informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Komunikaty z regionu

Na stronie znajdziesz najświeższe komunikaty z regionu dotyczące Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Konferencja „Prawa – potrzeby – wyzwania – możliwości” – o oczekiwaniach i wsparciu dla osób z niepełnosprawnością intelektualną

Osobom z niepełnosprawnością intelektualną, jak wszystkim ludziom, przysługują jednakowe prawa. Znajomość przepisów oraz form wsparcia tej grupy społecznej gwarantuje kompetentną i skuteczną pomoc, zaś edukacja społeczna pozwala przeciwdziałać wykluczeniu. Kwestia wspomagania procesu rewalidacji, rehabilitacji oraz terapii osób z niepełnosprawnością intelektualną była tematem konferencji pt.: „Prawa – potrzeby – wyzwania – możliwości”, która została zorganizowana przez Oddział Wielkopolski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Pełnomocnika Wojewody ds. Równego Traktowania, Marię Krupecką oraz Zgromadzenie Sióstr Elżbietanek z Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelektualnie.

W spotkaniu w Łopiennie wzięli udział opiekunowie domów pomocy społecznej, terapeuci warsztatów terapii zajęciowej i środowiskowych domów samopomocy oraz przedstawiciele instytucji działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Wydarzenie swoją obecnością zaszczyciła także Marlena Maląg, wicewojewoda wielkopolski.

W polskim ustawodawstwie prawnym, opracowaniach badawczych i innych dokumentach nadal funkcjonuje określenie „upośledzenie umysłowe”. Pojęcie „osoba z niepełnosprawnością intelektualną” jest stosunkowo nowe i ma na celu ukazanie niepełnosprawności jako cechy człowieka. Deficyt dotyczący pewnego obszaru funkcjonowania (jak na przykład ograniczenia w sferze ruchowej, poznawczej czy intelektualnej) nie umniejsza wartości osoby, która ten deficyt posiada. Na podmiotowe traktowanie osoby z niepełnosprawnością intelektualną zwróciła uwagę w swoim wystąpieniu Maria Krupecka, pełnomocnik Wojewody Wielkopolskiego do spraw Równego Traktowania: „O niepełnosprawności intelektualnej mówimy nie tylko z perspektywy skutków tej niepełnosprawności, ale chcemy również skoncentrować się na prawach należnych osobom z niepełnosprawnościami. Nikt nie powinien być dyskryminowany, osoby z niepełnosprawnością intelektualną również. Dzisiejsze wydarzenie inicjuje cykl spotkań tematycznych – wkrótce odbędzie się konferencja w Środowiskowym Domu Samopomocy w Młodzianowie. Wielkopolska to nie tylko większe miasta, lecz także małe miasteczka i wsie, o których warto pamiętać, bo są w nich realizowane ważne inicjatywy lokalne.”

O prawach osób z niepełnosprawnością wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, ustawy o ochronie zdrowia psychicznego oraz innych aktów prawnych mówił Michał Matysiak z Wydziału Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Odwołał się m.in. do Deklaracji Praw Osób Niepełnosprawnych, która mówi, że: „osoba z niepełnosprawnością intelektualną posiada prawo do godności, tj. prawo do normalnego i pełnego życia”. Zgodnie z zasadami państwo ma obowiązek wyrównywać szanse życiowe wszystkim obywatelom z niepełnosprawnością. Szczególną uwagę zwraca się na działania mające na celu podnoszenie świadomości społeczeństwa na temat osób z niepełnosprawnościami, jednakże są to zasady o charakterze ogólnym i pozostawiają państwu swobodę w realizacji przyjętych założeń.
            
Deklaracja Madrycka wskazuje, że ponad 50 milionów ludzi z niepełnosprawnością w Unii Europejskiej powinno cieszyć się prawami obywatelskimi oraz potrzebnym wsparciem. Zdarza się, że otrzymują oni pomoc nieadekwatną do potrzeb, bądź realizowaną w sposób udaremniający im prawo do samostanowienia o sobie. W Polsce wciąż istnieje procedura ubezwłasnowolnienia (częściowego lub całkowitego). Statystyka sądowa wskazuje, że decyzja o wystąpieniu o ubezwłasnowolnienie osoby z niepełnosprawnością intelektualną najczęściej zostaje podjęta ze względu na trudną sytuację prawną (przejęcie spadku, sprzedaż mieszkania, postępowanie o alimenty czy otrzymywanie świadczeń).

