informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Na stronie znajdziesz najświeższe komunikaty z regionu dotyczące Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

PRACA BEZ BARIER

11 grudnia odbyła się na Politechnice Koszalińskiej Ogólnopolska Konferencja Naukowa PRACA BEZ BARIER zorganizowana przez Oddział Zachodniopomorski PFRON i 4C Centrum Ekonomii Społecznej ze Szczecina. Konferencja dedykowana była pracodawcom i miała na celu przybliżenie problematyki zatrudniania osób z niepełnosprawnościami.

Program został podzielony na trzy sesje. Pierwsza poświęcona była pomocy kierowanej przez PFRON na rzecz pracodawców.  Omówiono System Obsługi Dofinansowań i Refundacji, a także dzięki prezentacji pani Anny Kęcińskiej z PUP Koszalin, formy wsparcia udzielane za pośrednictwem powiatowych urzędów pracy. Pilotażowe programy Funduszu: Absolwent, Stabilne Zatrudnienie oraz Praca – Integracja przedstawił reprezentant Biura PFRON w Warszawie - Krzysztof Więckiewicz. Dariusz Gosk z Fundacji Aktywizacja przedstawił wybrane aspekty realizacji programu PRACA INTEGRACJA  z Pocztą Polską S.A. Druga część Konferencji należała do kadry naukowej, która przybyła do Politechniki Koszalińskiej z siedmiu ośrodków akademickich w kraju. Poruszono zarówno kwestie istotne dla pracodawców jak  i pracowników. Profesor dr hab. Grażyna Spytek – Bandurska (Uniwersytet  Warszawski) przedstawiła strategię  przygotowania zakładu pracy do zatrudniania osób z niepełnosprawnościami.  Dr Mikołaj Rylski (Uniwersytet Szczeciński) poruszył doniosłe znaczenie społecznych i prawnych konsekwencji zatrudniania osób z niepełnosprawnościami. Z kolei kwestię konstrukcji wpłat na PFRON i ich obniżeń omówił dr Maciej Zieliński (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu). Dlaczego warto zatrudniać niepełnosprawnych twórców na podstawie umowy o pracę wyjaśniła dr Joanna Szyjewska Bagińska (Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie). Natomiast  kwestie  elastycznych form i czasu pracy pracowników niepełnosprawnych omówił dr Sławomir Dricziński (Akademia im. Jakuba Paradyża w Gorzowie Wlkp.)  W dalszej części bardzo napiętego programu konferencji zaprezentowano praktyczne aspekty dotyczące zabezpieczenia społecznego, które przedstawił Dyrektor Oddziału ZUS w Koszalinie profesor dr hab. Marek Pogonowski (Politechnika Koszalińska). Zagadnienie dopasowania funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami w pracy omówione zostało przez Rafała Dziurlę (Uniwersytet Warszawski/ Fundacja ECHO). Dr Małgorzata Franczak reprezentująca Fundację Eudajmonia podkreślała w swoim wystąpieniu znaczenie usług asystenckich w aktywizacji zawodowej osób  z niepełnosprawnościami. Wyniki swoich badań z zakresu terapii zajęciowej w procesie rehabilitacji zawodowej osób z niepełnosprawnością intelektualną omówił Tomasz Parafiniuk z Politechniki Koszalińskiej. Z kolei Emilia Przytomska omówiła  transfer osób z niepełnosprawnościami na rynek pracy w kontekście oczekiwań pracodawców na podstawie projektów realizowanych przez 4C   Centrum Ekonomii Społecznej ze Szczecina. Po przerwie obiadowej zorganizowanej przez Zakład Aktywności Zawodowej z Kołobrzegu, który obsługiwał także przerwy kawowe konferencji, nastąpiła trzecia sesja przedstawiająca dobre przykłady zatrudniania osób z niepełnosprawnościami. Swoje doświadczenia w tym zakresie na przykładzie PDC Logistics Spółki z o.o. w Szczecinie przedstawiła Agata Onyśko – Wilińska z HR Business Partner. Prelegenci podkreślali, że choć wdrożenie osób niepełnosprawnych do pracy niesie czasami trud, to warto ten wysiłek podejmować nie tylko ze względów ekonomicznych, ale także i społecznych i aksjologicznych.  Zwracano także uwagę na niedoskonałości prawne systemu zatrudniania osób niepełnosprawnych w Polsce, w tym zwłaszcza braku elastycznych form zatrudniania i czasu pracy. Brak też możliwości elastycznego transferu osób z niepełnosprawnościami „do i z” wtz – zaz -pracodawcy znajdującym się na otwartym rynku pracy,  w dwóch kierunkach do i z poszczególnych placówek. Urszula Sroka z Zakładu Aktywności Zawodowej w Juchowie wskazała na problem wynikający ze sztywnych ram przepisów dotyczących zakazu przyjmowania do zaz ponad 35% osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu z niepełnosprawnościami.  Andrzej Smoliński z Fundacji Pod Aniołem podsumował kampanię społeczną TAKI JAK JA. Konferencję wzorcowo moderował Paweł Klimek z 4C Centrum Ekonomii Społecznej ze Szczecina. 

Konferencja zainspirowała nas do dalszego zgłębiania zagadnień z zakresu aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami oraz zbadania przyczyn dlaczego nie jest  w Polsce możliwe zatrudnienie osób niepełnosprawnych w większym zakresie. Są  plany na  kolejną konferencję poświęconą temu zagadnieniu, a także plany na ogólnopolską kampanię społeczną, co dobrze rokuje na przyszłość.

Galeria zdjęć

Data publikacji: 2018-12-15
Oddział Zachodniopomorski PFRON
Autor: Inga Mikee

Inne aktualności z tej kategorii