informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Na stronie znajdziesz najświeższe komunikaty z regionu dotyczące Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Konkurs nr. RPSW.08.05.04-IZ.00-26-302/20 w ramach Poddziałania 8.5.4 Kształcenie ustawiczne - ZIT – Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział Świętokrzyski  w Kielcach informuje, że Departament Wdrażania  Europejskiego Funduszu Społecznego  Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Poddziałanie 8.5.4. Kształcenie ustawiczne -  ZIT – Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU

Wnioski należy składać w terminie od dnia 30 marca 2020 r. do dnia 14 kwietnia 2020 r.

Wsparciem mogą zostać objęte następujące typy operacji: 

  1. Realizacja kompleksowych programów kształcenia praktycznego organizowanego w miejscu pracy, w tym realizacja staży zawodowych uczniów u pracodawców oraz kursy/szkolenia, które prowadzą do zdobycia dodatkowych uprawnień zwiększających szanse na rynku pracy.
  2. Realizacja/wspieranie dualnego systemu kształcenia i szkolenia – teoria plus praktyka dla uczniów objętych wsparciem projektowym.
  3. Doposażenie szkół i placówek kształcenia zawodowego w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne wyłącznie jako część projektów wspierających kształcenie zawodowe.
  4. Zwiększanie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy uczniów i/lub słuchaczy szkół/placówek prowadzących kształcenie zawodowe.
  5. Doskonalenie umiejętności nauczycieli, w tym nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu oraz podnoszenie kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli, w tym nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu jako część projektów wspierających kształcenie zawodowe.
  6. Tworzenie i rozwój centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego oraz wsparcie usług edukacyjnych realizowanych przez te podmioty lub inne zespoły realizujące zadania CKZiU na rzecz kształcenia zawodowego uczniów, a także działania w zakresie poradnictwa edukacyjnego, zawodowego i informacji zawodowej poprzez:
  7. a) przygotowanie szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształceniezawodowe do pełnienia funkcji CKZiU lub innego zespołu realizującego zadania CKZiU dla określonej branży/zawodu; 
  8. b) wsparcie realizacji zadań dla określonych branż/zawodów przez CKZiU lub inne zespoły realizujące zadania CKZiU.

Więcej informacji w poniższym linku  http://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl

W ramach programu „Partnerstwo dla osób z niepełnosprawnościami” realizowanego z Zarządem Województwa Świętokrzyskiego organizacje pozarządowe, które są zainteresowane pozyskaniem środków na wkład własny w projektach skierowanych wyłącznie do osób niepełnosprawnych, składanych w odpowiedzi na powyższy konkurs zapraszamy do kontaktu z Oddziałem Świętokrzyskim  PFRON, telefon:  41 230-97-81. 

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości pozyskania środków PFRON w ramach  programu „Partnerstwo dla osób z niepełnosprawnościami” znajdują się na stronie www.pfron.org.pl.

Data publikacji: 2020-03-25
Autor: Oddział Świętokrzyski PFRON

Inne aktualności z tej kategorii