informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Na stronie znajdziesz najświeższe komunikaty z regionu dotyczące Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Więcej pieniędzy dla łódzkich samorządów powiatowych i województwa

Samorządy województwa łódzkiego w ramach algorytmu otrzymają więcej środków niż w poprzednich latach na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej.

W 2021 roku dla  samorządu województwa łódzkiego PFRON przekaże kwotę 14 414 843 zł, a samorządy powiatowe województwa łódzkiego łącznie otrzymają kwotę 76 844 810 zł.

W zakresie wydatkowania w/w środków należy pamiętać że PFRON finansuje, ale nie decyduje. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych zobowiązuje samorządy powiatowe i wojewódzkie do realizacji szeregu zadań z zakresu rehabilitacji.

Do zadań samorządu województwa wskazanych w ustawie należą przede wszystkim kosztowne działania infrastrukturalne i wspierające placówki w zakresie  dofinansowania robót budowlanych w obiektach służących rehabilitacji oraz dofinansowanie kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej. Samorządy te mogą również zlecać zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych organizacjom pozarządowym.

Samorząd powiatowy z kolei opracowuje powiatową strategię rozwiązywania problemów społecznych i na jej podstawie tworzy powiatowe programy działań na rzecz osób niepełnosprawnych. Dofinansowuje tworzenie i funkcjonowanie warsztatów terapii zajęciowej. Podobnie jak samorząd wojewódzki może zlecać zadania organizacjom pozarządowym. Przede wszystkim odpowiada jednak za realizację szeregu form wsparcia dla osób indywidualnych. Dofinansowanie obejmuje uczestnictwo w turnusach rehabilitacyjnych, zakup sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, usług tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika. Środki PFRON mogą zostać także przeznaczone na sport, kulturę, rekreację i turystykę osób niepełnosprawnych. Wsparcie z zakresu rehabilitacji społecznej realizowane jest przez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie, natomiast wsparcie aktywizacji zawodowej – przez Powiatowe Urzędy Pracy. W ramach środków PFRON urzędy pracy  finansują instrumenty lub usługi rynku pracy w odniesieniu do osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu, udzielają dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej lub wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej przez osoby niepełnosprawne, doradztwo i pośrednictwo pracy. Z kolei dla pracodawców dofinansowują wyposażenia lub adaptację miejsc pracy osób niepełnosprawnych, finansują staże i szkolenia niepełnosprawnych pracowników.

Więcej informacji o podziale środków PFRON na poszczególne województwa i powiaty na stronie https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/informacja-o-podziale-srodkow-finansowych-dla-samorzadow-wojewodzkich-i-powiatowych-w-roku-2021/

Galeria zdjęć

Data publikacji: 2021-02-22
Oddział Łódzki PFRON
Autor: Oddział Łódzki PFRON