informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Na stronie znajdziesz najświeższe komunikaty z regionu dotyczące Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Porady Rehamanagera: Czym jest świadczenie rehabilitacyjne przyznawane przez ZUS?

Prawo do świadczenia rehabilitacyjnego przysługuje ubezpieczonemu, który po wyczerpaniu zasiłku chorobowego jest nadal niezdolny do pracy, a dalsze leczenie lub rehabilitacja lecznicza rokują odzyskanie zdolności do pracy. Jest ono formą wsparcia finansowego dla osoby, która nie może wykonywać swojej pracy z powodu choroby lub innej niezdolności.

Pokaż zdjęcie: Porady

Żeby uzyskać świadczenie rehabilitacyjne, należy złożyć w oddziale ZUS wniosek o takie świadczenie.

Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje przez okres niezbędny do przywrócenia zdolności do pracy, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy.

O tym, czy możemy się starać o świadczenie rehabilitacyjne decyduje lekarz pierwszego kontaktu (POZ) wystawiając druk OL-9 (zaświadczenie o stanie zdrowia do pobrania ze strony ZUS).

Na podstawie rokowań co do dalszego leczenia tj. powrotu do pracy wskazanych w tym dokumencie, możemy wnioskować o przyznanie świadczenia rehabilitacyjnego.

Najlepiej złożyć wniosek o świadczenie w terminie, co najmniej 6 tygodni przed zakończeniem okresu pobierania zasiłku chorobowego.  Na zasiłku chorobowym możemy przebywać 182 dni. Wniosek o przyznanie świadczenia rehabilitacyjnego składamy na druku ZUS Z-3/3b/3a w zależności od rodzaju stosunku zatrudnienia.

O tym, czy  zostanie przyznane świadczenie decyduje lekarz orzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Warto pamiętać, że od orzeczenia lekarza orzecznika ubezpieczonemu przysługuje sprzeciw do komisji lekarskiej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Orzeczenie lekarza orzecznika, od którego nie wniesiono sprzeciwu lub co do którego nie wniesiono zarzutu wadliwości, albo orzeczenie komisji lekarskiej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, stanowi podstawę do wydania decyzji w sprawie świadczenia rehabilitacyjnego.

Świadczenie rehabilitacyjne nie przysługuje osobie uprawnionej do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, zasiłku dla bezrobotnych, zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego, rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego oraz do urlopu dla poratowania zdrowia, udzielonego na podstawie odrębnych przepisów.

Świadczenie rehabilitacyjne może być wypłacane przez ZUS lub przez płatnika składek (pracodawcę). Informację o tym, przez kogo będzie wypłacane świadczenie, zawiera decyzja wydana przez ZUS. Jeśli świadczenie rehabilitacyjne będzie wypłacane przez ZUS, wypłata nastąpi w terminie przewidzianym na rozpatrzenie wniosku. Jeżeli świadczenie rehabilitacyjne będzie wypłacane przez płatnika składek, wypłata nastąpi w najbliższym terminie przyjętym dla wypłaty wynagrodzeń, nie później niż w ciągu 30 dni od daty otrzymania decyzji ZUS przyznającej świadczenie.

Wysokość świadczenia rehabilitacyjnego wynosi:

  • 90% podstawy wymiaru zasiłku chorobowego za okres pierwszych 3 miesięcy (90 dni),
  • 75% podstawy wymiaru zasiłku chorobowego za pozostały okres,
  • 100% podstawy wymiaru zasiłku chorobowego, jeśli pobierasz świadczenie w czasie ciąży,
  • 100% podstawy wymiaru zasiłku chorobowego w przypadku niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem przy pracy lub choroby zawodowej.

Jak długo czeka się na decyzję o przyznaniu świadczenia rehabilitacyjnego? 

ZUS ma 60 dni na rozpatrzenie wniosku o przyznanie świadczenia rehabilitacyjnego.  Przy czym termin ten liczy się od momentu, kiedy przez osobę wnioskującą o przyznanie świadczenia zostanie złożony komplet wymaganych dokumentów.

Renta po świadczeniu rehabilitacyjnym

Czasami zdarza się, że stan zdrowia ubezpieczonego nie pozwala na powrót do pracy, a traci on prawo do pobierania świadczenia rehabilitacyjnego. Wtedy należy złożyć wniosek
o przyznanie renty z tytułu niezdolności do pracy.

Jeżeli mają Państwo dodatkowe pytania, zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu
tel. 532693123 lub e-mail anna.podgorna@pfron.org.pl

Galeria zdjęć

Data publikacji: 2023-08-23
Oddział Zachodniopomorski
Autor: Ann Podgórna

Inne aktualności z tej kategorii