informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Na stronie znajdziesz najświeższe komunikaty z regionu dotyczące Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Ku samodzielności na "Farmie Życia"

Pokaż zdjęcie: Zajęcia w ramach projektu „Ku samodzielności, integracji i samostanowieniu.”

Dzisiaj świętujemy Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. Ustanowione w 2007 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ święto corocznie obchodzone jest 2 kwietnia. Obchody Dnia mają na celu podnoszenie świadomości społecznej na temat autyzmu. Według ostrożnych danych z 2019 roku opublikowanych przez Światową Organizację Zdrowia (World Health Organization) autyzm dotyka około jedno na 160 dzieci na całym świecie, ponadto liczba osób z autyzmem stale wzrasta i występuje częściej u chłopców niż u dziewczynek. Niestety problem wykluczenia nie dotyczy tylko osób z autyzmem, ale również ich rodzin.

„Farma Życia” to miejsce bezpieczne, w którym szanowane są prawa osób z Autyzmem.
Jedną z organizacji, która w Małopolsce wspiera osoby z autyzmem jest  Fundacja Wspólnota Nadziei, która prowadzi „Farmę Życia”. Jest też pierwszym w naszym kraju specjalistycznym ośrodkiem, łączącym funkcje mieszkalne, terapeutyczne, edukacyjne i rekreacyjne. Farma działa w Więckowicach w gminie Zabierzów. Ośrodek jest w posiadaniu 7-hektarowej działki. Farma jest domem dla stałych mieszkańców, a jednocześnie zapewnia szeroki wachlarz aktywności również dla osób mieszkających poza Farmą, które w ciągu dnia dojeżdżają tu na różnego rodzaju zajęcia i warsztaty. Na zajęcia do  placówki przyjeżdżają około 32 osoby z autyzmem. Ponadto w ośrodku na stałe mieszka 10 osób, których stan jest ciężki i wymagają intensywnego i szczególnego wsparcia oraz opieki.

Fundacja powstała w 1998 roku. Najważniejszym celem jej powstania było utworzenie i prowadzenie Centrum Nauki i Życia “Farma”, ośrodka pobytu stałego, pracy, terapii i rehabilitacji oraz rekreacji dla dorosłych osób z autyzmem. Początki Fundacji Wspólnota Nadziei to czas szczególny. Dopiero na początku lat 80. XX wieku w Polsce zaczęto diagnozować u dzieci autyzm i inne zaburzenia pokrewne. Wraz z rosnącą liczbą dzieci tak zdiagnozowanych zakładano stowarzyszenia, koła i podobne organizacje, których celem było umożliwienie korzystania ze specjalistycznej pomocy. Zakładane najczęściej przez samych rodziców organizacje miały służyć i do dziś służą wsparciem także rodzinom dzieci z autyzmem. „Farma Życia” to przede wszystkim miejsce, w którym dorosłe osoby z autyzmem mogą znaleźć warunki do najpełniejszego rozwoju z wykorzystaniem ich indywidualnego potencjału. Farma to również miejsce, w którym mogą się samorealizować i usamodzielniać, zyskują poczucie własnej wartości i dobrostanu.

Teren „Farmy Życia” to ekologiczne gospodarstwo rolno-sadownicze z warzywnikiem, sadem, jagodnikiem, terenami rekreacyjnymi i zielonymi. W 2005 r. wybudowany został pierwszy dom dla osób z autyzmem, w 2011 r. powstał kolejny. Na „Farmie Życia” kluczowe znaczenie terapeutyczne ma ekologiczne gospodarstwo, tzw. „zielona terapia”. Dorosłe osoby z autyzmem uczą się podstawowych czynności zawodowych, współpracy, pełnienia ról społecznych. Wykonując użyteczną pracę, zyskują poczucie sprawstwa, nabierają wiary we własne możliwości, mają możliwość bycia aktywnym w "dorosły" sposób. Infrastruktura ośrodka to 2 wielofunkcyjne budynki w których wydzielone są części mieszkalne, wchodzące w skład działającego Małopolskiego Domu Pomocy Społecznej "Na Farmie Życia" w Więckowicach, pracownie terapeutyczne: rękodzieła/sztuki użytkowej, gospodarstwa domowego, edukacyjna, komputerowa, krawiecka i plastyczna, rehabilitacji ruchowej, ogrodnicza, stolarska, będące częścią odrębnej struktury - Dziennego Centrum Aktywności, oraz zaplecze biurowe i gospodarcze. Koncepcja „Farmy Życia” zakłada utworzenie miejsc pracy i rehabilitacji dla ponad 100 osób, zarówno z autyzmem, jak i pokrewnymi zaburzeniami rozwojowymi. Na terenie Farmy ma powstać więcej kilkuosobowych domów dla kolejnych mieszkańców. Aby zrealizować koncepcję rozbudowy konieczne są dodatkowe dofinansowania dla ośrodka.

