informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Na stronie znajdziesz najświeższe komunikaty z regionu dotyczące Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Podsumowanie dofinansowań dla organizacji pozarządowych w Oddziale Podlaskim PFRON

W Oddziale Podlaskim PFRON zakończono podpisywanie umów dotyczących projektów złożonych w ramach konkursu o zlecenie realizacji zadań nr 1/2019 pn. Kierunek AKTYWNOŚĆ (konkurs o zlecenie realizacji zadań publicznych w formie wsparcia), oraz aneksów do umów wieloletnich zawartych w ramach konkursu nr 4/2017 pn. Samodzielni i skuteczni i konkursu nr 1/2018 pn. Szansa-Rozwój-Niezależność.

W konkursie nr 1/2019 ogółem 14 projektów, złożonych przez 10 podmiotów aplikujących w konkursie, zostało objętych dofinansowaniem na łączną kwotę 3 859 869,38 zł.

Dane liczbowe z zawartych umów przedstawiają się następująco:

 

Liczba umów

Liczba beneficjentów ostatecznych projektów

Kwota dofinansowania

(w zł)

koszty bieżące
§ 2450

Kwota dofinansowania

(w zł)

Koszty inwestycyjne
§ 6270

Kwota dofinansowania

(w zł)

RAZEM

Kierunek pomocy 1

1

30

406 938,00

0,00

406 938,00

Kierunek pomocy 2

5

649

2 623 727,18

12 000,00

2 635 727,18

Kierunek pomocy 3

5

2 641

501 200,16

0,00

501 200,16

Kierunek pomocy 4

2

109 710

261 826,92

0,00

261 826,92

Kierunek pomocy 5

1

80

54 177,12

0,00

54 177,12

Razem

14

113 110

3 847 869,38

12 000,00

3 859 869,38

 

Realizatorami projektów ze strony organizacji pozarządowych Konkursie nr 1/2019 są:

 1. Stowarzyszenie „MY DLA INNYCH”, projekty pn.:
 • Wsparcie Trenera Pracy osób z niepełnosprawnością
 • Trening aktywności sposobem na aktywne życie
 1. Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Wojewódzki w Białymstoku, projekty pn.:
 • Centrum Rehabilitacji i Samodzielnego Funkcjonowania Osób Niepełnosprawnych
 • ECHO ŻYCIA – INTEGRUJE, INSPIRUJE, WSPIERA, EDUKUJE
 • Czwartkowe Obiady u Diabetyków
 1. Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Radość Życia” w Dąbrowie Białostockiej, projekt pn.:
 • Świetlica Adaptacyjno-Rehabilitacyjna
 1. Polskie Stowarzyszenie Gier Piłkami Dźwiękowymi, projekt pn.:
 • Usługi asystenckie dla osób niepełnosprawnych
 1. Podlaskie Stowarzyszenie Sportowe Osób Niepełnosprawnych „Start”, projekty pn.:
 • Treningi sportowe osób niepełnosprawnych
 • Cykl imprez sportowych osób niepełnosprawnych
 1. Fundacja CUKRZYCA A ZDROWIE, projekt pn.:
 • CUKRZYCA A NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ
 1. Yacht Club Arcus w Łomży, projekt pn.:
 • „Niepełnosprawni - Sprawni Na Wodzie”, wzrost aktywności osób niepełnosprawnych poprzez cykliczne imprezy
 1. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Suwałkach, projekt pn.:
 • Przegląd Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych
 1. Stowarzyszenie Na Rzecz Twórców Niepełnosprawnych NIKE, projekt pn.:
 • XXII Warsztaty Przyroda Integracja Sztuka - 2020
 1. Towarzystwo Wspierania Inicjatyw Społecznych Alpi, projekt pn.:
 • Praktyczne wymiary coachingu społecznego

W konkursie nr 1/2018 ogółem 16 projektów, złożonych przez 14 podmiotów aplikujących w trybie pozakonkursowym, zostało objętych dofinansowaniem na łączną kwotę 4 619 219,65 zł.

Dane liczbowe z zawartych aneksów do umów wieloletnich przedstawiają się następująco:

 

Liczba umów

Liczba beneficjentów ostatecznych projektów

Kwota dofinansowania

(w zł)

koszty bieżące
§ 2450

Kwota dofinansowania

(w zł)

Koszty inwestycyjne
§ 6270

Kwota dofinansowania

(w zł)

RAZEM

Kierunek pomocy 1

0

0

0,00

0,00

0,00

Kierunek pomocy 2

16

1 743

4 619 219,65

32 000,00

4 619 219,65

Razem

16

1 743

4 619 219,65

32 000,00

4 619 219,65

 

Realizatorami projektów ze strony organizacji pozarządowych na podstawie zawartych aneksów do umów wieloletnich w trybie pozakonkursowym konkursu nr 1/2018 są:

