informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Tutaj można się dowiedzieć, jakie to projekty, co jest ich celem i na jakim są etapie. Więcej informacji, czyli szczegółowe opisy, linki do dokumentów i konsultacji, można znaleźć klikając na tytuły.

Formy wsparcia oferowane w projekcie

Wsparcie indywidualne

Wsparciem indywidualnym objęci zostali wszyscy beneficjenci w projekcie. Wsparcie to zorganizowane było wokół pięciu makroregionów z siedzibą w Warszawie, Olsztynie, Wrocławiu, Gdańsku i Lublinie. Ten rodzaj wsparcia obejmował:

 • wsparcie motywacyjne - Wsparcie trenerów motywacji miało na celu zachęcenie beneficjentów do aktywnej rehabilitacji społecznej i zawodowej;
 • naukę samodzielności w czynnościach dnia – zajęcia ta prowadzone były głównie indywidualnie. Nakierowane były na naukę podstawowych umiejętności związanych z codziennym funkcjonowaniem;
 • naukę orientacji przestrzennej;
 • naukę metod komunikowania się;
 • wsparcie w zakresie podejmowania pracy oraz prowadzenia działalności gospodarczej - wsparcie obejmowało m.in. naukę metod poszukiwania pracy, analizy rynku pracy w odniesieniu do własnych kompetencji i oczekiwań tworzenie dokumentów aplikacyjnych, przygotowywanie do rozmów kwalifikacyjnych, tworzenie dokumentów niezbędnych do podjęcia działalności gospodarczej;
 • wsparcie w zakresie ścieżki kariery- Wsparcie to obejmowało analizę kompetencji, ustalanie celów rozwoju ścieżki kariery zawodowej w oparciu o kompetencje, oczekiwania i sytuację na rynku pracy;
 • wyposażenie beneficjentów w sprzęt zmniejszający ograniczenia funkcjonalne.

Wsparcie – warsztaty

Ten rodzaj wsparcia obejmował:

 • zajęcia psychoedukacyjne;
 • zajęcia z kreowania własnego wizerunku;
 • szkolenie tematyczne;
 • indywidualne konsultacje w zakresie doboru pomocy optycznych i słuchowych.

Wsparcie wchodzenia na rynek pracy

Wsparcie polegało na poszukiwaniu miejsc odbycia stażu i podjęcia zatrudnienia. Nawiązywane były kontakty z potencjalnymi firmami, organizacjami pozarządowym, które chciałby podjąć współpracę i zatrudnić osoby głuchoniewidome. Monitorowany był proces zatrudniania i wysyłania na staże osób głuchoniewidomych. Na poziomie makroregionalnym poszukiwanie stażu i pracy odbywało się przy udziale trenerów pracy osób głuchoniewidomych według modelu zatrudniania wspomaganego (supported employment) z elementami adaptacyjnymi dla tej specyficznej niepełnosprawności.

Szkolenia zawodowe

W celu wzmocnienia kompetencji zawodowych beneficjentów poszukujących lub podejmujących zatrudnienie zorganizowane zostały szkolenia zawodowe dla beneficjentów. Tematyka szkoleń została określona po zdiagnozowaniu potrzeb beneficjentów.

Dofinansowanie do kształcenia

Niejednokrotnie warunkiem rozpoczęcia pracy zawodowej jest ukończenie konkretnego kursu lub zdobycie konkretnych kwalifikacji – projekcie stworzył możliwość wzmocnienia zatrudniania i kształcenia osób głuchoniewidomych poprzez umożliwienie im uczestnictwa w indywidualnych szkoleniach.

Przygotowanie otoczenia OGN do wspierania ich aktywności społecznej i zawodowej

Szkolenia dla trenerów pracy osób głuchoniewidomych

Aby specjaliści odpowiedzialni za realizację modelu zatrudnienia wspomaganego mogli udzielać adekwatnego i efektywnego wsparcia OGN wymagali kompleksowego przeszkolenia w zakresie nierealizowanym w Polsce przez jakąkolwiek uczelnię lub instytucję szkolącą. W czasie pierwszego intensywnego szkolenia uczestnicy poznali szczegóły modelu zatrudnienia wspomaganego osób głuchoniewidomych, będącego adaptacją anglosaskiego modelu supported employment do potrzeb osób głuchoniewidomych.

Spotkania informacyjne dla specjalistów wspierających aktywizację społeczną i zawodową beneficjentów

Spotkania miały na celu:

 • dostarczenie specjalistom niezbędnej wiedzy na temat projektu i głucho ślepoty;
 • wypracowanie metod pracy zespołu specjalistów w danym makroregionie.

Wsparcie dla rodzin i opiekunów

Wsparcie dla rodzin i opiekunów przebiegało trzyetapowo:

 • wsparcie w momencie przystępowania do projektu - potrzebne informacje oraz porady dotyczące możliwości rehabilitacji społecznej i zawodowej osób głuchoniewidomych, a także informacje o samym projekcie;
 • konsultacje indywidualne - niezbędne wsparcie motywacyjne w sytuacjach, gdzie rehabilitacja beneficjenta wymaga także wsparcia jego rodziny, zlikwidowania barier nadopiekuńczości lub marginalizacji etc.;
 • spotkania dla rodzin i opiekunów - przygotowanie rodzin i opiekunów do wspierania osób głuchoniewidomych na drodze ich zawodowej aktywizacji.

Logotyp projektu