informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Tutaj można się dowiedzieć, jakie to projekty, co jest ich celem i na jakim są etapie. Więcej informacji, czyli szczegółowe opisy, linki do dokumentów i konsultacji, można znaleźć klikając na tytuły.

Projekt - „Dobre praktyki”

Celem projektu było upowszechnianie działań służących zwiększaniu aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych oraz wymiana przykładów dobrych praktyk pośród przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych. Stworzenie możliwości podzielenia się wiedzą i doświadczeniem autorów najlepszych przedsięwzięć wpłynęło na zwiększenie zainteresowania organizacji pozarządowych tematyką rehabilitacji zawodowej oraz na jakość i skuteczność przygotowywanych przez nie projektów.


Projekt zakończony
Termin realizacji projektu: 01 stycznia 2005r. - 31 grudnia 2006r.
W ramach projektu przeprowadzono następujące działania:

 • zorganizowano 2 konkursy ogólnopolskie na najlepsze przedsięwzięcia z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych zrealizowane przez organizacje pozarządowe
 • zorganizowano 2 ogólnopolskie konferencje, na których zaprezentowane zostały wyłonione w drodze konkursów przedsięwzięcia
 • przeprowadzono 2 cykle seminariów szkoleniowych dla organizacji pozarządowych, mające na celu wymianę przykładów dobrych praktyk
 • wydano publikacje z opisem najlepszych przedsięwzięć aktywizujących zawodowo osoby niepełnosprawne

Konkursy na najlepsze przedsięwzięcia z zakresu rehabilitacji zawodowejW ramach projektu zorganizowano 2 edycje konkursu skierowanego do organizacji pozarządowych działających na rzecz rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Komisja konkursowa złożona z przedstawicieli Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i Polskiego Forum Osób Niepełnosprawnych dokonała wyboru najlepszych przedsięwzięć (w każdej z edycji – 10 laureatów) kierując się przy wyborze:

 • kwalifikowalnością przedsięwzięcia tj. spełnieniem warunków uczestnictwa w konkursie (przedsięwzięcie zrealizowane przez organizację pozarządową z zakresu rehabilitacji zawodowej)
 • nowatorstwem projektu w Polsce
 • stopniem trudności w realizowaniu przedsięwzięcia
 • możliwością multiplikacji polegającej na wypracowaniu modelu postępowania i opracowaniu opisującym wypracowany
 • kompleksowością polegająca na pełnoetapowości postępowania (wyszukiwanie, szkolenie, zatrudnienie, wspieranie) i kompleksowości stref oddziaływania (rodzina osoby niepełnosprawnej, osoba niepełnosprawna, środowisko w pracy), efektywnością polegającą na trwałości, ciągłości i osiągnięciu założeń.

W edycji I do konkursu zgłoszono 24 przedsięwzięcia skierowane do osób z różnym stopniem niepełnosprawności. Laureatami I edycji konkursu zostało dziesięć następujących organizacji pozarządowych:

 • Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach
 • Wrocławski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
 • Stowarzyszenie „Niepełnosprawni dla Środowiska EKON”
 • Fundacja Aktywnej Rehabilitacji
 • Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo
 • Zespół Regionalny Koalicji na rzecz Zdrowia Psychicznego
 • Polski Związek Głuchych Oddział Mazowiecki w Warszawie
 • Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Szczecinie
 • Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym
 • Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Stargardzie Szczecińskim.

Laureatami II edycji konkursu zostało dziesięć następujących organizacji pozarządowych:

 • Stowarzyszenie Rodzin „Zdrowie Psychiczne”
 • Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Rymanowie
 • Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Kołobrzegu
 • Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym - Zarząd Główny
 • Fundacja Fuga Mundi
 • Polski Związek Niewidomych Okręg Małopolski
 • Polski Związek Głuchych Oddział Łódzki
 • Śląskie Stowarzyszenie Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „ Akcent ”
 • Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach
 • Caritas Diecezji Toruńskiej (Grudziądzkie Centrum Caritas)

