informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Chcesz wiedzieć jak rozliczyć otrzymane dofinansowanie? Dowiedz się jakie są wymagania.

Rozliczenie dofinansowania

Termin i sposób rozliczania przekazanych środków określa umowa, zawarta pomiędzy Funduszema samorządem powiatowym. Szczegółowy zakres rzeczowy i finansowy umowy w podziale na rodzaje kosztów dofinansowywanych ze środków PFRON, określony jest w załącznikach do umowy. Środki na realizację wniosków samorządu powiatowego przekazywane są w formie zaliczki. Realizator programu – samorząd powiatowy prowadzi osobny dla każdej umowy rachunek bankowy, wydzielony dla środków PFRON oraz prowadzić ewidencję księgową w sposób umożliwiający jednoznaczne przeznaczenie kwot przekazywanych przez Fundusz. Za kwalifikowalne mogą być uznane wyłącznie wydatki związane z projektem, o ile:

 1. są niezbędne do realizacji projektu;

 2. zostały uwzględnione w budżecie projektu i umieszczone w umowie zawartej w ramach programu,

 3. spełniają wymogi racjonalnego i oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów,

 4. zostały faktycznie poniesione w okresie objętym umową,

 5. są poparte stosownymi dokumentami i wykazane w dokumentacji finansowej beneficjenta.

W żadnym przypadku nie są kwalifikowalne w ramach programu:

 1. pożyczki i spłaty rat oraz odsetek,

 2. wydatki poniesione na przygotowanie wniosku,

 3. wydatki nieodnoszące się jednoznacznie do projektu,

 4. wydatki nieudokumentowane,

 5. wydatki na zakup nieruchomości,

 6. mandaty, opłaty karne i wydatki na procesy sądowe.

Ponadto w ramach programu nie jest kwalifikowalny podatek VAT, w przypadku beneficjentów będących podatnikiem VAT, z wyłączeniem beneficjentów, którzy oświadczą, że nie mogą obniżyć kwoty podatku należnego o podatek naliczony. Beneficjenci, korzystające ze środków PFRON, zobowiązani są również do:

 1. przestrzegania przepisów o zamówieniach publicznych,

 2. dokonywania zakupów i/lub zamówienia usług z zastosowaniem, odpowiedniego dla danego przypadku trybu zamówienia przewidzianego w przepisach o zamówieniach publicznych,

 3. prowadzenia dokumentacji, dotyczącej kosztów realizacji projektu w sposób umożliwiający ocenę wykonania każdego zadania w ramach projektu, pod względem rzeczowym i finansowym.

W terminie 30 dni od daty doręczenia przez beneficjenta kompletnych i prawidłowo sporządzonych dokumentów rozliczeniowych zostanie podjęta decyzja dotycząca rozliczenia dofinansowania. Informacja pisemna o decyzji dotyczącej rozliczenia dofinansowania przekazywana jest w terminie7 dnia od daty jej podjęcia.