informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Tutaj można się dowiedzieć, jakie to projekty, co jest ich celem i na jakim są etapie. Więcej informacji, czyli szczegółowe opisy, linki do dokumentów i konsultacji, można znaleźć klikając na tytuły.

Wsparcie środowiska osób niepełnosprawnych z terenów wiejskich i małomiasteczkowych

Projekt: „Wsparcie środowiska osób niepełnosprawnych z terenów wiejskich i małomiasteczkowych” Okres realizacji: 01.04.2013 r. – 31.03.2015 r.

Nr umowy o dofinansowanie: UDA-POKL.01.03.06-00-074/13-00

Nazwa Beneficjenta: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Partner: Fundacja Aktywizacja

Zasięg realizacji projektu: Cała Polska

Cel projektu: Celem głównym projektu jest pomoc 2000 osób niepełnosprawnym (900 kobiet i 1100 mężczyzn) z terenów wiejskich i małomiasteczkowych całego kraju w wyjściu z sytuacji zagrożenia wykluczeniem społecznym przez podniesienie ich kwalifikacji i kompetencji, wyposażenie w umiejętności poruszania się po rynku pracy i zmobilizowanie do aktywnego poszukiwania zatrudnienia

Grupa docelowa: Beneficjentami/kami projektu są osoby niepełnosprawne (z rzadko występującymi niepełnosprawnościami i niepełnosprawnościami sprzężonymi) z obszarów wiejskich i małomiasteczkowych (do 25 tys. mieszkańców), nieaktywne zawodowo, poszukujące pracy, bezrobotne (16-59K/64M). Nabór do projektu prowadzony jest na terenie całego kraju zgodnie z polityką równych szans kobiet i mężczyzn. Rekrutowane są przede wszystkim ON z orzeczonym (czasowym/stałym) umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności, posiadające zaświadczenie od lekarza, jeśli dysfunkcja sprzężona nie wynika z orzeczonej niepełnosprawności, nieaktywne zawodowo, zarejestrowane jako bezrobotne, poszukujące pracy.

Drugą grupą docelową w projekcie są osoby z otoczenia osób niepełnosprawnych. Projekt przewiduje pomoc najbardziej zaangażowanym członkom/iniom najbliższego otoczenia, aby jak najefektywniej wspierać proces aktywizacji społeczno – zawodowej ON.

Realizowane formy wsparcia: Osoby niepełnosprawne zrekrutowane do projektu będą miały możliwość wzięcia udziału w:

 • Integracyjnych wyjazdowych warsztatach aktywizacji społeczno-zawodowej (zajęcia integracyjne, socjoterapeutyczne, rozwoju osobistego i zawodowego);
 • Stażach rehabilitacyjnych;
 • Praktykach zawodowych;
 • Szkoleniach podnoszących kwalifikacje podstawowe (nabycie umiejętności niezbędnych na wielu stanowiskach pracy, np. warsztaty informatyczne, kursy językowe);
 • Szkoleniach zawodowych;
 • Warsztatach szkoleniowych w formie praktycznej nauki zawodu;
 • Zajęciach z zakresu przedsiębiorczości i zakładania działalności gospodarczej oraz spółdzielczości socjalnej.

W projekcie beneficjenci/tki skorzystają również ze wsparcia psychologicznego, prawnego, zawodowego oraz z usług trenera pracy. Ponadto w projekcie przewidziana jest dla nich możliwość podjęcia lub kontynuacji nauki. Ważnym elementem działań projektowych będzie kampania promocyjna skierowana do ok. 100 000 pracodawców z terenów wiejskich i małomiasteczkowych na obszarze całej Polski (działania promocyjne zostaną przeprowadzone przy wykorzystaniu głównie następujących kanałów informacyjnych tj.: telewizja ogólnopolska, regionalna oraz lokalna, prasa ogólnopolska oraz regionalna – np. poprzez konsorcja prasy lokalnej, Internet, np. lokalne informacyjne strony internetowe, placówki, instytucje oraz wszelkie miejsca, w których odbywa się realizacja projektu).

Osoby z otoczenia ON w ramach projektu będą miały możliwość wzięcia udziału w:

 • Warsztatach dla rodzin i opiekunów osób niepełnosprawnych zamieszkujących tereny wiejskie i małomiasteczkowe (warsztaty dla rodzin i opiekunów polegają głównie na wsparciu psychologicznym i prawnym).
 • Zakres zadań Lidera:
  • odpowiada za zarządzanie projektem;
  • reprezentuje Partnerstwo w sprawach dotyczących Projektu przed Instytucją Pośredniczącą lub Instytucją Pośredniczącą II stopnia;
  • koordynuje (w tym monitoruje i nadzoruje) prawidłowość działań Partnera przy realizacji zadań zawartych w Projekcie;
  • wspiera Partnera w realizacji powierzonych zadań;
  • odpowiada za rozliczenie i kwalifikowalność wydatków;
  • koordynuje działania Partnera na rzecz upowszechniania informacji o Projekcie i jego celach;
  • informuje Instytucję Pośredniczącą II stopnia o problemach w realizacji Projektu.
 • Zakres zadań Partnera:
  • prowadzi i odpowiada za wszystkie działania merytoryczne – operacyjne – wynikające z celów projektu i zmierzające do osiągnięcia jego rezultatów;
  • odpowiada za rekrutację i aktywizację zawodową ON;
  • odpowiada za realizację wsparcia dla opiekunów/ek ON;
  • odpowiada za współpracę z pracodawcami.
 • Gdzie skorzystać ze wsparcia: Projekt ma charakter ogólnopolski, aby wziąć udział w projekcie należy zgłosić się do Partnera projektu. W głównym biurze Partnera osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie otrzymają informację o najbliższym dla swojego miejsca zamieszkania biurze regionalnym, w którym mogą przystąpić do projektu i zacząć korzystać ze wsparcia.
 • Główne biuro Partnera: Fundacja Aktywizacja ul. Wiśniowa 40b lok. 8 05-520 Warszawa tel. (22) 530 18 61 lub (22) 530 18 62, strona internetowa: www.aktywizacja.org.pl ; e-mail: emilia.olejnik@idn.org.pl .
 • Strona internetowa projektu: www.postawnaprace.org.pl

Logotypy Lidera oraz Partnera:

Logotypy Lidera oraz Partnera