Skrócony opis przedsięwzięć nagrodzonych w I edycji konkursu


Nazwa organizacji: Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w LaskachNazwa przedsięwzięcia: Przygotowanie osób z dysfunkcją wzroku do wejścia na otwarty rynek pracyPomoc w karierze szkolnej i zawodowej osób niewidomych i słabo widzących realizowane jest przez fachowe poradnictwo zawodowe, psychologiczne, społeczne, prawne, pośrednictwo pracy, rehabilitację świeżo ociemniałych oraz badania sytuacji społeczno zawodowej i rynku pracy. Konferencje, seminaria i spotkania z rodzinami połączone z prezentacją możliwości, umiejętności i technik pracy niewidomych zwiększają aktywność otoczenia w realizacji zadań z zakresu aktywizacji zawodowej. Warsztaty poszukiwania pracy, psychologiczne i twórcze zwiększają aktywność zawodową i potrzebę rozwoju indywidualnego potencjału. W ostatnich klasach Gimnazjum dla Niewidomych w ramach poradnictwa zawodowego odbyły się spotkania z rodzicami uczniów- otrzymali pełne informacje dotyczące możliwości dalszego kształcenia i wszystkich wskazań dotyczących przyszłości zawodowej i możliwości dziecka. W ramach lekcji: omawiane są podstawy przedsiębiorczości, komunikacja interpersonalna, czytanie, pisanie ogłoszeń o prace, CV, listy motywacyjne, rozmowa kwalifikacyjna, zatrudnienie. Uczeń kończący szkołę ma własną teczkę z dokumentami ćwiczeniami, które może w przyszłości wykorzystać. Nawiązuje się kontakty z potencjalnymi pracodawcami, zaprasza do ośrodka, sugeruje możliwości rozwiązywania problemów związanych z zatrudnieniem osoby z dysfunkcją wzroku. Zapoznajemy również pracodawców z obowiązkami i uprawnieniami jakie mu przysługują. Organizowane są indywidualne kursy przysposobienia zawodowego i staże oraz praktyki zawodowe.
Nazwa organizacji: Wrocławski Sejmik Osób NiepełnosprawnychNazwa przedsięwzięcia: Program wspomaganego zatrudniania osób niepełnosprawnych – TRENER (projekt pilotażowy)Istotą zatrudnienia wspomaganego jest indywidualna opieka nad niepełnosprawnym pracownikiem ze strony wykwalifikowanego instruktora (trenera). Wspomaganie jest docelowo wygaszane w miarę postępu adaptacji pracownika, aż do stwierdzenia całkowitego usamodzielnienia się podopiecznego. Po tym okresie trener monitoruje przebieg pracy osoby zatrudnionej, będąc gwarancją utrzymania zatrudnienia. Powołano zespół złożony z 3 trenerów pracy wspomaganej oraz koordynatora. Trenerzy zostali przeszkoleni przez przedstawicieli Agencji Mecklenburg Open Door z Charlotte w Stanach Zjednoczonych. Zadania trenera pracy wspomaganej to:

 • ocena oraz przygotowanie osoby wytypowanej do zatrudnienia w zakresie umiejętności społecznej,
 • znalezienie miejsca pracy i pomoc on z czynnościami związanymi z procedurą zatrudnienia,
 • określenie w porozumieniu z pracodawcą zakresu czynności, które będą w zakresie obowiązków zatrudnionej osoby,
 • przygotowanie pracodawcy i współpracowników do współdziałania z pracownikiem niepełnosprawnym,
 • szkolenie osoby niepełnosprawnej na stanowisku pacy aż do całkowitej jej adaptacji i usamodzielnienia
 • monitorowanie pracy osoby zatrudnionej.

Niezbędnym elementem projektu jest opracowanie programu wspierającego i przygotowującego osoby niepełnosprawne do podjęcia pracy zawodowej. Powstała baza danych pracodawców mogących podjąć współpracę w projekcie. Nawiązanie kontaktów z pracodawcami poprzedzone było akcją promocyjną programu w mediach lokalnych oraz w organizacjach pracodawców. Wypracowano system szkoleń dla trenerów pracy wspomaganej. W oparciu o doświadczenia programu pilotażowego wypracowane zostały założenia organizacyjne i program działalności Wrocławskiej Agencji Wspomaganego Zatrudnienia.Współdziałano z firmami sieciowymi: McDonald’s i American Restaurants, które deklarują rozszerzenie zatrudniania w innych ośrodkach w kraju.


