informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Organizujemy konkursy, które mają zwrócić uwagę świata sztuki, kultury i środowiska naukowego na sprawy osób z różnymi dysfunkcjami. Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi „Sztuki Osób Niepełnosprawnych”, „Otwartych Drzwi” i „Kultury Wrażliwej”.

VIII edycja Ogólnopolskiego Konkursu „OTWARTE DRZWI”

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłasza VIII edycję Ogólnopolskiego Konkursu na najlepsze prace magisterskie i pracę doktorską, których tematem badawczym jest zjawisko niepełnosprawności w wymiarze: zdrowotnym, zawodowym i społecznym „OTWARTE DRZWI”

Termin składania prac: do 15 lipca 2011 r.

Miejsce składania prac: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Al. Jana Pawła II 13 00-828 Warszawa z dopiskiem „OTWARTE DRZWI” Prace można przesyłać pocztą lub składać osobiście w Kancelarii PFRON.

Uczestnicy: Do Konkursu mogą przystępować absolwenci studiów magisterskich lub doktoranckich oraz osoby, które obroniły pracę doktorską w innym trybie. Prace do Konkursu może zgłosić: dziekan wydziału, dyrektor instytutu, promotor lub recenzent pracy magisterskiej lub doktorskiej.

Sposób składania prac: Prace należy składać w wersji papierowej (zszytej w sposób trwały) w 1 egzemplarzu. Do pracy należy dołączyć:

  1. wypełniony i opatrzony podpisami formularz zgłoszeniowy , stanowiący załącznik do niniejszego ogłoszenia.
  2. streszczenie pracy o objętości ok. 8 tys. znaków, które powinno zawierać:
  • prezentację przedmiotu pracy,
  • informację o celach i założeniach pracy,
  • najważniejsze wnioski wynikające z pracy,
  • informację o możliwości praktycznego wykorzystania wyników pracy w życiu codziennym.
  1. recenzje pracy ,
  2. płytę CD/DVD zawierającą wersję elektroniczną pracy, streszczenia oraz formularza zgłoszeniowego.

Na płycie należy umieścić w sposób trwały (np. niezmywalnym flamastrem) tytuł pracy oraz imię i nazwisko autora. W przypadku prac o objętości przekraczającej 200 stron maszynopisu, wymagane jest przesłanie dodatkowego egzemplarza w wersji papierowej, zgodnie z § 4 ust.2 Regulaminu Konkursu.

Wyniki konkursu: Informacje o terminie rozstrzygnięcia Konkursu, wynikach oraz uroczystym finale zostaną podane odrębnym komunikatem na witrynie internetowej www.pfron.org.pl . O terminie wręczenia nagród, Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni pisemnie.

Regulamin Konkursu oraz formularz zgłoszeniowy udostępniony jest na witrynie internetowej www.pfron.org.pl .

Osoby odpowiedzialne za organizację Konkursu w Biurze PFRON: Małgorzata Radziszewska - tel. 22-50-55-379 Magdalena Karowska - Koperwas – tel. 22-50-55-276 e-mail: coi@pfron.org.pl