Kontakt

Biuro PFRON

Al. Jana Pawła II 13, 00-828 Warszawa

Centrala:  tel. 22 50 55 500

Na stronie PFRON uruchomiliśmy zakładkę do obsługi on-line tłumaczeń migowych. Zakładka, oznaczona znakiem:

Piktogram - znak jeżyka migowego

znajduje się w prawym górnym rogu ekranu głównego witryny. Kliknięcie uruchamia aplikację MIGAM, pozwalającą na połączenie się z tłumaczem on-line.

Kontakt z tłumaczem języka migowego (PJM/SJM) możliwy jest od poniedziałku do piątku w godzinach 08:30-15:30.

 

Ponadto w Biurze Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przy al. Jana Pawła II 13 w Warszawie została zapewniona obsługa osób niesłyszących przy pomocy tłumacza języka migowego on-line (PJM/SJM). Tłumacz pozwala osobom niesłyszącym, które posługują się językiem migowym, na kontakt z urzędnikami.

System jest oparty na bezpośrednim dostępie on-line (w godzinach pracy urzędu) do tłumaczy języka migowego poprzez specjalne urządzenie (wideofon). Urządzenia zostały zainstalowane na stanowisku Informacji Systemu Obsługi Dofinansowań i Refundacji (parter, hol), w punkcie recepcji (parter, hol) w Departamencie Promocji i Informacji (informacje dotyczące indywidulanych osób niepełnosprawnych, 9 piętro).

Osoby głuchoniewidome chcące skorzystać ze wsparcia tłumacza SKOGN (art. 10 ust. 1 Ustawy o języku migowym) prosimy o zgłoszenie takiej potrzeby co najmniej na 3 dni robocze przed zdarzeniem – z wyłączeniem sytuacji nagłych. (art. 12 ust. 1 Ustawy o języku migowym)

Jednostki organizacyjne Biura Funduszu

 • Dyrektor Generalny – 22 50 55 222
 • Departament Prawny – 22 50 55 657
 • Departament Promocji i Informacji – 22 50 55 271
 • Departament ds. Finansowych – 22 50 55 211
 • Departament ds. Rynku Pracy – 22 50 55 650, 22 55 651
 • Departament ds. Wpłat – 22 50 55 403, 22 50 55 404
 • Departament ds. Kontroli i Windykacji – 22 50 555 626, 22 50 55 631
 • Departament ds. Programów – 22 50 55 370
 • Departament ds. Teleinformatyki – 22 50 55 553

Oddziały PFRON

Kontakt do oddziałów wojewódzkich PFRON

Kontakt z pracownikami Oddziałów PFRON zajmującymi się Systemem Obsługi Dofinansowań (SODiR)

Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych lub refundacja składek na ubezpieczenie społeczne

INFOLINIA: 0 801 233 554 (dla telefonów stacjonarnych) lub (22) 581 84 10 (dla telefonów komórkowych).

Pracownicy infolinii udzielają informacji wyłącznie w sprawach związanych z dofinansowaniem do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych lub refundacją składek na ubezpieczenie społeczne oraz zagadnieniami technicznymi Systemu Obsługi Dofinansowań i Refundacji (SODiR).

Adres poczty elektronicznej: sod@pfron.org.pl

Kontakt z Departamentem ds. Rynku Pracy

Wpłaty obowiązkowe pracodawców

INFOLINIA: 801 233 554 (dla telefonów stacjonarnych) lub (22) 581 84 10 (dla telefonów komórkowych).

Adres poczty elektronicznej:

 • ewidencja@pfron.org.pl  - sprawy dotyczące rejestracji i aktualizacji danych o pracodawcy
 • epfron@pfron.org.pl  - zapytania dotyczące teletransmisji danych (system e-PFRON)
 • drwwo@pfron.org.pl - dokonywanie wpłat  - w tym numery rachunków bankowych PFRON; rozliczanie - w tym salda, zwroty, nadpłaty, odsetki, zaświadczenia; rozłożenie na raty, odroczenia, umorzenia, odwołania i zażalenia, postępowania

Rzecznik prasowy

Adres poczty elektronicznej: rzecznik@pfron.org.pl

Kontakt z Rzecznikiem Prasowym

 

Skargi i wnioski

Przyjęcia interesantów w Biurze PFRON al. Jana Pawła II nr 13, 9 piętro pokój nr 903

 • poniedziałek - w godzinach  10.00 – 18.00
 • wtorek – piątek: w godzinach 9.00 – 15.00

kontakt telefoniczny pod numerami:

 • (22) 50 55 213

kontakt drogą elektroniczną na adres:  interwencje@pfron.org.pl

Antykorupcja

1 kwietnia 2014 uchwałą Nr 37 Rady Ministrów został ustanowiony Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014 – 2019. Opublikowano go w Monitorze Polskim z 2014 r. poz. 299, a wszedł w życie 29 kwietnia 2014 r. Program stanowi główny element koordynujący krajową politykę antykorupcyjną.

Wszelkie działania o charakterze podejrzenia korupcji, które dotyczyć mogą pracowników Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych prosimy zgłaszać na adres:

korupcja@pfron.org.pl

Zadania ustawowe i programy PFRON realizowane na rzecz indywidualnych osób niepełnosprawnych

INFOLINIA: 801 233 554 (dla telefonów stacjonarnych) lub (22) 581 84 10 (dla telefonów komórkowych).
Kontakt drogą elektroniczną na adres:  infolinia@pfron.org.pl


Kontakt w sprawie  programów PFRON (m.in. Wyrównywanie różnic między regionami II, Junior).

Zapytania prosimy składać drogą elektroniczną na adres: programy@pfron.org.pl


Kontakt w sprawie programu "Aktywny samorząd".

Zapytania prosimy składać drogą elektroniczną na adres: as@pfron.org.pl


Kontakt w sprawie zadań zlecanych organizacjom i fundacjom.

Zapytania prosimy składać drogą elektroniczną na adres: zadania_zlecane@pfron.org.pl

 

Biuletyn Informacji Publicznej

Redakcja Biuletynu Informacji Publicznej (BIP): bip@pfron.org.pl


 

Tłumaczenie na język migowy

Data publikacji 01.06.2015
25.01.2017

Wydział Realizacji Programów
Autor: Tomasz Wojakowski
Statystyka strony: 263824 wizyt