informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Organizujemy konkursy, które mają zwrócić uwagę świata sztuki, kultury i środowiska naukowego na sprawy osób z różnymi dysfunkcjami. Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi „Sztuki Osób Niepełnosprawnych”, „Otwartych Drzwi” i „Kultury Wrażliwej”.

VIII edycja konkursu na najlepszy projekt jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminy i powiatu na rzecz środowisk osób niepełnosprawnych„RÓWNE SZANSE, RÓWNY DOSTĘP”

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Ogłasza VIII edycję konkursu na najlepszy projekt jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminy i powiatu na rzecz środowisk osób niepełnosprawnych „RÓWNE SZANSE, RÓWNY DOSTĘP”

Termin składania projektów - 60 dni kalendarzowych od daty ukazania się ogłoszenia o konkursie na witrynie PFRON, tj. najpóźniej do dnia 30 czerwca 2010 r. (decyduje data stempla pocztowego).

Wnioskodawcami w Konkursie są jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminy i powiatu, którzy składają projekty w podziale na dwie kategorie :

 • pierwsza – gminy,
 • druga – powiaty, w tym miasta na prawach powiatu.

Warunek uczestniczenia w Konkursie - opisany w § 3, ust. 2, pkt 3 Regulaminu Konkursu - dotyczy innych środków niż pochodzące z UE.

W ramach konkursu przewidziane jest przyznanie 4 nagród finansowych (po dwie w obu kategoriach).

 1. w kategorii gminy:
  • I nagroda w wysokości 100 tys. zł
  • II nagroda w wysokości 80 tys. zł
 2. w kategorii powiaty:
  • I nagroda w wysokości 200 tys. zł
  • II nagroda w wysokości 120 tys. zł

Projekt zgłoszony do Konkursu - zgodnie z Regulaminem Konkursu - musi dotyczyć działań zrealizowanych bądź będących w trakcie realizacji oraz zawierać w szczególności:

 • diagnozę sytuacji społeczno – zawodowej osób niepełnosprawnych zamieszkujących teren właściwy wnioskodawcy, a także informacje o potrzebach osób niepełnosprawnych na danym terenie,
 • budżet projektu z wyszczególnieniem źródeł finansowania,
 • kopię uchwały jednostki samorządu terytorialnego (potwierdzoną za zgodność z oryginałem), w której treści zawarta jest informacja o zgłoszeniu danego projektu do konkursu.

Do projektu należy dołączyć jego streszczenie (także w wersji elektronicznej) o objętości ok. 8 tys znaków. Streszczenie powinno zawierać informacje przede wszystkich o:

 • zadaniach realizowanych w ramach projektu oraz terminie jego realizacji,
 • uczestnikach projektu,
 • osiągniętych rezultatach.

Miejsce przesyłania projektów: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Al. Jana Pawła II 13 00-828 Warszawa z dopiskiem „RÓWNE SZANSE, RÓWNY DOSTĘP 2010”

Osoby odpowiedzialne za organizację Konkursu w Biurze PFRON:

Termin rozstrzygnięcia : do 15 września 2010 r. Termin zamieszczenia wyników na witrynie PFRON : do 30 września 2010 r.