informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Tutaj można się dowiedzieć, jakie to projekty, co jest ich celem i na jakim są etapie. Więcej informacji, czyli szczegółowe opisy, linki do dokumentów i konsultacji, można znaleźć klikając na tytuły.

Informacja o projekcie

Projektowanie uniwersalne – dostępność w instytucjach kultury

Projektowanie uniwersalne – dostępność w instytucjach kultury to projekt o charakterze systemowym, który podejmuje temat dostępności i włączania osób z niepełnosprawnościami i seniorów w działania instytucji kultury.

Projekt stanowi zoperacjonalizowanie „Modelu zapewniania dostępności oferty i zasobów instytucji kultury dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym z niepełnosprawnościami” opracowanego w ramach projektu Kultura bez barier, realizowanego przez PFRON w ramach PO WER.

Celem projektu jest poprawa dostępności instytucji kultury w przygotowaniu i realizacji oferty kulturalnej oraz otwarcie instytucji na współpracę z osobami z niepełnosprawnościami i seniorami.

W ramach projektu m.in.

  • przygotowany zostanie program szkoleniowo - grantowy dla około 80 instytucji kultury. W ramach tego programu w pierwszym etapie instytucje kultury będą mogły korzystać ze szkoleń i tutoringu, dzięki którym wypracują własną formułę dostępności i współpracy z osobami z niepełnosprawnościami; w drugim etapie około 60 instytucji z tej grupy będzie mogła otrzymać granty;
  • uruchomiony zostanie program przygotowania do staży, praktyk, wolontariatu i zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami dla około 45 instytucji kultury;
  • zrealizowany zostanie program szkoleniowy dla zespołów instytucji kultury i koordynatorów dostępności, składający się z:
    • rozbudowanego cyklu szkoleń dla około 30 instytucji kultury, które już posiadają doświadczenie we współpracy z osobami z niepełnosprawnościami lub seniorami i chcą rozbudowywać swoje kompetencje,
    • kompleksowego szkolenia dla około 90 koordynatorów dostępności w instytucjach kultury, przy czym w rekrutacji preferowane będą osoby z niepełnosprawnościami, zgodnie z ideą samorzecznictwa,
    • zróżnicowanych szkoleń z różnych dziedzin i zagadnień odnoszących się do projektowania uniwersalnego i dostępności – dla około 200 instytucji i organizacji pozarządowych i około 800 osób.
  • uruchomione zostanie pilotażowe Centrum Kompetencji, które świadczyć będzie wsparcie dostępnościowe dla instytucji kultury, przede wszystkim pomagając w realizacji przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych dostępnych dla osób z niepełnosprawnościami.

Poszczególne komponenty projektu skierowane są do publicznych instytucji kultury, jako podmiotów  realizujących zadania w obszarze kultury i odpowiedzialnych za animowanie społeczności lokalnych. Bezpośrednie działania skierowane będą do pracowników, współpracowników i wolontariuszy instytucji.

Pośrednio grupą beneficjentów projektu będą osoby z niepełnosprawnościami i osoby starsze, które staną się odbiorcami rezultatów projektu – przede wszystkim aktywnymi uczestnikami przedsięwzięć kulturalnych, realizowanych w sposób partycypacyjny.

Liderem projektu jest Narodowe Centrum Kultury, zaś PFRON jest jego partnerem. PFRON odpowiadać będzie przede wszystkim za wsparcie eksperckie przy przygotowaniu procedur grantowych, programów szkoleniowych, programu przygotowania do staży, praktyk, wolontariatu i zatrudnienia.

Logotyp z napisem narodowe centrum kultury

Projekt Projektowanie uniwersalne – dostępność w instytucjach kultury finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 3.3 „Systemowa poprawa dostępności” Priorytetu III „Dostępność i usługi dla osób z niepełnosprawnościami” Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027. Budżet projektu to 29 694 500 zł. Projekt realizowany będzie w okresie 1 października 2023 – 31 marca 2027.