informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Na stronie znajdziesz najświeższe komunikaty z regionu dotyczące Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Program "Rehabilitacja 25 plus" - nabór wniosków

Oddział Zachodniopomorski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, że od dnia 22 czerwca 2020 r. rusza nabór wniosków na realizację pilotażowego programu „Rehabilitacja 25 plus” w roku szkolnym 2020/2021. Wnioski o przyznanie środków finansowych przyjmowane będą do dnia 5 sierpnia 2020 r.

Pokaż zdjęcie: Logo programu

Program "Rehabilitacja 25 plus" adresowany jest do podmiotów prowadzących OREW (ośrodki rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawcze) i ORW (ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze). W ramach programu placówki mogą zapewnić dzienny pobyt niezatrudnionym osobom niepełnosprawnym będącym absolwentami OREW bądź ORW w wieku powyżej 25 roku życia, bądź absolwentami SPdP (szkół specjalnych przysposabiających do pracy) w wieku powyżej 24 roku życia, z niepełnosprawnością intelektualną (w tym sprzężoną z innymi niepełnosprawnościami), jeżeli osoby te nie są objęte rehabilitacją społeczną w placówkach dziennej aktywności (np. środowiskowych domach samopomocy czy warsztatach terapii zajęciowej). W roku szkolnym 2020/2021 stawka osobowa przypadającą na jednego beneficjenta programu miesięcznie wynosi 2.500,00 zł. 

Adresatów programu zachęcamy do złożenia wniosku o przyznanie środków finansowych, do Oddziału Zachodniopomorskiego PFRON, Al. Powstańców Wielkopolskich 33, 70-111 Szczecin.

Do wniosku należy dołączyć projekt planu udzielanego wsparcia określający:

  • zakres świadczonych usług i ich wymiar godzinowy;
  • planowaną liczbę beneficjentów programu mających zostać objętych wsparciem;
  • propozycje dotyczące zaangażowania zasobów kadrowych, z wyszczególnieniem liczby stanowisk
  • i wymaganych kwalifikacji pracowników;
  • zestawienie obejmujące roczne koszty związane z planowanym wsparciem, w rozbiciu na koszty bieżące i inwestycyjne.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią programu i procedurami jego realizacji.

Serdecznie zapraszamy do udziału w programie.

Data publikacji: 2020-06-23
Oddział Zachodniopomorski PFRON
Daniel Kapała

Inne aktualności z tej kategorii