informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Tutaj można się dowiedzieć, jakie to projekty, co jest ich celem i na jakim są etapie. Więcej informacji, czyli szczegółowe opisy, linki do dokumentów i konsultacji, można znaleźć klikając na tytuły.

Standardy funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej (luty 2022 r.) - wstępna wersja przygotowana do pilotażu

Podjęte w ramach projektu „Aktywni niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych” prace nad opracowaniem Standardów funkcjonowania warsztatów terapii zajęciowej są pierwszą próbą wprowadzenia jednolitych zasad pracy warsztatów terapii zajęciowej.

Standardy to zestaw podstawowych norm i zasad pracy z osobami z niepełnosprawnością (w tym m.in. jednolita metodyka diagnozowania uczestników, tworzenia i realizacji IPR oraz oceny postępów uczestników), sformułowanych tak, by zapewniona była indywidualizacja wsparcia oraz prawo uczestników do samostanowienia. Założeniem jest, by z tego zestawu każdy WTZ korzystał w miarę potrzeb uczestników i lokalnych możliwości.

W standardach zwrócono uwagę, że zadania WTZ wskazują na konieczność pracy w dwóch głównych obszarach: włączenia społecznego i aktywizacji zawodowej. Mając to na uwadze wskazano szereg działań, jakie WTZ mogą i powinny podejmować w obu tych obszarach – każdorazowo zgodnie z lokalnymi uwarunkowaniami i indywidualnymi potrzebami uczestników. Podkreślono m.in. potrzebę częstszego niż dotychczas wyjścia poza WTZ i wzmocnienia współpracy z otoczeniem, bardziej pro-zawodowego charakteru tzw. pracowni oraz zapewnienia uczestnikom WTZ alternatywnych form komunikacji.

W opracowaniu wstępnej wersji standardów wiodącą rolę mieli praktycy, m.in. kierownicy warsztatów terapii zajęciowej oraz zakładów aktywności zawodowej. W okresie: wrzesień – październik 2021 r. wstępna wersja standardów podlegała konsultacjom społecznym. Wyniki tych konsultacji zostały wykorzystane w pracach nad modyfikacją odpowiednich zapisów. Nie każda jednak opinia mogła zostać uwzględniona, ponieważ w wielu przypadkach ta sama kwestia była przez część środowiska oceniana krytycznie, przez część aprobowana. Część uwag uczestników konsultacji, która nie została uwzględniona, będzie podlegała ponownej weryfikacji w trakcie i po przeprowadzeniu pilotażu standardów. 

Podkreślamy, że na obecnym etapie realizacji projektu nadal mówimy o wersji wstępnej standardów - przeznaczonej do pilotażu. Głos praktyków, którzy będą testować zaproponowane w standardzie rozwiązania, będzie miał znaczący wpływ na ostateczny kształt dokumentu. Wyniki pilotażu będą wykorzystane do weryfikacji standardów i zdefiniowania warunków ich powszechnego wdrożenia (niezbędnych zmian w systemie wsparcia osób z niepełnosprawnościami).

Już w aktualnej wersji dokumentu umieszczono szereg rekomendacji odnoszących się do konieczności zmian prawnych np. w zakresie zmiany w systemie orzekania o niepełnosprawności.

Kolejne etapy pracy nad standardami będą przebiegały następująco:

  1. realizacja pilotażu; w trakcie pilotażu Partnerzy projektu zapewnią odpowiednie wsparcie warsztatom w nim uczestniczącym w postaci m.in.: nieodpłatnych szkoleń w zakresie standardów, udostępnienia narzędzia informatycznego do obsługi diagnozy funkcjonalnej uczestników WTZ, a także umożliwienia zakupu wyposażenia niezbędnego do prowadzenia terapii zgodnie z wypracowanymi standardami,
  2. dokonanie modyfikacji wstępnej wersji standardów w oparciu o wyniki pilotażu,
  3. przeprowadzenie kolejnych konsultacji środowiskowych wypracowanych rozwiązań,
  4. opracowanie ostatecznej propozycji standardów oraz propozycji potrzebnych do ich wdrożenia zmian prawnych,
  5. upowszechnienie standardów funkcjonowania WTZ.

Zapewniamy, że wszystkie postulaty środowiska przekazane w trakcie konsultacji społecznych, a także przekazywane do Lidera projektu, PFRON oraz Partnerów Społecznych w innej formie oraz zgłoszone w trakcie pilotażu będą brane pod uwagę w trakcie kolejnych prac nad standardami.

Tekst Standardów funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej