informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Organizujemy konkursy, które mają zwrócić uwagę świata sztuki, kultury i środowiska naukowego na sprawy osób z różnymi dysfunkcjami. Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi „Sztuki Osób Niepełnosprawnych”, „Otwartych Drzwi” i „Kultury Wrażliwej”.

Gala wręczenia nagród Laureatom XI edycji Konkursu OTWARTE DRZWI

materiał filmowy

W dniu 20 listopada 2014 r. w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia nagród laureatom XI edycji Ogólnopolskiego Konkursu na najlepszą pracę magisterską i doktorską OTWARTE DRZWI - organizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Gospodarzem Finału Konkursu była Pani Teresa Hernik – Prezes Zarządu PFRON, która bardzo serdecznie przywitała zaproszonych gości jednocześnie podkreślając ogromne znaczenie promowania myśli naukowej obejmującej istotne kwestie środowiska osób niepełnosprawnych. „…Grono naukowe wyprzedziło ratyfikację Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych - to Państwo rozpoczęliście zmianę świadomości ludzi, że wszyscy jesteśmy równie ważni, że wszyscy powinniśmy być włączeni w główny nurt życia społecznego…” – tymi słowy zwróciła się Teresa Hernik do zgromadzonych na uroczystości.

W Finale udział wzięli laureaci Konkursu „Otwarte Drzwi” i ich promotorzy, przedstawiciele Komisji Konkursowej, osoby reprezentujące uczelnie wyższe, instytucje państwowe oraz organizacje pozarządowe.

W gronie honorowych gości był prof. dr hab. Bogdan Szczepankowski, który podzielił się historią swojej drogi zawodowej - od nauczyciela niesłyszącej młodzieży do profesora zwyczajnego. Aż osiem prac magisterskich napisanych pod kierunkiem Profesora, zostało nagrodzonych w Konkursie OTWARTE DRZWI „…Dobrze mieć otwarte drzwi dla odmienności, bo nie wszystko musi się zawierać w normie…” – to fragment wiersza, który zacytował Profesor na koniec swojej poruszającej wypowiedzi.

Głos zabrała także Przewodnicząca Komisji Konkursowej – prof. dr hab. Dorota Podgórska-Jachnik, która opowiedziała o tegorocznej edycji Konkursu, zwracając szczególną uwagę na wysokie oceny prac doktorskich i bardzo wyrównany poziom polskich uczelni. Komisja złożona z przedstawicieli świata nauki, zajmujących się problematyką niepełnosprawności z wielu obszarów wiedzy – nauk społecznych, medycznych i technicznych – nagrodziła i wyróżniła 15 prac magisterskich i 4 prace doktorskie.

Po wystąpieniach, Pani Prezes Teresa Hernik oraz Zastępca Prezesa ds. Programowych - Marcin Horyń dokonali uroczystego wręczenia dyplomów i nagród w postaci pamiątkowego pióra wiecznego z wygrawerowaną nazwą Konkursu – „Otwarte drzwi 2014”

XI edycję Ogólnopolskiego Konkursu uświetnił występ znakomitego, światowej klasy akordeonisty - Dariusza Świnogi.

Uroczystość prowadził znany aktor - Robert Tondera.

W drugiej części Finału, laureaci zaprezentowali kluczowe tezy i wnioski swoich prac, a także wykorzystane przez siebie metody badawcze.

Poniżej publikujemy krótkie prezentacje prac.

 1. Kategoria: prace magisterskie z zakresu rehabilitacji medycznej (dotyczy rozwiązań mających wpływ na lepsze funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i zawodowym):
  1. I miejsce - Klaudia Czapla - „Potrzeby seksualne i samoocena seksualna a przejawy zachowań seksualnych u młodych osób z mózgowym porażeniem dziecięcym”
  2. II miejsce – Agnieszka Wołowiec-Olesińska - „Świadomość środowiska lokalnego dotycząca funkcjonowania osób z chorobą psychiczną i współczesnych środowiskowych form wsparcia”.
  3. III miejsce – Aleksandra Gajcy - „Akceptacja choroby i umiejscowienie kontroli zdrowia a style radzenia sobie ze stresem u osób chorujących na schizofrenię”.
  4. Wyróżnienia - ex aequo: Wyróżnienie - Olga Tomanek – „Funkcjonowanie osób z ataksją Friedreicha w codziennym życiu, w kontekście udzielanego im wsparcia społecznego”. Wyróżnienie - Barbara Wiszniewska – „Wpływ choroby na funkcjonowanie bio-psycho-społeczne pacjentów ze stwardnieniem rozsianym”.
 2. Kategoria: prace magisterskie z zakresu rehabilitacji zawodowej oraz rozwiązań technologicznych służących osobom niepełnosprawnym
  1. I miejsce - Katarzyna Siuda – „Reading with eyes closed. The effects of tactile Braille reading course in the sighted examined with fMRI.”.
  2. II miejsce - Piotr Dzwiniel – „JLab - Development and validation of new software for visual field diagnosis”.
  3. III miejsce – Leszek Lorens - „Wprowadzanie danych w oparciu o niestandardową obsługę podstawowych urządzeń wejścia przez osoby pobawione sprawności manualnej”.
  4. Wyróżnienia - ex aequo: Wyróżnienie - Bartosz Hubert Olszewski – „Wspieranie aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych przez podmioty gospodarki narodowej sektora finansów publicznych na terenie m.st. Warszawy”. Wyróżnienie - Weronika Karcz – „Gdy dzieci dorosną... Koncepcja architektoniczna domu dla dorosłych osób z autyzmem”.
 3. Kategoria: prace magisterskie z zakresu rehabilitacji społecznej
  1. I miejsce - Natalia Ratajczak-Szponik – „Dostępność przestrzeni publicznych dla osób niepełnosprawnych na przykładzie Wrocławia”.
  2. II miejsce - Joanna Grzesiak – „Skuteczność procesu rehabilitacyjnego dziecka z niepełnosprawnością w subiektywnej ocenie rodziców uczestniczących w procesie usprawniania”.
  3. III miejsce – Ewelina Koziara - „Wymiary pracy biograficznej osób z niepełnosprawnością ruchową nabytą i wrodzoną”.
  4. Wyróżnienia - ex aequo: Wyróżnienie - Radek Rafał Wasilewski – „Zasada równości i niedyskryminacji osób niepełnosprawnych we współczesnej Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz Ustawie Zasadniczej Republiki Federalnej Niemiec”. Wyróżnienie - Urszula Pustelnik – „Wpływ poczucia koherencji na aktywność życiową osób niewidomych”.
 4. Kategoria: prace doktorskie

  Nagroda główna - Artur Gmerek - „Optymalizacja konstrukcji i sterowanie robota do rehabilitacji kończyny górnej wykorzystującego biologiczne sprzężenie zwrotne”.

  Wyróżnienia - ex aequo:

  Wyróżnienie - Piotr Lechosław Kamiński - „Charakter prawny świadczeń z ubezpieczenia społecznego wspomagających rehabilitację zawodową ubezpieczonego”.

  Wyróżnienie - Mirosław Furmanek - „Turystyka niepełnosprawnych ruchowo mieszkańców Krakowa - stan i potrzeby”.

  Wyróżnienie - Małgorzata Maria Kulik – „Wybrane psychospołeczne uwarunkowania proaktywnego radzenia sobie z sytuacją trudną przez rodziców dzieci z zaburzeniami genetycznymi”.

Galeria zdjęć