informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Na stronie znajdziesz najświeższe aktualności dotyczące Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2019 - 2020

W dniu 19 września 2019 r., Pani Bożena Borys - Szopa, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, zaakceptowała Program pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019 - 2020, który jest realizowany w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Na realizację Programu zaplanowano w 2019 r. kwotę 30 mln zł, a w 2020 r. – 50 mln zł.

Program adresowany jest do dorosłych osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, które wymagają usługi asystenta  w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Głównymi celami Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla pełnoletnich osób o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, możliwość skorzystania z pomocy asystenta przy wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz stymulowanie osoby niepełnosprawnej do podejmowania aktywności i umożliwienia realizowania prawa do niezależnego życia, a także przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych oraz umożliwienie uczestnictwa w życiu lokalnej społeczności.

Program zakłada wsparcie finansowe dla gmin / powiatów w zakresie zapewnienia świadczenia usługi asystenta, która będzie dostosowana do potrzeb osoby niepełnosprawnej.


Termin naboru wniosków:

  1. Gmina/powiat składa wniosek do właściwego Wojewody – w terminie do 22 października 2019 r.
  2. Wojewoda sporządza i przekazuje wniosek na środki finansowe z Programu wraz z listą rekomendowanych wniosków Ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego – w terminie do dnia 5 listopada 2019 r.
  3. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego dokona ostatecznej weryfikacji
    i zatwierdzenia wniosków złożonych przez Wojewodów w terminie do dnia 19 listopada 2019 r.

Wnioski w formie papierowej, w zaklejonej kopercie z dopiskiem  „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”  należy składać w Biurze Podawczym Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego (Opole, ul. Piastowska 14) lub przesłać pocztą na adres:

Opolski Urząd Wojewódzki w OpoluWydział Polityki Społecznej i Zdrowia

ul. Piastowska 14

45-082 Opole

 

Wnioski w formie elektronicznej należy przesłać za pośrednictwem platformy e-PUAP. Wniosek może być opatrzony podpisem potwierdzonym profilem zaufanym e-PUAP albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

 
Wszystkie dokumenty dot. programu można pobrać pod adresem: https://www.gov.pl/web/rodzina/

 

Telefon kontaktowy: 77 45 24 241, 77 45 24 487, 77 45 24 310

 

Data publikacji: 2019-10-10
Oddział Opolski PFRON
Autor: Oddział Opolski PFRON

Inne aktualności z tej kategorii