Komunikaty

Data publikacji 14.06.2017

Komunikat Prezesa Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Szanowni Państwo,

decyzją Prezesa Rady Ministrów Pani Beaty Szydło z dniem dzisiejszym przestaję pełnić obowiązki Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Jestem dumny, że udało mi się zmienić Fundusz w nowoczesną, efektywną i przyjazną instytucję publiczną.
To był trudny czas dla nas wszystkich, dlatego chcę Państwu podziękować za wsparcie i zaufanie.
Wierzę, że przemiana Funduszu pozwoli Państwu w pełni realizować misję Funduszu jaką jest stwarzanie osobom niepełnosprawnym pełnego uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym.

Życząc sukcesów pozostaję z poważaniem

Tłumaczenie na język migowy

Data publikacji 14.06.2017

Prezes Zarządu PFRON
Autor: /-/ Robert Kwiatkowski
Statystyka strony: 2134 wizyt