informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Zachęcamy do zapoznania się z Programami realizowanymi przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

PFRON uruchomił program „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu” w 2019 r.

Zarząd PFRON w dniu 28 maja 2019 r. przyjął dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu” w 2019 roku.

Zapraszamy do przystąpienia do realizacji programu wszystkie SAMORZĄDY POWIATOWE, na terenie których wystąpił żywioł i wypłacane są zasiłki celowe w związku z wystąpieniem zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej dla osób lub rodzin, które poniosły straty w gospodarstwach domowych (budynkach mieszkalnych, podstawowym wyposażeniu gospodarstw domowych). W celu uzyskania szczegółowej informacji prosimy o kontakt z właściwym terytorialnie Oddziałem PFRON.

UWAGA! Osoby niepełnosprawne, poszkodowane w wyniku żywiołu będą mogły uzyskać pomoc w ramach programu jedynie w sytuacji, kiedy samorząd powiatowy, na terenie którego wystąpił żywioł przystąpi do realizacji przedmiotowego programu.

Po przystąpieniu do programu samorząd powiatowy wyznacza jednostkę organizacyjną do realizacji programu – na ogół Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Jednostka ta będzie dysponować formularzami wniosków, rozpatrywać złożone wnioski i podejmować decyzje w sprawie udzielenia wnioskowanej pomocy.

Wnioski w ramach programu składane będą od momentu przystąpienia danego samorządu powiatowego do realizacji programu (w trybie ciągłym), jednakże nie później niż do dnia 2 grudnia 2019 roku. W imieniu i na rzecz niepełnoletnich lub ubezwłasnowolnionych osób niepełnosprawnych występują rodzice lub opiekunowie prawni tych osób.

Do kogo adresowana jest pomoc?

Adresatami programu są poszkodowane na skutek żywiołu:

osoby niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne)

oraz

dzieci i młodzież niepełnosprawna posiadająca aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, wydane przed ukończeniem 16 roku życia

zamieszkujące na terenach poszkodowanych w wyniku żywiołu w 2019 r., w odniesieniu do których przyznany został zasiłek celowy w związku z wystąpieniem zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej dla osób lub rodzin, które poniosły straty w gospodarstwach domowych (budynkach mieszkalnych, podstawowym wyposażeniu gospodarstw domowych).

Jaką pomoc można uzyskać w ramach programu?

Każda poszkodowana w wyniku żywiołu osoba niepełnosprawna spełniająca wszystkie warunki przewidziane w programie może otrzymać:

  • w ramach Modułu I programu – jednorazowe świadczenie na rehabilitację społeczną
    w wysokości 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych) z zastrzeżeniem, że wysokość świadczenia
    nie może przekraczać kwoty wnioskowanej przez Wnioskodawcę oraz, że pomoc w ramach Modułu I nie może przekroczyć łącznie dla wszystkich osób niepełnosprawnych zamieszkujących w danym gospodarstwie domowym, które poniosło straty w wyniku żywiołu, dwukrotności pomocy udzielonej przez organy administracji rządowej i samorządowej przekazywanej w formie zasiłku celowego.
  • w ramach Modułu II programu – jednorazowe świadczenie stanowiącego rekompensatę poniesionych strat i/lub pokrycie kosztów przeprowadzenia naprawy w odniesieniu do sprzętu/urządzenia /środka pomocniczego/przedmiotu ortopedycznego, którego zakup był dofinansowany ze środków PFRON,
    w tym w ramach programów Rady Nadzorczej PFRON (niezależnie od daty przyznania pomocy
    ze środków PFRON).

Zachęcamy do zapoznania się z treścią programu.

Data publikacji: 2019-05-31
Departament ds. Programów
Autor: Bogumił Łaniewski