informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Na stronie znajdziesz najświeższe komunikaty z regionu dotyczące Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Ruszył nowy program dla osób poszkodowanych w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uruchomił realizację programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”.

W ramach uruchomionych dwóch modułów – Moduł III i Moduł IV - o pomoc mogą się ubiegać osoby z niepełnosprawnościami  i samorządy powiatowe.

Moduł III skierowany jest do osób z niepełnosprawnościami posiadającymi aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, które na skutek wystąpienia zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii, przebywają w domu i nie mają możliwości udziału w zajęciach oraz rehabilitacji w okresie od dnia 9 marca 2020 roku do dnia 4 września 2020 roku (przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych). Wsparcie polega na wypłacie 500 zł miesięcznie, nie dłużej jednak niż przez 3 miesiące.

Wsparcie skierowane jest do osób niepełnosprawnych, które są:

  1. uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej;
  2. uczestnikami środowiskowych domów samopomocy, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej;
  3. podopiecznymi dziennych domów pomocy społecznej, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej;
  4. podopiecznymi placówek rehabilitacyjnych, których działalność finansowana jest ze środków PFRON na podstawie art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
  5. uczestnikami programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorcza PFRON i w ramach tych programów korzystają ze wsparcia udzielanego przez placówki rehabilitacyjne;
  6. pełnoletnimi (od 18. do 25. roku życia) uczestnikami zajęć rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim;
  7. pełnoletnimi (od 18. do 24. roku życia) wychowankami specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych, funkcjonujących na podstawie ustawy Prawo oświatowe.

Wnioski można składać od 10 kwietnia br. bez konieczności wychodzenia z domu - poprzez System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON https://sow.pfron.org.pl/. W imieniu osób z niepełnosprawnościami wnioski mogą złożyć rodzice lub opiekunowi prawni. Korzystając z bezpłatnego systemu SOW, można złożyć elektroniczny wniosek przez Internet również w dzień wolny od pracy, przez 24 godziny na dobę i 365 dni w roku, nawet jeśli urząd pracuje tylko zdalnie. W przypadku braku możliwości skorzystania z systemu SOW możliwe jest także złożenie wniosku za pośrednictwem poczty w  wyznaczonych przez samorządy Powiatowych  Centrach Pomocy Rodzinie zgodnie z miejscem zamieszkania wnioskodawcy.

Zapraszamy wszystkie samorządy powiatowe do realizacji wsparcia kierowanego do osób niepełnosprawnych w związku z epidemią koronawirusa. Samorząd z terenu województwa świętokrzyskiego, który zamierza przystąpić do realizacji Modułu III programu, składa do Oddziału Świętokrzyskiego PFRON zapotrzebowanie na środki PFRON potrzebne na realizację programu.

 Moduł IV programu dotyczy wsparcia dla samorządów powiatowych, które uruchomią specjalne dodatkowe usługi dla osób z niepełnosprawnościami podczas epidemii. Pomoc udzielana jest w formie refundacji części wydatków poniesionych przez samorządy powiatowe do 100 tys. złotych.

Wnioski o przyznanie refundacji dla samorządów powiatowych z terenu województwa świętokrzyskiego w ramach Modułu IV programu składane i rozpatrywane są w Oddziale Świętokrzyskim PFRON. Wnioski składane są w trybie ciągłym, jednak nie później niż do dnia 15 września 2020 roku.

 

Pełna treść programu oraz kierunków znajduje się na stronie: https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/pomoc-osobom-niepelnosprawnym-poszkodowanym-w-wyniku-zywiolu-lub-sytuacji-kryzysowych-wywolanych-chorobami-zakaznymi/

Data publikacji: 2020-04-08
Autor: Oddział Świętokrzyski PFRON

Inne aktualności z tej kategorii