informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Na stronie znajdziesz najświeższe komunikaty z regionu dotyczące Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Seminarium o modelu wsparcia pracodawców w zatrudnianiu osób z niepełnosprawnościami

Seminarium poświęcone modelowi wsparcia pracodawców w zatrudnianiu osób z niepełnosprawnościami odbyło się 11 czerwca 2019 r. w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim.

Podczas spotkania przedstawiono główne wnioski z testów pilotażowych wersji wypracowanych narzędzi stanowiących element modelu wsparcia osób niepełnosprawnych w środowisku pracy w tym:

- Mapy drogowej,

- 4 poradników dla pracodawców,

- interaktywnego narzędzia do oceny możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych,

- interaktywnej wizualizacji w technice VR środowiska pracy dla osób niepełnosprawnych,

- interaktywnej aplikacji w technice VR do prezentacji dostosowania środowiska pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych,

- narzędzia wspomagającego projektowanie stanowisk pracy oraz struktur organizacyjnych wspierających Model.

Spotkanie pozwoliło na zebranie cennych uwag do wypracowanych narzędzi wśród potencjalnych odbiorców modelu – Pracodawców, przedstawicieli Urzędów Pracy oraz Konsultantów PK,  które  uzupełnią posiadane rekomendacje do zmian i pozwoli wypracować ostateczne wersje produktów.

Celem projektu „Wypracowanie i upowszechnianie, we współpracy z partnerami społecznymi, modelu wsparcia osób niepełnosprawnych w środowisku pracy” jest wypracowanie i upowszechnienie wśród co najmniej 100 000 pracodawców na terenie całego kraju, we współpracy z partnerami społecznymi modelu wsparcia osób niepełnosprawnych w środowisku pracy, rozumianego jako zestaw technik i metod, tj. zasad postępowania w zakresie stworzenia optymalnego dla niepełnosprawnego pracownika środowiska pracy. Projekt jest spójny z celem szczegółowym nr 2 PO WER: Podniesienie jakości działań realizowanych przez publiczne i niepubliczne podmioty na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych.

 

Opracowany model wsparcia osób niepełnosprawnych w środowisku pracy będzie szeroko upowszechniony podczas 15 konferencji regionalnych i konferencji podsumowującej w województwie mazowieckim oraz indywidualnych i grupowych spotkań informacyjno-doradczych dla pracodawców, a także poprzez upowszechnienie materiałów informacyjnych przy wykorzystaniu Internetu i mediów społecznościowych oraz upowszechnienie publikacji w pismach specjalistycznych/branżowych ukierunkowanych na środowiska pracodawców i osób niepełnosprawnych. Zakładana liczba docelowych odbiorców wszystkich działań upowszechniających wynosi co najmniej 100 000 pracodawców.

 

Nazwa programu:

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014‐2020

Numer i nazwa Osi priorytetowej:

  1. II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji

Numer i nazwa Działania:

2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych

Lider:

Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

Partnerzy:

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji

Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni Inwalidów i Spółdzielni Niewidomych

Termin realizacji

1.02.2018 r. – 31.01.2020 r.

Źródło finansowania:

Łączna wysokość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi 4 206 022,65 zł, w tym:

  • ze środków europejskich - 3 544 835,88 zł (84,28%),
  • ze środków dotacji celowej - 661 186,77 zł, (15,72%).

Galeria zdjęć

Data publikacji: 2019-06-12
Oddział Lubelski PFRON
-

Inne aktualności z tej kategorii