informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Zachęcamy do zapoznania się z Programami realizowanymi przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Realizacja pilotażowego programu „Rehabilitacja 25 plus”

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, że do realizacji pilotażowego programu „Rehabilitacja 25 plus” w roku szkolnym 2019/2020 przystąpiły 73 podmioty, obejmując wsparciem 505 osób niepełnosprawnych, w 77 placówkach.

Program adresowany jest do podmiotów prowadzących Ośrodki Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawcze, Ośrodki Rewalidacyjno-Wychowawcze, Szkoły Przyspasabiające do Pracy oraz inne   placówki edukacyjne, a jego beneficjentami są absolwenci tych placówek z niepełnosprawnością intelektualną (w stopniu głębokim i umiarkowanym), którzy nie są zatrudnieni i nie są objęci rehabilitacją społeczną w placówkach dziennej aktywności (np.: ŚDS, WTZ). W ramach programu beneficjentom może zostać zaoferowane wsparcie w szczególności w postaci:

  • usług opiekuńczych i pielęgnacyjnych, w tym pomocy w utrzymaniu higieny osobistej;
  • udziału w zajęciach usprawniających, terapeutycznych i wspierających ruchowo;
  • udziału w zajęciach prowadzonych w ramach kół zainteresowań;
  • pomocy w rozwinięciu i wzmacnianiu aktywności oraz samodzielności życiowej oraz utrzymaniu nabytych wcześniej umiejętności;
  • pomocy psychologicznej, poradnictwa i wsparcia w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych oraz bieżących spraw życia codziennego;
  • działań aktywizujących zawodowo w przypadku absolwentów SPdP;
  • transportu.

Ze wsparcie udzielanego w ramach programu beneficjent będzie mógł korzystać maksymalnie do końca roku szkolnego 2020/2021. Zakres świadczonych beneficjentowi usług oraz ich wymiar godzinowy ustala podmiot prowadzący daną placówkę edukacyjną, przy czym w danym miesiącu każdy beneficjent powinien mieć zapewnione minimum 100 godzin wsparcia.

Data publikacji: 2019-11-14
Departament ds. Programów
Autor: Jolanta Małecka