Nazwa organizacji: Stowarzyszenie „Niepełnosprawni dla Środowiska EKON"Nazwa przedsięwzięcia: EKO-PRACA Projekt PilotażowyProjekt miał następujące zadania: (1) sprawdzić możliwość tworzenia „Zielonych Miejsc Pracy” w ochronie środowiska dla osób niepełnosprawnych o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, szczególnie chorych psychicznie. (2) sprawdzić czy i jak osoby psychicznie chore zaakceptują „Zielone Miejsca Pracy”, (3) określić parametry ekonomiczne dla samowystarczalności działania powstającego przedsiębiorstwa społecznego tworzącego Zielone Miejsca Pracy. Przeszkolono pracowników z dziedziny ochrony środowiska, po konsultacjach z Instytutem Psychiatrii i Neurologii tworzono grupy wzajemnego wsparcia. Ważną rolę pełnią brygadziści-terapeuci.Zatrudnienie w trzech miastach: w Warszawie, Żyrardowie i Końskich 391 osób na „Zielonych Miejscach Pracy”. Zaistnienie na rynku pracy jako Agencja Zatrudnienia Osób Niepełnosprawnych ze specjalizacją dla osób psychicznie chorych. Otrzymano dotację z WFOŚ i GW na zakup sprzętu. Zatrudniane osoby psychicznie chore pracują w pełnej styczności z obcymi sobie ludźmi udowadniając możliwość wysokiej skali integracji społecznej. Ponad 918 ton odpadów opakowaniowych nie trafiło na wysypisko.
Nazwa organizacji: Fundacja Aktywnej RehabilitacjiNazwa przedsięwzięcia: Wspieranie kształcenia osób niepełnosprawnych w formach szkolnych w zawodach umożliwiających zdobycie zatrudnienia w trybie telepracyCelem przedsięwzięcia było ułatwienie osobom niepełnosprawnym ruchowo uzyskanie zatrudnienia w trybie telepracy oraz każdego w którym konieczna jest umiejętność obsługi komputera lub posługiwanie się konkretnymi programami. Odbyło się 8 trzytygodniowych kursów, każdy składał się z 60 godzin wykładowych i ćwiczeń. Uczestnicy otrzymywali podręczniki, wykaz literatury pomocniczej, elektroniczną wersję materiałów ćwiczeniowych. Tematy kursów zostały dobrane na podstawie zgłaszanego zainteresowania. Były to : Podstawy obsługi komputera w tym korzystanie z Internetu, Projektowanie stron www, Projektowanie baz danych, Grafika komputerowa.
Nazwa organizacji: Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym RuchowoNazwa przedsięwzięcia: Edukacja, aktywizacja zawodowa, komunikacja społeczna, doradztwo, zatrudnienie – fundacyjny system przeciwdziałania marginalizacji osób niepełnosprawnych”Pierwszym etapem są szkolenia stacjonarne, w czasie którego nauczenie zastosowań informatyki sprzężone jest z psychologicznym programem aktywizacji zawodowej, które tworzą Warsztat Aktywizacji Zawodowej- to połączenie szkolenia komputerowego ze specjalistycznym programem psychologicznym, w którym w ramach grupy wsparcia realizuje się program usamodzielnienia się uczestnika przed podjęciem pracy, uzupełniany treningiem zadaniowym i pracą woluntarystyczną na rzecz Fundacji lub kolegów. Dzięki temu osoby niepełnosprawne zostają przygotowane do pracy na otwartym rynku, a przede wszystkim następuje zmiana postawy z biernej na czynną, nabycie nawyku samokształcenia oraz umiejętności samodzielnego załatwiania własnych spraw. Uzyskanie certyfikatu ECDL- podstawy obsługi komputera. Prowadzone jest Biuro Karier Osób Niepełnosprawnych- pośrednictwo pracy i promocja osób niepełnosprawnych wśród pracodawców, monitoring zatrudnienia.
Nazwa organizacji: Zespół Regionalny Koalicji na rzecz Zdrowia PsychicznegoNazwa przedsięwzięcia: Sekcja Rynku Pracy w Warszawskim Domu pod FontannąInicjatywy:

