informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Na stronie znajdziesz najświeższe komunikaty z regionu dotyczące Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Środki PFRON na wkład własny w projektach skierowanych wyłącznie do osób niepełnosprawnych z RPO

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział Świętokrzyski  w Kielcach informuje, że Departament Wdrażania  Europejskiego Funduszu Społecznego  Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach przyjął aktualizację regulaminu konkursu nr: RPSW.08.01.01-IZ.00-26-304/20.

Wnioski o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Poddziałania 8.1.1 Zwiększanie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3 można składać od dnia 20 kwietnia 2020 r. do dnia 25 maja 2020 r.

Wsparciem mogą zostać objęte następujące typy operacji:Zwiększanie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3 lub w przypadku gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym do 4 roku życia (zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3) poprzez:

  1. Tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami w istniejących lub nowo tworzonych instytucjonalnych formach opieki przewidzianych ustawą, tj. w żłobkach, klubach dziecięcych oraz w ramach instytucji dziennego opiekuna.
  2. Dostosowanie istniejących miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami w instytucjonalnych formach opieki przewidzianych ustawą.
  3. Sfinansowanie kosztów usług bieżącej opieki nad dziećmi przez pokrycie kosztów opłat za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna ponoszonych przez opiekunów dzieci lub pokrycie kosztów wynagrodzenia niani ponoszonych przez opiekunów dzieci do lat 3.

W ramach niniejszego konkursu o dofinansowanie projektu mogą ubiegać się wszystkie podmioty, z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w tym m.in.:

  • gminy (gminne jednostki budżetowe), w tym w zakresie sprawowania opieki nad dziećmi do lat 3 przez dziennych opiekunów,
  • osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, w tym w zakresie sprawowania opieki nad dziećmi do lat 3 przez dziennych opiekunów,
  • żłobki oraz kluby dziecięce i ich organy prowadzące.

W ramach programu „Partnerstwo dla osób z niepełnosprawnościami” realizowanego z Zarządem Województwa Świętokrzyskiego organizacje pozarządowe, które są zainteresowane pozyskaniem środków na wkład własny w projektach skierowanych wyłącznie do osób niepełnosprawnych, składanych w odpowiedzi na powyższy konkurs zapraszamy do kontaktu z Oddziałem Świętokrzyskim  PFRON, telefon: 41 230-97-81.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości pozyskania środków PFRON w ramach  programu „Partnerstwo dla osób z niepełnosprawnościami” znajdują się na stronie www.pfron.org.pl.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie internetowej: https://www.swietokrzyskie.pro/aktualizacja-regulaminu-konkursu-w-ramach-poddzialania-8-1-1-rpows-2014-2020/

Zaktualizowany regulamin konkursu dla Poddziałania 8.1.1 wraz z tabelą zmian dostępne są na stronie internetowej RPOWŚ 2014-2020

Data publikacji: 2020-05-15
Autor: Oddział Świętokrzyski PFRON

Inne aktualności z tej kategorii