informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Konkurs „Kurs na samodzielność – zwiększenie aktywności osób niepełnosprawnych w życiu społecznym” – decyzja Zarządu PFRON w sprawie udzielenia dofinansowania Przewiń do tłumaczenia na język migowy

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, iż Zarząd PFRON podjął decyzję w sprawie udzielenia dofinansowania organizacjom pozarządowym narealizację w 2017 roku wniosków o zlecenie realizacji zadań w formie wsparcia w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej orazzatrudnianiu osób niepełnosprawnych, złożonych w ramach konkursu pn. „Kurs nasamodzielność – zwiększenie aktywności osób niepełnosprawnych w życiu społecznym”; kierunek pomocy 2: zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych.

Zarząd PFRON przyznał dofinansowania na realizację kolejnych 113 wniosków na łączną kwotę 45.185.836,58 zł, w tym 77 wniosków na kwotę 24.435.933,72 zł dotyczy prowadzenia rehabilitacji ciągłej w placówce i 36 wniosków na kwotę 20.749.902,86 zł dotyczy wsparcia udzielanego poza placówką oraz treningów sportowych. Udzielone dofinansowania skutkują udzieleniem wsparcia łącznie 33.599 osobom niepełnosprawnym, w tym w ramach prowadzenia rehabilitacji ciągłej w placówce - 26.215 osób oraz w ramach wsparcia poza placówką oraz treningów sportowych – 7.384 osób niepełnosprawnych.

Dofinansowanie uzyskały wnioski:

  1. w ramach typu projektu: „prowadzenie rehabilitacji w placówce (rehabilitacja ciągła)”, które uzyskały w ocenie merytorycznej co najmniej 38 pkt - według wskaźnika 85% kwot proponowanych przez komisję konkursową,
  2. w ramach typu projektu: „wsparcie realizowane poza placówką (w szczególności: szkolenia, kursy, warsztaty, grupowe i indywidualne zajęcia, usługi wspierające)” oraz „treningi sportowe realizowane w sposób ciągły lub cykliczny”, które uzyskały w ocenie merytorycznej co najmniej 43 pkt - według wskaźnika 85% kwot proponowanych przez komisję konkursową.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, że w Generatorze Wniosków zostanie zamieszczone pismo PFRON informujące o decyzji w sprawie przyznania dofinansowania. O zamieszczeniu pisma Wnioskodawca zostanie poinformowany na adres e-mail podany przy rejestracji do Generatora Wniosków. Nie przewiduje się wysyłki pisma drogą pocztową.

Zapisy dotyczące aktualizacji wniosku przed podpisaniem umowy o zlecenie realizacji zadań, znajdują się w rozdziale IX „Regulaminu składania, rozpatrywania i realizacji projektów - kierunek pomocy 2: zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych”.

Przed zawarciem umowy Wnioskodawca (każdy z Wnioskodawców) zobowiązany jest przedłożyć do PFRON oryginał lub kserokopię (poświadczoną za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wnioskodawcy, wraz z datą poświadczenia):

  • zaświadczenia z ZUS o nieposiadaniu wymagalnych zobowiązań, wydanego nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem podpisania umowy;
  • zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z podatkami, wydanego nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem podpisania umowy;
  • zaświadczenia o posiadaniu rachunku bankowego wraz z informacją o braku obciążeń na tym rachunku, wydanego przez bank nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem podpisania umowy – obowiązek przedłożenia zaświadczenia dotyczy rachunku bankowego wydzielonego dla środków otrzymywanych z PFRON w ramach umowy.

Tłumaczenie na język migowy

Tłumaczenie na język migowy