 • wspieranie w przygotowaniu się i podejmowaniu zatrudnienia, szczególnie na otwartym rynku pracy; promowanie i realizowanie Miejsca Zatrudnienia Przejściowego wśród pracodawców; utrzymywanie stałych kontaktów z urzędami pracy, zrzeszeniami pracodawców i agencjami pośrednictwa pracy,
 • Mini Klub Pracy: przeglądane są oferty pracy, udostępniony telefon: opracowanie „Ankiety zawodowej” i „Ankiety Zatrudnienia Przejściowego”, - stworzenie bazy danych, udzielanie referencji kompetentnym osobom.
 • Organizowano spotkania warsztatowe i indywidualne z doradcami zawodowymi z WUP. Uruchomiono pierwsze w Polsce Miejsce Zatrudnienia Przejściowego
 • Projekt Partnerstwa na rzecz Rozwoju o nazwie „Twarzą w twarz z rynkiem pracy – model Zatrudnienia Przejściowego w ramach europejskiego programu EQUAL


Nazwa organizacji: Polski Związek Głuchych Oddział Mazowiecki w WarszawieNazwa przedsięwzięcia: Sieć asystentów – tłumaczy języka migowego realizujących usługi z zakresu zatrudnienia osób niepełnosprawnych.Kadra wykwalifikowanych tłumaczy języka migowego pełnią rolę asystentów osób niesłyszących. Asystenci udzielają pomocy oraz podejmują działania mające na celu aktywizację zawodową osób niesłyszących. Asystenci:- mobilizują do aktywności, wyjaśniają przemiany dokonujące się na rynku pracy, uczą prezentacji, aktywnie szukają pracy-oferty z PUP itp., towarzyszą osobie niesłyszacej przy rozmowie z pracodawcą, towarzyszą w czasie badań lekarskich kwalifikujących do pracy. U pracodawcy podejmują czynności mające na celu adaptację osoby niesłyszacej w konkretnym środowisku pracy.
Nazwa organizacji: Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w SzczecinieNazwa przedsięwzięcia: Rozwój społeczeństwa obywatelskiego poprzez przygotowanie osób z niepełnosprawnością intelektualną do pracy w Zakładach Aktywności ZawodowejPrzedsięwzięcie było realizowane przez PSOUU koło w Szczecinie, Urząd marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego oraz Warsztatami dla osób niepełnosprawnych w Prenzlau (Niemcy) we współpracy z powiatowym urzędem Pracy w ramach Programu Phare 2001, Rozwój społeczeństwa obywatelskiego. Celem przedsięwzięcia było

 1. przygotowanie do pracy z orzeczonym umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności ze Szczecina oraz okolic oraz
 2. wypracowanie modelu skutecznego wsparcia zatrudnienia osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Podjęto następujące działania:

 • szkolenie osób z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności w warsztatach pracy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w Niemczech,
 • równolegle odbywały się szkolenia bezrobotnych rzemieślników w zakresie wspierania osoby z niepełnosprawnością intelektualna w czasie pracy. Wyszkoleni rzemieślnicy zostali przygotowani do podjęcia pracy w Zakładach Aktywności Zawodowej.
 • diagnoza zawodowa osób z upośledzeniem umysłowym. Stworzono Kartę Predyspozycji Zawodowych – narzędzie psychometryczne do oceny możliwości i preferencji zawodowych pracowników ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności oraz Arkusz Obserwacji na Stanowisku Pracy.

Wypracowano model skutecznego wsparcia zatrudnienia osób z niepełnosprawnością intelektualną poprzez: wizyty studyjne w warsztatach dla osób niepełnosprawnych w Niemczech i rewizyty partnera niemieckiego, seminaria szkoleniowe, witrynę internetową.Efekty: 30 osób zdobyło kwalifikacje zawodowe, 11 osób zatrudnienie, 7 odbywa praktyki zawodowe, 21 osób zarejestrowało się jako „poszukujące pracy” w PUP.Powstał Model Działalności Zakładu Aktywności Zawodowej. Strona internetowa, komputerowa baza danych o osobach ze znacznym st. Niepełnosprawności oczekujących na pracę. Ulotka na temat możliwości podejmowania pracy przez osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Powstała publikacja: „Praca dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Rozwiązania polskie i niemieckie.”


