informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Tutaj można się dowiedzieć, jakie to projekty, co jest ich celem i na jakim są etapie. Więcej informacji, czyli szczegółowe opisy, linki do dokumentów i konsultacji, można znaleźć klikając na tytuły.

Sprawozdanie z konferencji „Zatrudnienie osób niepełnosprawnych. Łatwiej niż myślisz, korzystniej niż się spodziewasz!”

W dniu 26 maja 2014 r. odbyła się konferencja „Zatrudnienie osób niepełnosprawnych. Łatwiej niż myślisz, korzystniej niż się spodziewasz!” podsumowująca realizację projektu „Wsparcie osób z rzadko występującymi niepełnosprawnościami i niektórymi niepełnosprawnościami sprzężonymi w wieku 45+ na rynku pracy”.

Konferencja skierowana była głównie do pracodawców oraz organizacji zajmujących się pośrednictwem pracy, a także organizacji pozarządowych.

Spotkanie rozpoczął pan Krzysztof Kaca, Zastępca Dyrektora Wydziału Realizacji Programów, przedstawiając plan konferencji oraz witając zaproszonych gości, w szczególności przedstawicieli zarządu Fundacji Aktywnej Rehabilitacji „FAR”, panią Elżbietę Głogowską i pana Rafała Skrzypczyka, a także pana Jana Lacha, przedstawiciela Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych i jednocześnie członka Grupy Sterującej Projektem.

Po otwarciu konferencji nadszedł czas na podsumowanie projektu, którego dokonali pani Anna Baraniecka, kierownik projektu oraz pan Jędrzej Sudnikowicz, specjalista ds. promocji. Oprócz prezentacji stopnia realizacji kluczowych wskaźników zaplanowanych dla poszczególnych działań podejmowanych w projekcie, pokazana została, na przykładzie wybranego warsztatu aktywizacji społeczno-zawodowej, charakterystyka wsparcia udzielanego w projekcie. Dzięki temu prelegenci wskazali na zasadność i efektywność podejmowania działań, które nie tylko wyposażą uczestniczkę lub uczestnika projektu w umiejętności twarde lub miękkie, ale także wydobędą i wzmocnią te kompetencje, które, będąc wynikiem niepełnosprawności, czynią z osoby niepełnosprawnej konkurencyjnego uczestnika rynku pracy.

Kolejna prezentacja prowadzona była przez panią Iwonę Plater-Zyberk, doradcę ds. mediów i komunikacji społecznej w Fundacji Aktywnej Rehabilitacji „FAR”. Dotyczyła nowoczesnych technologii wspierających zatrudnienie osób niepełnosprawnych. Prelegentka przedstawiła najnowsze koncepcje technologiczne, uwzględniające szerokie spektrum niepełnosprawności. Jednocześnie zwróciła uwagę na fakt, że to co obecnie wydaje się niedostępne, zarówno w sferze technologicznej jak i finansowej, może swobodnie wejść do powszechnego użycia. Przypomniała, że obecne rozwiązania, które kiedyś wydawały się nieosiągalne, obecnie dla wielu osób, zarówno bezpośrednich użytkowników, jak i osób spoza środowiska osób niepełnosprawnych, są czymś wręcz oczywistym.

Następnie głos zabrał pan Jarosław Zielonka, uczestnik projektu, dzieląc się swoimi doświadczeniami związanymi z korzystaniem ze wsparcia udzielanego w projekcie. Stwierdził, że tylko dzięki przejściu pełnej ścieżki aktywizacyjnej osoba niepełnosprawna nabywa nowe oraz wzmacnia posiadane kompetencje, zyskując tym samym szansę na znalezienie zatrudnienia na otwartym rynku pracy.

Ostatnia prezentacja przed przerwą, „Osoby niepełnosprawne, w tym w wieku 45 lat i więcej, na rynku pracy według badań statystyki publicznej” prowadzona była przez przedstawiciela Głównego Urzędu Statystycznego, pana Radosława Antczaka, konsultanta w Departamencie Badań Demograficznych i Rynku Pracy przy wsparciu merytorycznym pani Iwony Biały, naczelnika wydziału w GUS. Zaprezentowane zostały szczegółowe dane dotyczące obecności osób niepełnosprawnych na rynku pracy, pochodzące ze spisu powszechnego przeprowadzonego w 2011 roku.

Po przerwie wystąpiła pani Agnieszka Burzyńska, Menedżer ds. BHP i Ochrony Środowiska w Sodexo Polska Sp. z o.o., prezentując kompleksowy system zatrudniania osób niepełnosprawnych oraz zarządzania ich pracą w dużym zespole pracowników. W prezentacji „I am Sodexo! Różnorodność w praktyce: zatrudnienie osób niepełnosprawnych”[ 1 ] zostały przedstawione mechanizmy towarzyszące rekrutacji osoby niepełnosprawnej oraz procesy wdrażania jej do pracy, a także integracji z zespołem pracowniczym. Prezentacja pokazała, jak wiele zależy od najprostszych rozwiązań, np. komunikacyjnych, by sytuacja osoby niepełnosprawnej w pracy uległa znacznej poprawie.

Następnie głos zabrała pani Anita Klimek-Jezierska, specjalista ds. HR w Polskiej Akademii Rozwoju Przedsiębiorczości, z prezentacją „Zatrudnianie osób niepełnosprawnych w tym w wieku 45+ w administracji rządowej”. W prezentacji zostały poruszone kwestie związane z problemami, barierami i wszelkimi utrudnieniami związanymi z zatrudnieniem osób niepełnosprawnych w administracji publicznej, zarówno po stronie pracodawcy (np. silna konkurencja, limity etatowe) jak i osób niepełnosprawnych (np. niska samoocena). Prelegentka zauważyła jednocześnie, opierając się na danych Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych [ 2 ], że wiele osób niepełnosprawnych uważa, że nie ma ograniczonej zdolności do wykonywania pracy. Prezentacja zakończyła się konkluzją, że zatrudniając osobę niepełnosprawną powinno zatrudniać się ją w kategoriach jej kompetencji i doświadczenia (zatrudnianie na konkretne stanowisko) a nie w kategoriach niepełnosprawności.

Na zakończenie wszystkie uczestniczki i uczestnicy projektu, zebrani na sali mieli możliwość podzielenia się swoimi własnymi doświadczeniami z udziału w projekcie.

Konferencję zakończyła i podsumowała pani Elżbieta Głogowska, Prezes Zarządu Fundacji Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

W trakcie konferencji zostały zaprezentowane filmy stworzone w ramach projektu przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR”, promujące zatrudnianie osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy i przedstawiające je jako doskonałych specjalistów w wybranych dziedzinach.

[ 1 ] Podczas konferencji prezentacja funkcjonowała pod roboczą nazwą „Zatrudnienie osób niepełnosprawnych – dobre praktyki i doświadczenia”.

[ 2 ] Dane pochodziły z prezentacji pani Aliny Wojtowicz-Pomiernej, Zastępcy Dyrektora BON, Praca w administracji – dlaczego nie?, wygłoszonej podczas konferencji „Osoby niepełnosprawne jako kandydaci na wolne stanowiska w służbie cywilnej”, 4 lipca 2012.