informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Na stronie znajdziesz najświeższe komunikaty z regionu dotyczące Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

„Program wyrównywania różnic między regionami” w roku 2019

Uprzejmie informujemy, że starostwa powiatowe województwa świętokrzyskiego przyjęły zaproszenie do uczestnictwa w programie celowym Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn.: „Program wyrównywania różnic między regionami III”. W związku z tym, dofinansowaniem ze środków przeznaczonych na realizację programu w 2019 roku mogą być objęte następujące obszary:

Obszar „B” – odpowiadający za likwidację barier w urzędach powiatowych, placówkach edukacyjnych, w tym w przedszkolach oraz szkołach specjalnych i z oddziałami integracyjnymi, jak również poradniach psychologiczno-pedagogicznych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania. Do realizacji mogą być przyjęte projekty dotyczące likwidacji barier w budynkach wybudowanych, które rozpoczęto użytkować przed dniem 01.01.1995r. Maksymalna wysokość dofinansowania ze środków PFRON wynosi do 150.000,00 zł na każdy projekt, nie więcej niż 30% kosztów realizacji projektu.

Obszar „C” – dotyczy tworzenia spółdzielni socjalnych osób prawnych. Dofinasowaniem objęta jest część kosztów utworzenia spółdzielni socjalnych w zakresie adaptacji pomieszczeń oraz wyposażenia stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych. Maksymalna wysokość dofinansowania ze środków PFRON wynosi 34.000,00 zł na każde nowoutworzone stanowisko pracy w spółdzielni socjalnej osób prawnych proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na tym stanowisku, nie może przekroczyć 50% kosztów realizacji projektu dla podregionu sandomiersko-jędrzejowskiego (buski, jędrzejowski, kazimierski, opatowski, pińczowski, sandomierski, staszowski i włoszczowski) oraz 70% dla podregionu kieleckiego (kielecki, konecki, ostrowiecki, skarżyski, starachowicki i miasto Kielce).

Obszar „D” – likwidujący bariery transportowe w warsztatach terapii zajęciowej lub placówkach służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzonych przez organizacje pozarządowe, gminy lub powiaty (ŚDS, DPS, SOSW). Wysokość dofinansowania dla tego obszaru nie może przekroczyć 60% kosztów realizacji projektu dla miasta Kielce ( i powiatów: buski, pińczowski i włoszczowski) oraz 70% dla powiatów tj.: kielecki, konecki, ostrowiecki, skarżyski, starachowicki, jędrzejowski, kazimierski, opatowski, sandomierski oraz staszowski.

Maksymalna wysokość dofinansowania ze środków PFRON wynosi:

- Do 80.000,00 zł w przypadku mikrobusów 9-cio miejscowych specjalnie przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich,

- Do 70.000,00 zł dla pozostałych samochodów zwanych „mikrobusami”, które w wersji  standardowej są samochodami  9-cio miejscowymi,

- Nawet do 250.000,00 zł na zakup autobusów.

Maksymalne dofinansowanie w przypadku projektów dotyczących warsztatów terapii zajęciowej podwyższana jest o 10 punktów procentowych (odpowiednio 70 i 80%).

Obszar  „E” – dofinansowanie  wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji  osób niepełnosprawnych. Maksymalna  wysokość dofinansowania ze środków PFRON wynosi 9.000,00 zł na każdą osobę niepełnosprawną, która będzie w sposób stały korzystała z rezultatów projektu, przy czym projekt musi dotyczyć co najmniej 30% beneficjentów tego projektu. Maksymalne dofinansowanie na pokrycie wkładu własnego nie może przekroczyć 20% dla podregionu sandomiersko-jędrzejowskiego (buski, jędrzejowski, kazimierski, opatowski, pińczowski, sandomierski, staszowski i włoszczowski), 25% dla podregionu kieleckiego (kielecki, konecki, ostrowiecki, skarżyski, starachowicki i miasto Kielce) kosztów całkowitych realizacji projektu.

Obszar  „G” – odpowiada za rehabilitację zawodową osób niepełnosprawnych lub refundację kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej, dotacje dla osób niepełnosprawnych na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Projekt jest skierowany do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych

Warunkiem udziału w programie jest nieposiadanie:

- wymagalnych zobowiązań wobec PFRON,

- zaległości w obowiązkowych wpłatach na PFRON,

- wymagalnych zobowiązań wobec ZUS i US,

- wymagalnych zobowiązań wobec Gminy.

Wnioski, powinny być składane do starostw powiatowych w terminach ustalonych przez dany powiat. Starostwa składają wnioski i wystąpienia do Oddziału Świętokrzyskiego PFRON do 28 lutego br.

Organizacje pozarządowe, które chcą uczestniczyć w programie w obszarze E składają wnioski  bezpośrednio do Oddziału Świętokrzyskiego PFRON, Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce w terminie do 31.10.2019 r.

Wszelkie informację na temat programu udzielane są pod numerem telefonu: 41 2309700, 41 2309722.

Galeria zdjęć

Data publikacji: 2019-01-09
Oddział Świętokrzyski
Autor: Kolasa Wiesław, Maciejski Mikołaj