 1. Caritas Diecezji Drohiczyńskiej, projekt pn.:
 • Diecezjalny Ośrodek Wsparcia dla Osób Niepełnosprawnych Caritas Diecezji Drohiczyńskiej w Sokołowie Podlaskim
 1. Fundacja OSWOIĆ ŚWIAT, projekt pn.:
 • Ciągła praca nad sobą szansą na samodzielność i niezależność
 1. Fundacja „Uśmiech Życia” , projekt pn.:
 • Z uśmiechem damy radę
 1. Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Białymstoku, projekty pn.:
 • Rehabilitacja dzieci i młodzieży z autyzmem w OSTO
 • Twarzą w twarz
 1. Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Suwałkach, projekt pn.:
 • Rehabilitacja w Zespole Rehabilitacyjno-Terapeutycznym szansą na niezależność
 1. Polski Związek Głuchych Oddział Podlaski, projekty pn.:
 • NASZ ROZWÓJ SZANSĄ NA NASZĄ NIEZALEŻNOŚĆ
 • WIELOSPECJALISTYCZNA TERAPIA PODSTAWĄ NIEZALEŻNOŚCI DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ
 1. Polski Związek Niewidomych Okręg w Białymstoku, projekt pn.:
 • Podlaskie Centrum Rehabilitacji Osób Niewidomych i Słabowidzących
 1. Społeczno – Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „EDUKATOR”, projekt pn.:
 • Długofalowa, wielospecjalistyczna rehabilitacja szansą na rozwój i samodzielność dzieci niepełnosprawnych
 1. Stowarzyszenie na rzecz Twórców Niepełnosprawnych NIKE, projekt pn.:
 • Jestem i tworzę - zajęcia arteterapii
 1. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski, projekt pn.:
 • Rehabilitacja szansą na samodzielność
 1. Stowarzyszenie Pomocy Niesłyszącym „MIG-IEM”, projekt pn.:
 • Prowadzenie rehabilitacji dorosłych osób z uszkodzonym słuchem III
 1. Stowarzyszenie Rodziców, Terapeutów i Przyjaciół Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu „DECYBELEK”, projekt pn.:
 • Centrum Wspierania Rozwoju Dziecka – Decybelek
 1. Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Niepełnosprawnych Intelektualnie „AKTYWNI”, projekt pn.:
 • OŚRODEK DZIENNEGO POBYTU - rehabilitacja i aktywizacja społeczna dorosłych osób niepełnosprawnych intelektualnie
 1. Suwalskie Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Chorych Psychicznie „Nadzieja”, projekt pn.:
 • Aktywność szansą na rozwój

W konkursie nr 4/2017 ogółem 4 projekty, złożone przez 4 podmioty aplikujące w trybie pozakonkursowym, zostało objętych dofinansowaniem na łączną kwotę 910 619,00 zł.

Dane liczbowe z zawartych aneksów do umów wieloletnich przedstawiają się następująco:

 

Liczba umów

Liczba beneficjentów ostatecznych projektów

Kwota dofinansowania

(w zł)

koszty bieżące § 2450

Kwota dofinansowania

(w zł)

Koszty inwestycyjne
§ 6270

Kwota dofinansowania

(w zł)

RAZEM

Kierunek pomocy 1

0

0

0,00

0,00

0,00

Kierunek pomocy 2

4

318

910 619,00

0,00

910 619,00

Razem

4

318

910 619,00

0,00

910 619,00

 

Realizatorami projektów ze strony organizacji pozarządowych na podstawie zawartych aneksów do umów wieloletnich w trybie pozakonkursowym konkursu nr 4/2017 są:

 1. Fundacja Na Rzecz Osób z Dysfunkcjami i Zaburzeniami Rozwojowymi i Ich Rodzin oraz Wspierania Edukacji i Rozwoju „Fors-Itis”, projekt pn.:
 • KU SAMODZIELNOŚCI
 1. Polski Związek Głuchych Oddział Podlaski, projekt pn.:
 • Poprzez terapię do samodzielności i niezależności
 1. Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci „Jesteśmy Razem”, projekt pn.:
 • Centrum Terapii „Jesteśmy Razem”
 1. Stowarzyszenie na Rzecz Rehabilitacji Psychiatrycznej, projekt pn.:
 • Powrót do społeczeństwa – prowadzenie ośrodka terapeutyczno–rehabilitacyjnego Klub Pacjenta „Przystań”

Mimo trudności związanych z obostrzeniami z powodu wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego a następnie stanu epidemii wywołanej wirusem COVID-19, dzięki osobistemu zaangażowaniu zarówno pracowników PFRON, odpowiedzialnych za realizację zadania jak i przedstawicieli organizacji pozarządowych, możliwe było sfinalizowanie procesu zawierania umów i aneksów do umów wieloletnich. Tym samym osoby niepełnosprawne zyskają wymierne wsparcie oraz przede wszystkim lepszy dostęp do rehabilitacji społecznej i zawodowej w formie umożliwiającej realizację wsparcia przez organizacje pozarządowe, przy uwzględnieniu panujących obecnie ograniczeń.

Data publikacji: 2020-05-20
Oddział Podlaski PFRON
Barbara Górko

Inne aktualności z tej kategorii