Nazwa organizacji: Towarzystwo Pomocy GłuchoniewidomymNazwa przedsięwzięcia: Rehabilitacja zawodowa młodych osób głuchoniewidomych – program pilotażowyDzięki współpracy z Programem Hiltona/Perkinsa w USA z którym współpracuje TPG podjęto program, którego celem jest pomaganie młodym osobom głuchoniewidomym w uzyskaniu pracy zarobkowej. Powołano 2 zespoły w celu opracowania planu zatrudnienia osób niewidomych. TPG finansowało okres próbny zatrudnienia 3 osób, do dziś jedną finansuje Wydział Edukacji Starostwa Powiatu Warszawskiego, drugą TPG z PFRON a trzecią Zespól Oświaty i Wychowania w Kruszwicy. Kolejna osoba została zatrudniona w ZPCHR. Poszukuje się miejsc pracy dla kolejnych osób głuchoniewidomych.
Nazwa organizacji: Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Stargardzie SzczecińskimNazwa przedsięwzięcia: Utworzenie i prowadzenie Zakładu Aktywności Zawodowej „Centralna Kuchnia”Prowadzona działalność gospodarcza obejmuje wszelkie usługi związane z żywieniem zbiorowym oraz indywidualnym. Głównym produktem ZAZ Centralna Kuchnia są posiłki obiadowe produkowane i rozpowszechniane w systemie Menu Mobil- dostarczanie posiłków do klientów w pojemnikach izotermicznych. Odbiorcy to: szkoły, przedszkola, zakłady pracy. Zakład zajmuje się realizacją zamówień związanych z imprezami okolicznościowymi, produkcją wyrobów garmażeryjnych. Utworzono sklep firmowy. Skrócony opis przedsięwzięć nagrodzonych w II edycji konkursu
Nazwa organizacji: Stowarzyszenie Rodzin „Zdrowie Psychiczne”Nazwa przedsięwzięcia: „U Pana Cogito” Pensjonat i Restauracja działający jako Zakład Aktywności ZawodowejZakład Aktywności Zawodowej „U Pana Cogito” zatrudnia 21 (14 etatów) osób niepełnosprawnych z powodu choroby psychicznej zaliczanych do znacznego stopnia niepełnosprawności oraz 9 osób (7 etatów) w działalności obsługowo-rehabilitacyjnej. Pierwszym przedsięwzięciem było stworzenie sieci wsparcia dla tworzenia firmy, czyli kontaktów i współpracy na poziomie lokalnym, pozyskiwanie do współpracy osób i instytucji, które służyły wsparciem i radą na różnych etapach rozwoju projektu: w badaniu rynku, w tworzeniu marketingu, sporządzeniu biznesplanu czy udzielaniu porad prawnych. Drugim ważnym przedsięwzięciem było pozyskiwanie funduszy na realizację projektu, zwłaszcza w sytuacji, kiedy przyznany na lata 2000-2002 grant pokrywał koszty administracyjne i zapewniał finansowanie tylko 20 % kosztów inwestycyjnych przedsięwzięcia. Pozyskiwanie funduszy odbywało się z bardzo wielu źródeł: od sponsorów, poprzez występowanie o granty, skorzystanie z funduszy rządowych.Trzecim kierunkiem w realizacji projektu było opracowanie i realizacja programu rehabilitacyjnego przygotowującego przyszłych użytkowników (pracowników) oraz włączanie osób po kryzysach psychicznych w realizację przedsięwzięcia. Organizowane były kursy gastronomiczne, kursy obsługi konsumenta, praktyki i staże w krakowskich hotelach i kawiarni. Cenne były też kursy obsługi komputera, zajęcia z marketingu, prace ogrodnicze. W grupie rehabilitacyjnej uczestniczyło ok. 40 osób po przebytej chorobie psychicznej, z których 15 znalazło zatrudnienie w pensjonacie. Stali się oni samodzielnymi, odpowiedzialnymi pracownikami, z których część za jakiś czas będzie zdolna podjąć pracę poza zatrudnieniem chronionym.Projekt ten jest modelem współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi, samorządowymi i rządowymi.
Nazwa organizacji: Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w RymanowieNazwa przedsięwzięcia: Działania na rzecz środowiska osób z niepełnosprawnością intelektualną prowadzące do zatrudnienia na otwartym rynku pracy na terenie gminy Rymanów oraz innych gmin powiatu krośnieńskiegoPoprzez założenia programowe każdej funkcjonującej w obrębie Stowarzyszenia placówki, indywidualne ustalanie predyspozycji każdej z osób uczestniczących w zajęciach począwszy od wczesnego dzieciństwa – zajęcia w OREW, poprzez późniejsze wdrażanie do pracy w formie terapii zajęciowej w Warsztatach Terapii Zajęciowej i Środowiskowym Domu Samopomocy, aż po zatrudnianie w Zakładzie Aktywności Zawodowej trwa długofalowy proces przystosowawczy do pracy, uspołecznienia, umiejętności radzenia sobie w nowej sytuacji życiowej.Przyjmując, że wychowanie oznacza wszelkie zamierzone działania w formie interakcji społecznych mające na celu wywoływanie trwałych, pożądanych zmian w osobowościach ludzi, to przez wychowanie specjalne będziemy rozumieć zamierzone, świadome i celowe oddziaływanie na wychowanków z odchyleniami od normy rozwoju, zmierzające do osiągnięcia dostępnego im, możliwie jak najbardziej prawidłowego i najwyższego fizycznego i psychicznego rozwoju oraz przygotowanie ich do życia i pracy zgodnie z powszechnie przyjętymi założeniami wychowawczymi w danym społeczeństwie.Cele wychowania specjalnego przyjęte przez Zespół Terapeutyczny naszych placówek uwzględniają następujące etapy rehabilitacji:

