informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Na stronie znajdziesz najświeższe aktualności dotyczące Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Ogłoszenie o naborze kandydatów na listę biegłych w postępowaniach skargowych na brak dostępności

Rozpoczynamy nabór kandydatów na listę biegłych w postępowaniach skargowych na brak dostępności

Prezes Zarządu PFRON ogłasza nabór kandydatów na listę biegłych do udziału w postępowaniach skargowych na brak dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej. Zadaniem biegłego wpisanego na listę i powołanego w toku postępowania skargowego będzie wydawanie opinii. Zakres opinii będzie obejmował w szczególności obszary: architektury, budownictwa, inżynierii budowlanej, technologii informacji lub komunikacji.

Kwalifikacje kandydatów:

O wpis na listę biegłych może ubiegać się osoba, która posiada wiedzę i doświadczenie, w zakresie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej, potwierdzone w szczególności:

  • dyplomem ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich lub zaświadczeniem o ukończeniu studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, lub świadectwem ukończenia studiów podyplomowych, lub zaświadczeniem o ukończeniu studiów podyplomowych, lub dyplomem, certyfikatem, zaświadczeniem, lub świadectwem ukończenia szkolenia lub kursu, w których co najmniej 35 godzin dydaktycznych poświęcono dostępności architektonicznej, dostępności informacyjno-komunikacyjnej lub uniwersalnemu projektowaniu;
  • dokumentem potwierdzającym przeprowadzenie co najmniej 50 godzin dydaktycznych szkoleń poświęconych dostępności architektonicznej, dostępności informacyjno-komunikacyjnej lub uniwersalnemu projektowaniu oraz autorstwem co najmniej jednej publikacji na temat dostępności architektonicznej, dostępności informacyjno-komunikacyjnej lub uniwersalnego projektowania, oznaczonej numerem ISBN i opatrzonej recenzją doktora habilitowanego lub redakcją profesora zwyczajnego;
  • uzyskaniem kwalifikacji w zakresie wdrażania dostępności w organizacji, w ramach Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, o którym mowa w artykule 2 punkt 25 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, oraz przeprowadzeniem co najmniej 10 weryfikacji zapewniania dostępności lub audytów dostępności, obejmujących co najmniej 10 budynków o powierzchni całkowitej co najmniej 1000 m2 każdy;
  • przeprowadzeniem co najmniej 30 weryfikacji zapewniania dostępności identyfikujących bariery dla osób ze szczególnymi potrzebami lub audytów dostępności, obejmujących co najmniej 30 budynków o powierzchni całkowitej co najmniej 1000 m2 każdy;
  • rekomendacjami od co najmniej trzech organizacji lub podmiotów, o których mowa odpowiednio w artykule 3 ustępy 2 lub 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których działalność statutowa polega na wspieraniu osób ze szczególnymi potrzebami oraz które stosują w prowadzonej działalności środki wspierające komunikowanie się, o których mowa w artykule 3 punkt 5 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, a także przeprowadziły co najmniej 10 weryfikacji zapewniania dostępności lub audytów dostępności.

Zasady naboru

Zgłoszenia kandydatów i pytania dotyczące naboru prosimy przesyłać elektronicznie na adres: dd.sekretariat@pfron.org.pl.

Aby zostać wpisanym na listę należy złożyć wniosek. Rozpatrzymy go w ciągu 30 dni od dnia złożenia. O wpisie bądź odmowie wpisu poinformujemy pisemnie w ciągu 14 dni od dnia rozpatrzenia wniosku. Nabór prowadzimy w trybie ciągłym.

Wymagane dokumenty

Kandydatów, którzy chcą zostać wpisani na listę biegłych prosimy o dostarczenie następujących dokumentów:

  • wniosek kandydata na biegłego, zgodnie z załączonym wzorem;
  • dokumenty potwierdzające wiedzę i kompetencje;
  • oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za przestępstwo na podstawie artykułu 233 paragrafu 4 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, zgodnie z załączonym wzorem.

Podstawa Prawna

  • Artykuł 84 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021, poz.735).
  • Zarządzenie nr 27/2022 Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie udziału biegłych w postępowaniach prowadzonych na podstawie skarg na brak dostępności.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 13, 03-828 Warszawa. Dane są przetwarzane w celu realizacji ustawowych zadań administratora. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych, w tym o prawach przysługujących osobom fizycznym, dostępne są pod adresem: https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/rodo-w-funduszu/

Data publikacji: 2022-06-21
Departament ds. Dostępności
Autor: Anita Grabska

Inne aktualności z tej kategorii