informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Na stronie znajdziesz najświeższe komunikaty z regionu dotyczące Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Spotkanie konsultacyjne w sprawie systemu wsparcia osób niepełnosprawnych i ich rodzin w Radziejowie – padło wiele ciekawych pytań

W Zakładzie Aktywności Zawodowej w Radziejowie, 13 lipca  2018 r., odbyło się, z inicjatywy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, spotkanie konsultacyjne z przedstawicielami organizacji pozarządowych, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Zakładów Aktywności Zawodowej oraz Środowiskowych Domów Samopomocy w sprawie budowy systemu wsparcia osób niepełnosprawnych i ich rodzin. 

Spotkanie, które poprzedził briefing prasowy, otworzyła Dorota Hass - Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, która pełniła funkcję moderatora.

Wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Marcin Zieleniecki powitał przybyłych gości i przedstawił prezentację, która przypomniała w skrócie dotychczasowe  działania rządu na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin: min. program kompleksowego wsparcia dla rodzin  „Za Życiem”, program „Rodzina 500+”, zmiany finansowe w rentach socjalnych i zasiłkach pielęgnacyjnych oraz nowy sposób obliczania ulgi rehabilitacyjnej. W dalszej części sekretarz stanu mówił o Strategii na rzecz Osób Niepełnosprawnych, wpisanej w założenia Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

Strategia ustanawia całościowe ramy polityki krajowej na rzecz osób niepełnosprawnych, mając na celu zagwarantowanie osobom niepełnosprawnym praw określonych w Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych. Minister przybliżył założenia dotyczące mapy drogowej budowy systemu wsparcia dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin, przedstawiając założenia Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, Pakietu społecznej odpowiedzialności, Programu Dostępność+ . Ostatnie slajdy prezentacji stanowiły dane dotyczące województwa kujawsko-pomorskiego w zakresie działań i programów realizowanych na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

Po wystąpieniu Ministra, który zachęcał do otwartej dyskusji,  głos oddano gościom, którzy chętnie zadawali pytania. Dotyczyły one m.in. wsparcia osób głuchych i głuchoniemych w placówkach medycznych – podkreślano bardzo ograniczoną i niewystarczającą dostępność do tłumacza migowego. Pytano o szkolenia z zakresu języka łatwego i kontaktu z osobami z niepełnosprawnością, o pomysł rządu na edukację osób niepełnosprawnych po ukończeniu szkoły specjalnej. Zwrócono uwagę na konieczność weryfikacji zasad przyjmowania osób do ŚDS-ów i WTZ-ów oraz podziału środków pomiędzy ŚDS-y, WTZ-y i ZAZ-y, uwzględniając kompetencje społeczne i sprawność uczestników. Pytano o reformę systemu orzekania, zgłaszając konieczność ujednolicenia zasad orzekania i nazewnictwa oraz stosowania, przy orzekaniu, diagnozy funkcjonalnej, o politykę wytchnieniową i brak miejsc w potencjalnych instytucjach, które mogłyby świadczyć tego typu usługi, o wpływ podjęcia zatrudnienia przez osobę niepełnosprawną na wysokość otrzymywanej renty socjalnej, o możliwości programu Dostępność+, m.in. w zakresie zabezpieczenia mieszkaniowego w środowisku lokalnym na wypadek śmierci opiekunów faktycznych oraz czy nowa ustawa o zatrudnieniu wspomaganym bierze pod uwagę wypracowany przez PFRON model „Trenera pracy” jako sposobu zwiększenia zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Przedstawiciel powiatu zapytał o los pracowników socjalnych, którzy byli, i nieraz nadal są, zatrudnieni w wielu placówkach leczniczych, a zostali „zapomnieni” i ich potencjał i wykształcenie nie są w ogóle wykorzystywane, a mogliby stanowić silną podporę w systemie wsparcia osób niepełnosprawnych i ich rodzin. Poruszył także temat postępu prac nad wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 2014r. w zakresie dyskryminacji osób niepełnosprawnych ze względu na wiek, co prowadzi do zróżnicowanych świadczeń, pobieranych przez opiekunów dzieci niepełnosprawnych w stosunku do dorosłych niepełnosprawnych.

Na pytania i wątpliwości odpowiadali Wiceminister w Ministerstwie Rodziny Pracy i Polityki Społecznej - Marcin Zieleniecki, Dyrektor Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w MRPiPS - Michał Pelczarski, Z-ca Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju - Anna Mickiewicz,  Wojewoda Kujawsko-Pomorski - Mikołaj Bogdanowicz, Pełnomocnik Wojewody Kujawsko-Pomorskiego ds. Osób Niepełnosprawnych – Aleksandra Poeplau oraz Dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Oddziału PFRON Aleksandra Gierej.

Ponadto udział w konsultacjach wzięli Kierownik Delegatury Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Bydgoszczy – Gabriela Kaźmierska, Dyrektor Bydgoskiego Oddziału ZUS – Mariusz Jaroniewski oraz Sekretarz Starostwa Radziejowskiego - Małgorzata Chłodzińska.

Szczególne podziękowania składamy Polskiemu Związkowi Głuchych Oddział Kujawsko-Pomorski w Bydgoszczy i tłumaczce migowej Pani Annie Kowalskiej z Koła Terenowego PZG w Grudziądzu, która tłumaczyła wystąpienia podczas konferencji prasowej oraz spotkanie konsultacyjne.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w spotkaniu, a Dyrekcji i pracownikom Zakładu Aktywności Zawodowej w Radziejowie oraz jednostce prowadzącej – Radziejowskiemu Starostwu Powiatowemu - składamy serdeczne podziękowania za gościnność.

 

 

Data publikacji: 2018-07-17
Oddział Kujawsko-Pomorski
Autor: Ewa Niedlich

Inne aktualności z tej kategorii