informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Zachęcamy do zapoznania się z Programami realizowanymi przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Program „ABSOLWENT” ma na celu ułatwienie rozpoczęcia pracy osobom niepełnosprawnym, które mają wykształcenie wyższe lub studiują na ostatnim roku. W ramach realizacji programu, ok. tysiąca osób niepełnosprawnych będzie mieć wdrożoną indywidualną ścieżkę kariery zawodowej. Program zakłada, że co roku ok. 400 adresatów programu zostanie zatrudnionych.

Dofinansowanie mogą otrzymać szkoły wyższe, organizacje pozarządowe oraz partnerstwa szkół wyższych z organizacjami pozarządowymi. Ze środków przeznaczonych na realizację programu może być udzielona pomoc w ramach:

 • Obszaru A – zaplanowanie i wdrożenie indywidualnej ścieżki kariery zawodowej, w tym:
 • koszty przeprowadzenia diagnozy sytuacji beneficjenta ostatecznego programu;
 • koszty wyznaczenia i wdrożenia indywidualnej ścieżki kariery zawodowej;
 • koszty likwidacji barier transportowych, technicznych, w komunikowaniu się i w dostępie do informacji, niezbędnych do aktywizacji zawodowej;
 • Obszaru B – podnoszenie kwalifikacji zawodowych:
 • w przypadku zadania 1 - zdobycie uprawnień zawodowych;
 • w przypadku zadania 2:
 1. koszty kursów i szkoleń zawodowych, specjalizacyjnych, uzyskania licencji icertyfikatów zawodowych,
 2. wprzypadku kursu i szkoleń zawodowych odbywających się poza miejscem zamieszkania koszty zakwaterowania i wyżywienia,
 • w przypadku zadania 3 :
 1. koszty stypendium stażowego (przez okres nie krótszy niż 3 miesiące i nie dłuższy niż 6 miesięcy),
 2. koszty wynagrodzenia opiekuna stażu aktywizacyjnego (nie więcej jednak niżrównowartość najniższego wynagrodzenia).
 • Obszaru C – wsparcie zatrudnienia i samozatrudnienia, w szczególności: koszty podjęcia działalności gospodarczej, wtym m.in. koszty pomocy prawnej i wyposażenie stanowiska pracy.

Osoby niepełnosprawne, które uczestniczą w programie w ramach obszarów B iC mogą otrzymać dodatek motywacyjny, jeżeli ponoszą dodatkowe koszty związane zdojazdem, zakwaterowaniem oraz usługą tłumacza języka migowego lub asystenta osoby niepełnosprawnej. Dodatek motywacyjny przysługuje w okresie uczestnictwa wprogramie, jednak nie dłużej niż przez 12 miesięcy i nie dłużej niż przez 6 miesięcy od daty zatrudnienia.

Program jest realizowany w trybie konkursów ogłaszanych przez Zarząd PFRON.

Tłumaczenie na język migowy

Tłumaczenie na język migowy