informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Obsługa wniosków o wypłatę refundacji

Po otrzymaniu wniosku o refundację składek na ubezpieczenia społeczne Fundusz:

  1. Sprawdza go pod względem rachunkowym i formalnym;
  2. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku informuje wnioskodawcę o stwierdzonych nieprawidłowościach (zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego pisemnie za potwierdzeniem odbioru) i wzywa do ich usunięcia, pouczając o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania w przypadku ich nieusunięcia;
  3. Ustala, czy wnioskodawca posiada zaległości w zobowiązaniach wobec Funduszu w wysokości przekraczającej ogółem kwotę 100 zł;
  4. W przypadku stwierdzenia zaległości wnioskodawcy (powyżej 100 zł) wzywa (zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego pisemnie za potwierdzeniem odbioru) do złożenia wyjaśnień w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania;
  5. W przypadku, gdy wnioskodawca nie złoży w terminie wyjaśnień lub wyjaśnienia nie potwierdzą braku zaległości, Prezes Zarządu Funduszu wyda decyzję o wstrzymaniu refundacji składek do czasu uregulowania zaległości;
  6. W przypadku, gdy zaległość nie zostanie spłacona do 31 stycznia roku następującego po roku, za który wnioskodawcy przysługuje refundacja, Prezes Zarządu Funduszu wyda decyzję o odmowie wypłaty refundacji;
  7. Ustala kwotę przysługującej refundacji składek;
  8. W terminie 14 dni od dnia otrzymania kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku o wypłatę refundacji składek na ubezpieczenia społeczne Fundusz przekazuje na rachunek bankowy wnioskodawcy należną kwotę refundacji składek na ubezpieczenia społeczne oraz informuje wnioskodawcę o sposobie jej ustalenia, jeżeli kwota ta różni się od kwoty wskazanej we wniosku;
  9. W przypadku, gdy ustalona przez Fundusz kwota refundacji składek na ubezpieczenia społeczne jest inna niż kwota refundacji wykazana we wniosku, Prezes Zarządu Funduszu wydaje decyzję o wysokości refundacji, na wniosek złożony przez wnioskodawcę, w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o ustaleniu wysokości przysługującej refundacji;
  10. Wystawia zaświadczenie o udzieleniu pomocy de minimis.

Każda decyzja Prezesa Zarządu Funduszu zawiera pouczenie, czy i w jakim trybie służy od niej odwołanie.