informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Na stronie znajdziesz najświeższe aktualności dotyczące Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Konsultacje społeczne - postulaty

Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych mając na celu zbudowanie otoczenia prawnego przyjaznego osobom niepełnoprawnym, pracodawcom i organizacjom pozarządowym przy zachowaniu dbałości o finanse publiczne zaprosił wszystkich interesariuszy do przedkładania za pośrednictwem Państwowego Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, propozycji zmian do ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. poz. 721, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o rehabilitacji” oraz aktów wykonawczych do tej ustawy.

Podmioty, które zdecydowały się przedłożyć propozycje – przedkładały zarówno pojedyncze uwagi, jak i kompleksowe projekty zmiany ustawy o rehabilitacji, a nawet projekt ustawy uzupełniającej rozwiązania z ustawy o rehabilitacji, tj. projekt ustawy o wyrównywaniu szans osób z niepełnosprawnością. Szereg uwag zgłoszono do aktów wykonawczych do ustawy o rehabilitacji, a także zgłoszono postulaty zmian m. in. w ustawie o pomocy społecznej, ustawie – Prawo budowlane, a nawet w Kodeksie cywilnym.

Główne postulaty to:

  1. horyzontalne podejście do osób niepełnosprawnych, w powiązaniu z zapisami Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych sporządzonej w Nowym Jorku w dniu 13 grudnia 2006 r., w tym w szczególności zdefiniowanie niepełnosprawności opisywanej w połączeniu z oddziaływaniem różnych barier, które utrudniają prawidłowy udział w życiu społecznym danej osoby;
  2. reforma systemu orzekania o niepełnosprawności – kierunkowo zmiana będzie uwzględniała wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności na podstawie Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania Niepełnosprawności i Zdrowia (ICF), ponieważ jest ona klasyfikacją cech charakterystycznych stanu zdrowia człowieka w kontekście jego indywidualnej sytuacji życiowej oraz wpływów otaczającego środowiska;
  3. wzmocnienie systemu wsparcia zatrudniania osób niepełnosprawnych;
  4. przegląd i uproszczenie zasad realizacji zadań zlecanych organizacjom pozarządowym;
  5. zapewnienie realizacji usług przez jeden podmiot („jedno okienko”), np. skoncentrowanie wszystkich zadań służących rehabilitacji leczniczej w jednym podmiocie;
  6. zwiększenie efektywności warsztatów terapii zajęciowej w zakresie rehabilitacji zawodowej;
  7. uporządkowanie chronionego rynku pracy.

Oczekiwania interesariuszy oraz diagnozowane przez nich konieczności usprawnienia rozwiązań ustawowych są tak obszerne, że warto rozważyć przygotowanie zupełnie nowej ustawy systemowo i nowocześnie regulującej problematykę wsparcia aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością, z uwzględnieniem postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych.

Zgłoszone propozycje przez interesariuszy PFRON oraz propozycje własne PFRON (wynikającego z wieloletniego doświadczenia w stosowaniu ustawy o rehabilitacji) zostały przekazane Pełnomocnikowi Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.

Powyższa inicjatywa nie jest inicjatywą jednorazową. Fundusz na bieżąco zbiera kolejne wpływające od interesariuszy propozycje rozwiązań ustawowych, które będą sukcesywnie analizowane.

Data publikacji: 2016-12-01
Departament Informacji i Promocji
Autor: Małgorzata Połap

Inne aktualności z tej kategorii