywnym aspektem tego stanu rzeczy okazało się to, że działaniami został objęty cały system rodzinny. Stale podtrzymywano komunikację z uczestnikami, w kontaktach często w sposób aktywny uczestniczyli również rodzice i opiekunowie.
Dla wszystkich uczestników fakt, że zajęcia zostały zawieszone był szokiem. Pomimo informacji spływających z całego świata, wychodząc z Warsztatu nasi podopieczni nie byli świadomi, że kolejnego dnia już do niego nie powrócą. Reakcje uczestników na zawieszenie zajęć można umiejscowić na pięciu podstawowych etapach reakcji na stratę wg E. Kubler-Ross: zaprzeczenie, gniew, targowanie się, depresja i akceptacja. Część uczestników od razu zaakceptowała fakt, że panuje koronawirus, czy jak go nazywali „koronaświrus” i spotykanie się w dużych skupiskach ludzkich jest niebezpieczne. Pomimo tego znaleźli się też tacy, którzy codziennie pytali o to kiedy będą mogli wrócić lub którzy codziennie rano przygotowywali się do wyjścia – ubierali się i pakowali – opowiada o reakcji uczestników Warsztatu Patrycja Sojka-Berowska -  psycholog.

Po zawieszeniu zajęć uczestnicy podejmowali się codziennych czynności domowych, niejednokrotnie wykazując się większym zaangażowaniem niż dotychczas. Niektórzy skupili się na aktywności fizycznej: ćwicząc, chodząc z kijkami, jeżdżąc na rowerze i tańcząc.
- Zarówno uczestnicy, jak i ich rodzice i opiekunowie dzielili się z nami efektami swojej pracy nad zadaniami zlecanymi przez terapeutów, ale również swoimi pomysłami na organizację czasu oraz nowymi formami aktywności. Korzystając z nowych technologii przesyłali nam zdjęcia i filmy z których wiemy, że czas spędzony w domu był bardzo ciekawie wykorzystywany. Wyrażamy – jako pracownicy – szczególną wdzięczność rodzicom i opiekunom uczestników naszego Warsztatu za bardzo dobrą współpracę, zrozumienie i niebywałą umiejętność dostosowania się do nowych warunków pracy i życia – podkreśla Urszula Potoniec-Mędoń.

Merytoryczni pracownicy warsztatu podtrzymywali stały kontakt z uczestnikami w formie: telefonicznej, listownej oraz poprzez komunikator internetowy. Systematycznie przesyłano pakiety z zestawami zadań dla uczestników oraz konsultowano realizację z opiekunami.  Pracownicy warsztatu wykazali się również inicjatywą i z okazji Dni Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną przygotowali film o tym jak wygląda warsztat w czasie zawieszenia działalności oraz jakie działania uczestnicy podejmują w domu.
- Pracownicy naszego Warsztatu włączyli się też w akcję szycia maseczek we współpracy z Małopolską Agencją Rozwoju Regionalnego w Krakowie i Fundacją Inteligentna Małopolska FabLab Małopolska. Z przekazanych materiałów uszyliśmy 200 maseczek, które trafiły do najbardziej potrzebujących – opowiada o zaangażowaniu pracowników Urszula Potoniec-Mędoń

W czerwcu WTZ w Gostwicy wznowił zajęcia z w nowym reżimie sanitarnym. Na zajęcia wróciło 10 z 30 uczestników.
- Rodzice i opiekunowie pozostałych uczestników obawiali się zarażenia. Część podopiecznych nie była w stanie podporządkować się nowym wytycznym, szczególnie w zakresie utrzymania odległości. Zajęcia były prowadzone w reżimie sanitarnym. Uczestnicy musieli przystosować się do nowych zasad – zmniejszyła się ilość osób w grupie, należało pamiętać o zachowaniu dystansu społecznego, stale ćwiczono prawidłowe mycie rąk oraz zakładanie środków higieny osobistej – podkreśla psycholog Patrycja Sojka-Berowska.
Terapia była prowadzona w ramach zleconych pakietów wcześniej przygotowanych przez terapeutę, a umożliwiających pracę samodzielną. Terapeuci wprowadzali elementy biblioterapii, czytając swoim podopiecznym fragmenty książek lub opowiadania. Prowadzone były zajęcia z psychologiem w ramach których rozmawiano o zdrowiu psychicznym i sposobach radzenia sobie z emocjami w czasie pandemii. Zajęcia grupowe z fizjoterapeutą odbywały się na świeżym powietrzu, a uczestnicy byli zachęcani do ćwiczeń fizycznych oraz utrzymywania odpowiedniej formy. Praca logopedyczna odbywała się indywidualnie i była dostosowana do panującej sytuacji epidemiologicznej.

Od 6 lipca działalność Warsztatu została ponownie zawieszona ze względu na wzrost zachorowań w powiecie nowosądeckim.
- Powróciliśmy do pracy zdalnej, którą kontynuowaliśmy do końca lipca. Od 3 sierpnia rozpoczynamy czterotygodniową przerwę urlopową – zaznacza kierownik WTZ – Przed nami wiele planów do zrealizowania. Mamy nadzieję,  że uczestnicy wkrótce wrócą do normalnych zajęć i uda nam się bezpiecznie pracować i nadal tworzyć naszą warsztatową rodzinę, którą obecna sytuacja, mimo iż trudna i dla większości z nas niezrozumiała, na wiele sposobów nas wzmocniła – dodaje Urszula Potoniec-Mędoń.

 WTZ w Gostwicy czeka na rozpoczęcie realizacji przez Gminę Podegrodzie projektu pn. „Adaptacja poddasza starej szkoły w Gostwicy, obecnie siedziby Warsztatu Terapii Zajęciowej dla potrzeb osób niepełnosprawnych", dofinansowanego w ramach konkursu nr RPMP.11.02.00-IZ.00-12-050/18, Działanie 11.2 Odnowa obszarów wiejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM). Projekt współfinansowany jest przez Gminę Podegrodzie oraz ze środków PFRON.

Realizacja zadania w ramach Rewitalizacji Przestrzeni Regionalnej pozwoli na efektywne wykorzystanie zaadaptowanego strychu i całego budynku do realizacji działań statutowych Stowarzyszenia „Promyk” na rzecz osób z niepełnosprawnością nie tylko z gminy Podegrodzie, ale także z gminy Łukowica, Chełmiec i Stary Sącz oraz lokalnych społeczności.

Placówka przygotowuje się również do rozpoczęcia projektu „Kompleksowe wsparcie uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gostwicy”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 9 Oś Priorytetowa Region spójny społecznie, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe. Celem projektu jest aktywizacja społeczno-zawodowa 32 osób niepełnosprawnych zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z obszaru Subregionu Sądeckiego będących uczestnikami Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gostwicy, poprzez wzmocnienie ich szans na rynku pracy dzięki kompleksowemu, zindywidualizowanemu wsparciu dostosowanemu do potrzeb i oczekiwań poszczególnych osób w okresie od 2020 do 2022 r.  Projekt obejmuje m.in. indywidualne spotkania z doradcą zawodowym i psychologiem, poradnictwo, treningi kompetencji, warsztaty, kursy, szkolenia i wyjazdy. Ścieżka wsparcia dostosowana zostanie indywidualnie do każdego uczestnika, uwzględniając jego predyspozycje zdrowotne. W tej chwili prowadzona jest rekrutacja do projektu. 

Zdjęcia: WTZ w Gostwicy

Galeria zdjęć

Data publikacji: 2020-07-31
Joanna Kołdras

Inne aktualności z tej kategorii