 

Projekt „Ku samodzielności, integracji i samostanowieniu.”
Fundacja Wspólnota Nadziei prowadzi programy aktywizacji społecznej i zawodowej, realizuje projekty współpracy – lokalne i międzynarodowe. Ośrodek od 2012 roku korzysta z dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Obecnie realizuje 3 – letni projekt „Ku samodzielności, integracji i samostanowieniu. Kompleksowe wsparcie dorosłych osób niepełnosprawnych ze spektrum autyzmu” na łączną kwotę dofinansowania 2 258 366,87 zł. Celem projektu jest wzrost samodzielności grupy 32 dorosłych osób niepełnosprawnych z zaburzeniami ze spektrum autyzmu poprzez udzielenie kompleksowego i zindywidualizowanego wsparcia w zakresie rehabilitacji. Realizacja zadania, poprzez zajęcia rehabilitacyjne wpływa na zwiększenie sprawności funkcjonalnej i aktywności życiowej osób z niepełnosprawnościami.

Uczestnicy projektu otrzymują zróżnicowane wsparcie w ramach zajęć rehabilitacyjnych zorganizowanych w Dziennym Centrum Aktywności, m.in. w Pracowni Edukacyjnej nabycie umiejętności realizowania dziennego rozkładu zajęć i kształtowania podstawowych kompetencji związanych z uczeniem się; Trening umiejętności społecznych; Aktywność w przestrzeni publicznej; Rehabilitacja w zakresie czynności życia codziennego i samoobsługi - prowadzenie pracowni gospodarstwa domowego.

W ramach zadania prowadzone są również indywidualne, całodobowe pobyty adaptacyjne w mieszkaniach treningowych dla osób, które mają docelowo zamieszkać w placówkach pobytu stałego, jak np. Małopolski Dom Pomocy Społecznej "Na Farmie Życia" prowadzony przez Fundację. Celem tych zajęć jest stopniowe przystosowanie dorosłych osób z autyzmem do życia poza domem rodzinnym.
Na obecny III już okres realizacji projektu trwający od 1 kwietnia 2020 r. do 31 marca 2021 r. Fundacja otrzymała dofinansowanie z PFRON w wysokości 793 459,86 zł.

#AuTYzmZROZUMIESZ?

Dzisiaj po raz kolejny świętujemy Światowy Dzień Świadomości Autyzmu zwany także Światowym Dniem Wiedzy na temat Autyzmu. Z tej okazji Oddział Małopolski PFRON oraz Fundacja Wspólnota Nadziei - Farma Życia zainicjowali kampanię pod hasłem #AuTYzmZROZUMIESZ? promującą otwartość, empatię i zrozumienie dla odmiennych potrzeb i możliwości osób ze spektrum autyzmu. Akceptacja dla różnorodności i odmienności rozwojowej, przeciwdziałanie izolacji, dyskryminacji i łamaniu praw osób z autyzmem, tworzenie przyjaznego rozumiejącego otoczenia społecznego to cele główne akcji.EMPATIA, ZROZUMIENIE, AKCEPTACJA!

Więcej informacji o Fundacji Wspólnota Nadziei i "Farmie Życia" na stronie:
https://www.farma.org.pl/

Źródło zdjęć: Fundacja Wspólnota Nadziei

Galeria zdjęć

Data publikacji: 2020-04-02
Joanna Kołdras

Inne aktualności z tej kategorii