informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Zachęcamy do zapoznania się z Programami realizowanymi przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące w 2023 roku realizatorów Modułu I oraz Modułu II programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”

Program w Module I i II będzie realizowany na terenie jednostek samorządu terytorialnego, dotkniętych w 2023 roku skutkami działania żywiołu. Wystąpienie żywiołu na terenie danej jednostki samorządu terytorialnego potwierdza uruchomienie celowej pomocy dla poszkodowanych w wyniku żywiołu mieszkańców danej jednostki samorządu terytorialnego udzielanej przez organy administracji rządowej lub samorządowej. Fakt uruchomienia pomocy może być w szczególności potwierdzony odpowiednim rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów albo w formie decyzji Wojewody, w tym o wypłacie mieszkańcom zasiłków celowych związanych z usuwaniem skutków działania żywiołu.

Formy pomocy, które będą realizowane w 2023 roku:

 1. Moduł I - jednorazowe świadczenie na rehabilitację społeczną.
 2. Moduł II - jednorazowe świadczenie stanowiące rekompensatę poniesionych strat, przeznaczone na pokrycie kosztów zakupu lub naprawy:
  1. sprzętu rehabilitacyjnego, środków pomocniczych i przedmiotów ortopedycznych,
  2. sprzętów/urządzeń posiadanych w ramach zlikwidowanych uprzednio barier technicznych i barier w komunikowaniu się (bez barier architektonicznych) w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych, utraconych lub zniszczonych na skutek działania żywiołu - o ile ich zakup był dofinansowany ze środków PFRON, w tym w ramach programów Rady Nadzorczej PFRON.
 3. Sprzęt/urządzenie może zostać przez wnioskodawcę zakupione w ramach przyznanego świadczenia, gdy posiadany, wcześniej dofinansowany ze środków PFRON sprzęt/urządzenie, został zniszczony w stopniu wykluczającym naprawę z zastrzeżeniem postanowień, o których jest mowa w rozdziale VI ust. 5 pkt 2 lit. a programu.
 4. Na realizację programu w Modułach I i II przeznacza się środki finansowe do wysokości 1.000.000,00 zł, z możliwością zwiększenia limitu w przypadku zgłoszenia większych potrzeb. Decyzję w sprawie zwiększenia limitu podejmuje Zarząd PFRON.
 5. Wnioski o dofinansowanie w ramach Modułu I i II programu nie podlegają ocenie merytorycznej.
 6. Wnioski o dofinansowanie w ramach Modułu I i II programu mogą być składane przez osoby niepełnosprawne do realizatora programu w trybie ciągłym, jednakże nie później niż do dnia 2 grudnia 2023 r. W imieniu i na rzecz niepełnoletnich lub ubezwłasnowolnionych osób niepełnosprawnych występują rodzice lub opiekunowie prawni tych osób.
 7. Zapotrzebowanie realizatora programu na środki PFRON w ramach Modułu I i II może być składane do właściwego terytorialnie Oddziału PFRON w trybie ciągłym, jednakże nie później niż do dnia 9 grudnia 2023 r.

  Załączniki:

  1. Załącznik nr 1 - wzór ZAPOTRZEBOWANIA SAMORZĄDU POWIATOWEGO NA ŚRODKI PFRON na realizację Modułu I i II programu.
  2. Załącznik nr 2 - wzór INFORMACJI O WYDZIELONYM RACHUNKU BANKOWYM, na który mają być przekazywane środki PFRON w ramach Modułu I i II programu.
  3. Załącznik nr 3 - ramowy wzór umowy o realizację przez samorząd powiatowy Modułu I i II programu - zawieranej pomiędzy PFRON a realizatorem programu.
  4. Załącznik nr 4 - ramowy wzór aneksu do umowy o realizację przez samorząd powiatowy Modułu I i II programu w związku z przyznaniem w danym roku kalendarzowym drugiej i każdej następnej transzy środków PFRON na realizację programu.
Data publikacji: 2023-08-09
Autor: Departament ds. Polityki Regionalnej