informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Na stronie znajdziesz najświeższe komunikaty z regionu dotyczące Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Ostatni tydzień na złożenie wniosku w ramach programu PFRON pn. „Rehabilitacja 25 plus”

Pokaż zdjęcie: Logotyp programu PFRON pn. „Rehabilitacja 25 plus”

Wszystkie podmioty z województwa wielkopolskiego zainteresowane przystąpieniem do pilotażowego programu PFRON „Rehabilitacja 25 plus”, celem jego realizacji w roku szkolnym 2020/2021, zapraszamy do skorzystania z takiej możliwości pozyskania funduszy na wsparcie osób z niepełnosprawnością.

Przypominamy, że wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach ww. programu można składać do dnia 5 sierpnia 2020 roku. 

W roku szkolnym 2020/2021 stawka osobowa przypadającą na jednego beneficjenta programu wynosi miesięcznie 2 500 zł.

Wnioski mogą składać podmioty prowadzące ośrodki rewalidacyjno-edukacyjno-wychowawcze, ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze, szkoły przysposabiające do pracy oraz inne placówki edukacyjne, które w ramach realizacji programu będą udzielać wsparcia dla jego beneficjentów.

Przyznane w ramach programu środki finansowe mogą zostać przeznaczone na świadczenie wsparcia, które może obejmować: całodzienne usługi opiekuńcze, aktywizację w sferze fizycznej, intelektualnej i społecznej, a także zawodowej.

Wnioski o przyznanie środków finansowych dla placówek z terenu województwa wielkopolskiego przyjmowane są bezpośrednio w Oddziale Wielkopolskim PFRON, mieszczącym się przy ul. Lindego 6 w Poznaniu.

Beneficjentami programu są niezatrudnione osoby niepełnosprawne będące absolwentami:

  1. OREW bądź ORW w wieku powyżej 25 roku życia, bądź absolwentami SPdP w wieku powyżej 24 roku życia, z niepełnosprawnością intelektualną (w tym sprzężoną z innymi niepełnosprawnościami);
  2. innych placówek edukacyjnych w wieku powyżej 25 roku życia:
  • niepełnosprawne intelektualnie w stopniu głębokim (na podstawie art. 127 ust. 18 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.) tzn. te, które w trakcie realizacji obowiązku nauki posiadały orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych wydane przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradniach specjalistycznych, zgodnie z przepisami w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych i legitymujące się aktualnym orzeczeniem, o którym mowa w art. 1 ustawy o rehabilitacji;
  • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym sprzężoną z innymi niepełnosprawnościami, które nie są objęte rehabilitacją społeczną w placówkach dziennej aktywności (np. środowiskowych domach samopomocy czy warsztatach terapii zajęciowej).

Wszelkie informacje o programie „Rehabilitacja 25 plus” można uzyskać u Pani Patrycji Królak pod nr tel.: 505 449 767. Ewentualne pytania należy kierować także na adres e-mail: pkrolak@pfron.org.pl .

Szczegółowe informacje nt. programu można znaleźć pod następującym linkiem:
https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/pilotazowy-program-rehabilitacja-25-plus/tresc-programu-obowiazujaca/

Galeria zdjęć

Data publikacji: 2020-07-29
Oddział Wielkopolski PFRON
Autor: Oddział Wielkopolski PFRON

Inne aktualności z tej kategorii