informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Na stronie znajdziesz najświeższe komunikaty z regionu dotyczące Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Program „Rehabilitacja 25 plus” – zapraszamy na szkolenie w Rzeszowie

Informujemy, że od 24 czerwca do 2 sierpnia br. można składać wnioski o przyznanie środków finansowych na realizację programu w roku szkolnym 2019/2020. Rada Nadzorcza wprowadziła w nim istotne zmiany.

Obecnie program realizowany może być przez wszystkie podmioty prowadzące placówki edukacyjne, w których beneficjent programu realizował obowiązek nauki. 

Nastąpiło także rozszerzenie kręgu beneficjentów programu. Przed wprowadzeniem zmian z pomocy udzielanej w ramach programu mogli korzystać, spełniający wszystkie przewidziane w programie warunki uczestnictwa, absolwenci OREW (ośrodków rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczych), bądź ORW (ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych), bądź SPdP (szkół specjalnych przysposabiających do pracy).

Obecnie z programu mogą skorzystać także niezatrudnione osoby niepełnosprawne będące absolwentami innych placówek edukacyjnych w wieku powyżej 25 roku życia

  • osoby z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim tzn. te, które w trakcie realizacji obowiązku nauki posiadały orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych wydane przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradniach specjalistycznych, zgodnie z przepisami w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych i legitymujące się aktualnym orzeczeniem, o którym mowa w ustawie o rehabilitacji;
  • osoby z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym sprzężoną z innymi niepełnosprawnościami, o ile nie są objęte rehabilitacją społeczną w placówkach dziennej aktywności (np. środowiskowych domach samopomocy czy warsztatach terapii zajęciowej

W roku szkolnym 2019/2020 stawka osobowa przypadającą na jednego beneficjenta programu miesięcznie wynosi 2.500,00 zł.

W zawiązku z powyższym zapraszamy przedstawicieli placówek edukacyjnych (potencjalnych wnioskodawców) na szkolenie dotyczące programu, które odbędzie się w siedzibie Oddziału Podkarpackiego PFRON w Rzeszowie, ul. Rejtana 10 w dniu 16 lipca br. (wtorek) w godzinach od 11 do 14-ej.  Zgłoszenia prosimy kierować na adres rwojcik@pfron.org.pl lub telefonicznie pod numerem 17 28 39 306.

Serdecznie zapraszamy.

Data publikacji: 2019-06-24
Oddział Podkarpacki PFRON
Agnieszka Ulak

Inne aktualności z tej kategorii