informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Tutaj można się dowiedzieć, jakie to projekty, co jest ich celem i na jakim są etapie. Więcej informacji, czyli szczegółowe opisy, linki do dokumentów i konsultacji, można znaleźć klikając na tytuły.

Informacja o projekcie

Projektowanie uniwersalne kultury – dostępność w instytucjach kultury

Projektowanie uniwersalne kultury – dostępność w instytucjach kultury to projekt o charakterze systemowym, który podejmuje temat dostępności i włączania osób z niepełnosprawnościami i seniorów w działania instytucji kultury.

Projekt stanowi zoperacjonalizowanie „Modelu zapewniania dostępności oferty i zasobów instytucji kultury dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym z niepełnosprawnościami” opracowanego w ramach projektu Kultura bez barier, realizowanego przez PFRON w ramach PO WER.

Celem projektu jest poprawa dostępności instytucji kultury w przygotowaniu i realizacji oferty kulturalnej oraz otwarcie instytucji na współpracę z osobami z niepełnosprawnościami i seniorami.

Projekt składa się z 4 zadań:

Zadanie 1: Przedsięwzięcie szkoleniowo-grantowe

Rezultatem będzie systemowa zmiana, polegająca na zwiększeniu dostępności, rozumianej nie tylko jako likwidacja barier technicznych, architektonicznych, ale również jako standard kreowania i projektowania oferty kulturalnej przy partycypacyjnym udziale osób z grupy docelowej projektu, tj. osób ze szczególnymi potrzebami.

Wsparcie kierowane jest do samorządowych instytucji kultury.

Zadanie 2: Program przygotowania do staży/praktyk/zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami w instytucji kultury  

Rezultatem będzie przygotowanie instytucji kultury do zatrudnienia osób ze szczególnymi potrzebami, przyjęcia ich na praktyki, staże lub współpracy w ramach wolontariatu. 

Wsparcie kierowane jest do samorządowych i państwowych instytucji kultury.

Zadanie 3: Budowa kompetencji w zakresie wdrażania dostępności 

Rezultatem będzie zwiększenie wiedzy i kompetencji osób pracujących w sektorze kultury w kluczowych ze względu na dostępność obszarach.

Wsparcie kierowane do publicznych instytucji kultury i organizacji pozarządowych działających w obszarze kultury.

Zadanie 4: Centrum Kompetencji - Pilotażowy program wsparcia o charakterze usługowym

Rezultatem będą wypracowane rekomendacje dla analogicznych centrów kompetencji w zakresie wsparcia dla instytucji kultury w obszarze prowadzonej działalności statutowej dla zgodności prowadzonych działań z wymogami dostępności.

Poszczególne komponenty projektu skierowane są do publicznych instytucji kultury, jako podmiotów  realizujących zadania w obszarze kultury i odpowiedzialnych za animowanie społeczności lokalnych. Bezpośrednie działania skierowane będą do pracowników, współpracowników i wolontariuszy instytucji.

Pośrednio grupą beneficjentów projektu będą również osoby z niepełnosprawnościami i osoby starsze, które staną się odbiorcami rezultatów projektu – przede wszystkim aktywnymi uczestnikami przedsięwzięć kulturalnych, realizowanych w sposób partycypacyjny.

Liderem projektu jest Narodowe Centrum Kultury, zaś PFRON jest jego partnerem. PFRON odpowiadać będzie przede wszystkim za wsparcie eksperckie przy przygotowaniu procedur grantowych, programów szkoleniowych, programu przygotowania do staży, praktyk, wolontariatu i zatrudnienia.

Logotyp z napisem narodowe centrum kultury

Projekt Projektowanie uniwersalne kultury – dostępność w instytucjach kultury finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 3.3 „Systemowa poprawa dostępności” Priorytetu III „Dostępność i usługi dla osób z niepełnosprawnościami” Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027. Budżet projektu wynosi 29 694 500 zł, w tym:

  • 24 503 901,40 zł (82,52% wydatków kwalifikowalnych) pochodzi ze środków europejskich.
  • 5 190 598,60 zł pochodzi z budżetu państwa.

Projekt realizowany będzie w okresie 1 października 2023 – 31 marca 2027.