informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Na stronie znajdziesz najświeższe aktualności dotyczące Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Konkurs „Działamy razem” – wyniki oceny formalnej wniosków

Informujemy o zakończeniu oceny formalnej wniosków złożonych w ramach konkursu pn. „Działamy razem” (konkurs o zlecenie realizacji zadań w formie wsparcia nr 1/2022).

Ocenę przeprowadziliśmy na podstawie elektronicznej wersji wniosku.

Wyniki oceny formalnej wniosków:

Lista wniosków ocenionych formalnie pozytywnie,

Lista wniosków ocenionych formalnie negatywnie

Kolejny etap oceny wniosków to ocena merytoryczna

Wnioski pozytywnie ocenione pod względem formalnym przekazaliśmy do oceny merytorycznej, którą przeprowadzimy w terminie 30 dni roboczych od dnia ukazania się wyników oceny formalnej na stronie internetowej PFRON.

Odwołanie od negatywnej oceny formalnej wniosku

Od negatywnej oceny formalnej wniosku przysługuje Wnioskodawcy (Wnioskodawcy-Liderowi) odwołanie. Odwołanie podlega rozpatrzeniu przez PFRON.

  1. W odwołaniu należy powołać się na numer wniosku.
  2. Odwołanie musi zostać podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu Wnioskodawcy (Wnioskodawcy-Lidera).
  3. W uzasadnieniu złożonego odwołania Wnioskodawca (Wnioskodawca – Lider) musi odnieść się do przedstawionych przez PFRON przyczyn negatywnej oceny formalnej oraz wskazać propozycję usunięcia stwierdzonych we wniosku uchybień.

Termin na złożenie odwołania

Odwołanie należy złożyć do Biura PFRON w ciągu 5 dni roboczych od dnia ukazania się wyników na stronie internetowej: www.pfron.org.pl, tj. w terminie do 8 lutego 2023 r.

Sposób złożenia odwołania

Odwołanie można złożyć:

  1. Osobiście w PFRON. Za datę złożenia odwołania uważa się datę wpływu tego odwołania do Biura PFRON w Warszawie, al. Jana Pawła II 13.
  2. Drogą pocztową, przesyłając na adres: PFRON, al. Jana Pawła II 13, 00-828 Warszawa, z dopiskiem: Zadania zlecane – konkurs „Działamy razem”. Za datę złożenia odwołania uważa się datę stempla pocztowego.
  3. W formie dokumentu elektronicznego podpisanego przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu zaufanego. Dokument należy przesłać na skrzynkę zadania_zlecane@pfron.org.pl lub poprzez platformę ePUAP, wpisując w tytule e-maila: Zadania zlecane – konkurs „Działamy razem”. Za datę złożenia odwołania uważa się datę wpływu tego odwołania na skrzynkę PFRON.

Uwaga ! W przypadku odwołań składanych drogą pocztową lub osobiście w PFRON uprzejmie prosimy o przesłanie skanu odwołania także drogą elektroniczną na skrzynkę zadania_zlecane@pfron.org.pl w terminie do dnia 8 lutego 2023 r. (wpisując w tytule wiadomości: Zadania zlecane – konkurs „Działamy razem”).

Więcej informacji o konkursie „Działamy razem” na stronie Funduszu.

Zasady oceny formalnej można znaleźć w załączniku nr 1 do „Zasad wspierania realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, zlecanych organizacjom pozarządowym przez PFRON”.

Data publikacji: 2023-02-01
Autor: Departament ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

Inne aktualności z tej kategorii