informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Tutaj można się dowiedzieć, jakie to projekty, co jest ich celem i na jakim są etapie. Więcej informacji, czyli szczegółowe opisy, linki do dokumentów i konsultacji, można znaleźć klikając na tytuły.

Projekty, działania PFRON

Konkurs Lady D. im. Krystyny Bochenek

Idea

Konkurs Lady D. to uhonorowanie wybitnych osiągnięć niepełnosprawnych kobiet, wnoszących istotny wkład w różne dziedziny życia społecznego oraz promowanie ich postaw. Konkurs ma charakter ogólnopolskiego plebiscytu, poprzedzonego etapem wojewódzkim, w wyniku którego nagradzane są najbardziej aktywne społecznie kobiety z niepełnosprawnościami.

Historia

Pomysłodawcą Konkursu Lady D. im. Krystyny Bochenek jest Marek Plura, dziś poseł do Parlamentu Europejskiego. W 2002 r. zorganizował on pierwszą edycję konkursu na Śląsku, a pierwszą przewodniczącą kapituły była senator Krystyna Bochenek (od 2012 r. roku impreza nosi jej imię). Przez pierwsze lata konkurs miał charakter regionalny. Po 2007 r., kiedy Marek Plura był już posłem na Sejm RP, inicjatywa nabrała szerszego zasięgu, a w 2011 r. gala finałowa Lady D. odbyła się po raz pierwszy w Warszawie, w gmachu Sejmu. Do kapituły konkursu weszły posłanki z Parlamentarnej Grupy Kobiet i posłowie z Parlamentarnego Zespołu ds. Osób Niepełnosprawnych.

Szczegółowe kategorie Konkursu:

  • DOBRY START – kategoria dla dziewcząt i kobiet w wieku od lat 16 do 26 działających w różnych obszarach życia społecznego;
  • KULTURA I SZTUKA – kategoria dla kobiet działających w obszarze kultury i sztuki;
  • SPORT – kategoria dla dziewcząt i kobiet w wieku od lat 16 działających w obszarze sportu;
  • ŻYCIE SPOŁECZNE – kategoria dla kobiet działających w organizacjach i instytucjach na rzecz osób niepełnosprawnych lub innych osób, albo na rzecz przedsięwzięć społecznie użytecznych;
  • ŻYCIE ZAWODOWE – kategoria dla kobiet pracujących zawodowo na rzecz osób niepełnosprawnych lub innych osób, albo na rzecz przedsięwzięć społecznie użytecznych.

Kapituła konkursu stanęła przed wyjątkowo trudnym zadaniem, aby wyłonić tylko jedną Damę w każdej z pięciu kategorii konkursowych.

 Współpraca z ZUS

Od kilku lat Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) we współpracy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przygotowuje „Informator dla Osób Niepełnosprawnych”.

„Informator” powstał z inicjatywy ZUS. Znajdą w nim Państwo najważniejsze informacje przydatne osobom niepełnosprawnym, dotyczące m.in. zasad przyznawania rent, orzecznictwa lekarskiego, rehabilitacji leczniczej prowadzonej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, uprawnień pracowniczych, zasad dofinansowywania pracodawców z tytułu zatrudnienia osób niepełnosprawnych oraz instytucjonalnego wsparcia takich osób.

Celem przedsięwzięcia jest upowszechnienie wiedzy o prawach osób niepełnosprawnych oraz udostępnienie zainteresowanym kompleksowej informacji w obszarze zagadnień związanych z ubezpieczeniami społecznymi oraz możliwościami aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Karta Różnorodności

22 maja 2015 r., podczas II Ogólnopolskiego Dnia Różnorodności w Warszawie, Pani Teresa Hernik Prezes Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oficjalnie podpisała Kartę Różnorodności. Tym samym PFRON jest pierwszą państwową instytucją w Polsce będącą sygnatariuszem Karty Różnorodności.

Czym jest Karta Różnorodności?

Karta Różnorodności to międzynarodowa inicjatywa, realizowana w takich krajach Unii Europejskiej jak: Polska, Francja, Hiszpania, Włochy, Austria, Niemcy, Szwecja, Belgia, Irlandia, Finlandia, Estonia, Luksemburg, Dania oraz Czechy; promowana przez Komisję Europejską. Karta jest pisemną deklaracją, podpisywaną przez organizacje, firmy i instytucje, które zobowiązują się do wprowadzenia zakazu dyskryminacji w miejscu pracy i podejmowania działań na rzecz tworzenia i promocji różnorodności oraz wyrażają gotowość do zaangażowania wszystkich osób zatrudnionych oraz partnerów biznesowych i społecznych w te działania. Organizacje decydujące się na implementację tego narzędzia, działają na rzecz spójności i równości społecznej.

 Koordynator

Koordynatorem polskiej Karty Różnorodności jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Patronat honorowy nad Kartą Różnorodności w Polsce objęli: Minister Pracy i Polityki Społecznej, Rzecznik Praw Obywatelskich oraz Pełnomocnik Rządu Do Spraw Równego Traktowania.

Więcej informacji o Karcie Różnorodności można znaleźć na stronie www.kartaroznorodnosci.pl