informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wspiera organizacje pozarządowe oraz partnerów społecznych, w działaniach na rzecz zwiększenia aktywności zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami.  To jedno z najważniejszych zadań Funduszu. Wsparcie to jest uzupełnieniem inicjatyw, jakie stwarzają środki unijne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Środki Funduszu w tym zakresie pozwalają na uzupełnienie wymaganego wkładu własnego w projektach.

Możliwość finansowania wkładu własnego ze środków PFRON w ramach RPO WP w Województwie Podkarpackim

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział Podkarpacki w Rzeszowie informuje, że w dniu 29 listopada 2016 r Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie ogłosił nabór nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-013/16 wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII – Integracja społeczna, Działanie 8.3 – Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych.

Typy projektów możliwe do realizacji w ramach konkursu:

  1. Szkolenia z zakresu opieki i rehabilitacji osób sprawujących opiekę nad osobami niesamodzielnymi, zależnymi (rodziny, opiekunowie prawni).
  2. Tworzenie i/lub funkcjonowanie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego w połączeniu z nauką ich obsługi i doradztwem w zakresie jego wykorzystania w celu tworzenia warunków do opieki domowej.

Szczegółowe informacje o naborze znajdują się na stronach Serwisu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.

W związku z podpisanym Porozumieniem nr 1/2016 na rzecz współpracy pomiędzy PFRON a Województwem Podkarpackim w ramach programu „Partnerstwo dla osób z niepełnosprawnościami” organizacje pozarządowe, które są zainteresowane pozyskaniem środków na wkład własny w projektach skierowanych do osób niepełnosprawnych, składanych w odpowiedzi na powyższy konkurs zapraszamy do kontaktu z Oddziałem Podkarpackim: telefon: 17 28 39300, e-mail: rzeszow@pfron.org.pl

Szczegółowe informacje o programie „Partnerstwo (…)”