informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Tutaj można się dowiedzieć, jakie to projekty, co jest ich celem i na jakim są etapie. Więcej informacji, czyli szczegółowe opisy, linki do dokumentów i konsultacji, można znaleźć klikając na tytuły.

Ogłoszenie o naborze wniosków o udział w pilotażu Standardów funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej

Logotyp w formie paska od lewej napis Fundusze europejskie wiedza edukacja rozwój, flaga Polski napis Rzeczpospolita Polska, napis Unia europejska europejski fundusz społeczny i flaga Unii Europejskiej

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłasza nabór wniosków o udział w pilotażu wstępnej wersji Standardów funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej, realizowanego w ramach projektu: „Aktywni niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych”, Działanie 2.6 PO WER 2014-2020, (numer projektu: POWR.02.06.00-00-0064/19).   

Przedmiot naboru

Celem pilotażu jest przetestowanie wstępnej wersji Standardów funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej, zwanej dalej „Standardami”, opracowanej w ramach projektu „Aktywni niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych” PO WER 2014-2020. 

Okres realizacji pilotażu wynosi 12 miesięcy (od 1 lutego 2022 r. do 31 stycznia 2023 r.).

Wnioskodawcy

 1. Wniosek o udział w pilotażu Standardów funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej mogą składać podmioty, spełniające łącznie następujące warunki:
  1. prowadzą WTZ, który rozpoczął działalność nie później niż 31 grudnia 2020 r.,
  2. na dzień złożenia wniosku nie posiadają wymagalnych zobowiązań wobec:
   1. PFRON, w tym zaległości w obowiązkowych wpłatach na PFRON,
   2. Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
   3. Urzędu Skarbowego,
   4. organów i instytucji wykonujących zadania z zakresu administracji publicznej,
  3. na dzień złożenia wniosku nie podlegają wykluczeniu związanemu z zakazem udzielania dofinansowania podmiotom wykluczonym lub wobec których orzeczono zakaz dostępu do środków funduszy europejskich na podstawie:
   1. art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2021 r. poz. 305, z późn. zm),
   2. art. 12 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1745),
   3. art. 9 ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2020 r. poz. 358).
 2. Uczestnikami pilotażu będą 72 Warsztaty Terapii Zajęciowej (WTZ) – (ok. 10% wszystkich WTZ w Polsce, według stanu na dzień 31.12.2020 r.) wyłonione zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie pilotażu Standardów funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej

Środki

W ramach pilotażu może być udzielone dofinansowanie kosztów dostosowania pomieszczeń i wyposażenia niezbędnego do prowadzenia terapii zgodnie z wypracowanymi Standardami do wysokości 65 000 zł dla jednego WTZ.   

Łączna kwota zaplanowana na wypłatę dofinansowania dla 72 WTZ - Uczestników pilotażu wynosi 4 680 000 zł.

Termin i miejsce składania wniosków

Wnioski w ramach naboru będą przyjmowane od dnia 21 lutego 2022 r. od godz. 8:00 do dnia 7 marca 2022 r. do godziny 16:00.

Wnioski należy składać wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego, na obowiązującym formularzu wniosku, za pośrednictwem Generatora Wniosków, który będzie dostępny w terminie obowiązywania naboru po linkiem (link będzie aktywny w okresie przyjmowania wniosków)

Dodatkowe informacje

Szczegółowe informacje dotyczące przebiegu pilotażu, w tym zasady naboru wniosków, kryteria i wskaźniki dotyczące wyboru WTZ do udziału w pilotażu, zadania Uczestników pilotażu oraz zakres wsparcia udzielonego przez Partnerów projektu zostały zawarte w Regulaminie pilotażu Standardów funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej. Regulamin wraz z załącznikami oraz wstępna wersja Standardów funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej dostępne są na witrynie PFRON: na stronie projektu "Aktywni niepełnosprawni - narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych"

Pytania i odpowiedzi

Pytania dotyczące naboru wniosków do pilotażu należy kierować na adres e-mail: pilotaz@pfron.org.pl.

Wyjaśnienia o charakterze ogólnym publikowane będą na stronie internetowej PFRON: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (pfron.org.pl)

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

Data publikacji: 2022-02-18
Data modyfikacji: 2022-03-04
Departament ds. Polityki Regionalnej
Autor: Beata Góral - Kierownik w części PFRON projektu "Aktywni niepełnosprawni - narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych"