informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Współpracujemy z urzędami marszałkowskimi i starostwami powiatowymi przekazując im pieniądze na zadania z zakresu rehabilitacji.

Zatrudnianie osób niepełnosprawnych w instytucji

Stwarzanie najlepszych warunków do zdobycia lub przywrócenia różnego rodzaju umiejętności zawodowych jest dla nas bardzo ważne. W procesie rehabilitacji prowadzącej do zdobycia pracy istotne miejsce mają Warsztaty Terapii Zajęciowej oraz Zakłady Aktywności Zawodowej.

Warsztaty Terapii Zajęciowej (WTZ)

W ramach zadań realizowanych przez samorządy powiatowe najwięcej środków PFRON jest przeznaczanych na funkcjonowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Warsztaty to wyodrębnione organizacyjnie i finansowo placówki, których celem jest aktywne wspomaganie procesu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz stwarzanie osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy możliwości rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia.

Zakłady Aktywności Zawodowej (ZAZ)

W ramach zadań realizowanych przez samorządy wojewódzkie najwięcej środków PFRON jest przeznaczanych na dofinansowanie działalności Zakładów Aktywności Zawodowej.

Zakłady Aktywności Zawodowej to wyodrębnione organizacyjnie i finansowo jednostki, których celem jest zatrudnianie osób o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, u których stwierdzono autyzm, upośledzenie umysłowe lub chorobę psychiczną.  ZAZ są ważnym przedsięwzięciem z zakresu ekonomii społecznej.

Zatrudnianie osób niepełnosprawnych w instytucji

Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania Warsztatów Terapii Zajęciowej (WTZ)

Rodzaj pomocy

Celem wsparcia jest współfinansowanie (do 70%) kosztów utworzenia i działania Warsztatów Terapii Zajęciowej. Warsztaty mogą być organizowane przez fundacje, stowarzyszenia lub inne podmioty. Warsztaty stwarzają osobom niepełnosprawnym możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia.

Warunki

Przed utworzeniem placówki należy zebrać co najmniej 20 zgłoszeń od uczestników warsztatów. Szczegółowe wymagania, jakie powinny spełniać podmioty ubiegające się o dofinansowanie kosztów tworzenia i działania WTZ, wraz z przepisami, są dostępne na stronie internetowej Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych:
www.niepelnosprawni.gov.pl.

Procedura

Podmiot zamierzający utworzyć warsztat składa wniosek o dofinansowanie do właściwego, ze względu na siedzibę warsztatu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR). Do wniosku należy dołączyć projekt utworzenia warsztatu oraz statut jednostki zamierzającej go utworzyć. W projekcie wnioskodawca powinien zawrzeć m.in.:

  • zgłoszenie co najmniej 20 kandydatów na uczestników warsztatu,
  • plan działalności warsztatu określający metody pracy w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej,
  • zobowiązanie do opracowania indywidualnych programów rehabilitacji uczestników warsztatu,
  • propozycje dotyczące obsady etatowej warsztatu, z wyszczególnieniem liczby stanowisk i wymaganych kwalifikacji pracowników,
  • preliminarz kosztów utworzenia warsztatu i preliminarz rocznych kosztów działalności warsztatu.

Wniosek podlega merytorycznej i formalnej ocenie przez zespół utworzony przez starostę w PCPR. Na jej podstawie powiat zawiera z jednostką zamierzającą utworzyć warsztat umowę określającą warunki i wysokość dofinansowania kosztów utworzenia i działalności warsztatu ze środków Funduszu. Wniosek wraz umową jest dla PFRON podstawą udzielenia pomocy finansowej.

Aktualna baza działających w Polsce warsztatów terapii zajęciowej jest dostępna na stronie Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych: www.niepelnosprawni.gov.pl.