Kolejne wystąpienie należało do Tomasza Skrzydło, specjalisty do spraw rewalidacji Warsztatu Terapii Zajęciowej „Pomost” Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną – Koło w Poznaniu, który na podstawie studium przypadku opowiedział, jak autonomizować i aktywizować zawodowo osobę z niepełnosprawnością intelektualną. Prelegent zaznaczył, że celem placówki jest integracja uczestników WTZ ze społecznością lokalną, udzielanie wsparcia zamiast pomocy i opieki, aktywizacja społeczna w środowisku oraz aktywizacja zawodowa na otwartym rynku pracy. Przytoczył historię 32-letniej kobiety z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu znacznym wskazując na jej własne potrzeby i potrzeby rodziny. Do potrzeb kobiety zaliczał się m.in. udział w wydarzeniach kulturalnych i zajęciach aktywizujących, bycie kochaną i posiadanie partnera, zaś potrzebą rodziny było zacieśnienie relacji, psychoedukacja (uczenie się życia z niepełnosprawnością), większe poczucie bezpieczeństwa. Osoby z niepełnosprawnością intelektualną chcą być na miarę możliwości samodzielne i niezależne, a ich potrzeby nie różnią się od oczekiwań innych ludzi.

Anna Skupień, dyrektor Oddziału Wielkopolskiego PFRON przedstawiła wyniki „Badania potrzeb osób niepełnosprawnych” zrealizowanego na zlecenie PFRON w pierwszym półroczu 2017. Zwróciła szczególną uwagę, że PFRON kładzie duży nacisk na odpowiednią dystrybucję środków. Chcąc wiedzieć, jakie są potrzeby osób niepełnosprawnych bezpośrednio z ich punktu widzenia, PFRON zlecił właśnie wykonanie tego badania. Pod uwagę wzięto kwestię rehabilitacji, edukacji, integracji, pracy, komunikacji, informacji i mieszkalnictwa. Spotkanie w Łopiennie było również dobrą okazją do zaprezentowania przedstawicielom zaproszonych instytucji możliwości przystąpienia do pilotażowego programu PFRON „Stabilne Zatrudnienie”. Uczestnicy konferencji mogli poznać także zasady uczestnictwa w pozostałych pilotażowych programach PFRON, tzn. „Praca-Integracja” oraz „Absolwent”, aby móc osobiście zachęcić zaprzyjaźnione podmioty z regionu do skorzystania z takiej formy wsparcia dla osób niepełnosprawnych.

Tekst: Karolina Kasprzak ("Filantrop Naszych Czasów") Warto dodać, że konferencja w Łopiennie była kolejną okazją do zaprezentowania prac z Wielkopolski zgłoszonych do XV edycji Konkursu Plastycznego „Sztuka Osób Niepełnosprawnych”, zorganizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Na zakończenie spotkania s. Weronika Maciejewska, dyrektor DPS w Łopiennie opowiedziała o mieszkańcach DPS i życiu w Domu: „Lubię mówić o tym miejscu dom. Kiedy rozpoczynałam tu pracę, zostałam zaproszona przez mieszkańców do tworzenia tego domu. Misją tego miejsca jest tworzenie przestrzeni miłosierdzia. Obecnie mamy 49 mieszkańców – dom jest przeznaczony dla 50 osób. To w większości kobiety w przedziale wiekowym od 12 do 69 lat. W centrum naszych działań zawsze stoi podopieczny, bo to on jest najważniejszy. Każda osoba traktowana jest tu indywidualnie. Mieszkańcy na co dzień uczestniczą w różnych zajęciach, jest m.in. terapia zajęciowa, są zajęcia z choreoterapii, dogoterapii i alpakoterapii. Prowadzimy grupę teatralną – nasze podopieczne doskonale odnajdują się na scenie. Trwa rozbudowa skrzydła rehabilitacyjnego, w którym będzie się mieściła sala wielofunkcyjna.”

Galeria zdjęć

Data publikacji: 2017-10-24
Oddział Wielkopolski PFRON
Anna Brych
liczba wyświetleń: 748

Inne aktualności z tej kategorii