informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Zachęcamy do zapoznania się z Programami realizowanymi przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

PFRON rozszerza zakres wsparcia w ramach Modułu IV programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, że w dniu 22 października 2020 roku Zarząd PFRON podjął uchwałę zmieniającą dokument pn. „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące w 2020 roku realizatorów Modułu III oraz Modułu IV programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”. Przyjęte przez Zarząd PFRON zmiany wprowadzone zostały z mocą obowiązywania od dnia 3 kwietnia 2020 r.

Wprowadzone zmiany odnoszą się do rozdziału V. Tryb postępowania w ramach modułu IV programu oraz rozdziału VI. Maksymalna wysokość pomocy w ramach modułu IV programu.

Decyzja Zarządu PFRON obejmuje wydłużenie terminu składania wniosków samorządów powiatowych o przyznanie refundacji w ramach Modułu IV do dnia 4 grudnia 2020 r.

Fundusz zwraca również uwagę, iż zmianie uległy warunki refundacji. Aktualnie maksymalna wysokość pomocy finansowej udzielonej Powiatowi ze środków PFRON wynosi w ramach Modułu IV programu – 50% poniesionych przez Wnioskodawcę wydatków, z tym że nie więcej niż do wysokości 100.000 zł, przy czym w przypadku świadczenia pomocy psychologicznej dla osób niepełnosprawnych i/lub rodziny osoby z niepełnosprawnością, a także dostarczania osobom niepełnosprawnym leków, produktów żywnościowych oraz innych artykułów pierwszej potrzeby, refundacja może wynieść 100% poniesionych przez Wnioskodawcę wydatków - z zastrzeżeniem, iż refundacja nie dotyczy kosztów administracyjnych i biurowych samorządów powiatowych, związanych z organizacją i uruchomieniem pomocy w ramach Modułu IV, które stanowią wkład powiatów.

Refundacji, podlegają również wydatki poniesione przez samorząd powiatowy w związku z powierzeniem realizacji zadań w trybie art. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym lub zleceniem realizacji zadań organizacjom pozarządowym w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W związku z wydłużeniem terminu składania wniosków oraz wprowadzeniem istotnej zmiany w systemie refundacji, Wnioskodawcy, którzy w terminie do daty podjęcia przez Zarząd PFRON przedmiotowej uchwały złożyli wnioski o przyznanie refundacji w ramach Modułu IV w kwocie mniejszej niż maksymalna (100.000 zł) mogą wnioskować o refundację ponownie na aktualnych zasadach.

W związku z podjętą w dniu 22 października 2020 roku uchwałą Zarządu PFRON uaktualniony został wzór formularza wniosku o dofinansowanie w ramach modułu IV programu.

Serdecznie zapraszamy do udziału w programie.

Data publikacji: 2020-10-23
Autor: Departament ds. Programów