 1. Etap diagnostyczno – przygotowawczy. Umożliwia on adaptację uczestników do nowych warunków społecznych, pozwala poznać ich możliwości, postawy i zachowania w różnych sytuacjach. Na tym etapie preferuje się zajęcia grupowe integrujące uczestników oraz zajęcia manualne i ruchowe, wpływające na ogólną poprawę sprawności fizycznej. Wskazane jest również stosowanie muzykoterapii, socjoterapii i technik relaksacyjnych.
 2. Terapia zajęciowa. Podczas jej trwania uczestnicy wdrażani są do wykonywania określonych zadań, opanowują konkretne techniki pracy, poznają odpowiednie materiały i narzędzia oraz utrwalają nawyki związane z samoobsługą.
 3. Rehabilitacja zawodowa i społeczna. Etap ten osiągają najsprawniejsi uczestnicy warsztatów. W trakcie jego trwania wykonują oni pracę, do której zostali przygotowani podczas wcześniejszych etapów oraz zdobywają możliwie maksymalną samodzielność i zaradność życiową. Terapia zajęciowa włącza jednostki w takie działania, które mają aspekt ruchu, zabawy, treningu i pracy. Zadania realizowane są również poprzez rozwijanie zainteresowań indywidualnych i uzdolnień plastyczno – technicznych. W toku zajęć szczególną uwagę zwraca się na doskonalenie takich czynności jak:
  1. umiejętności samoobsługowe w zakresie higieny osobistej,
  2. prace porządkowe,
  3. przygotowanie posiłków,
  4. dokonywanie zakupów,
  5. kształtowanie akceptowanych społecznie cech osobowości,
  6. wyrabianie dyscypliny,
  7. przestrzeganie regulaminu pracy.

Wśród zajęć realizowanych w naszych placówkach wyróżnia się zajęcia przystosowujące do pracy w poszczególnych pracowniach takich jak:

 • gospodarstwa domowego, tkacko-krawieckiej, stolarskiej, ceramicznej, ogrodniczej i innych,
 • zajęcia rozwijające ekspresję twórczą o charakterze muzyczno – ruchowym, teatralnym i plastycznym,
 • zajęcia ogólno – rozwojowe,
 • zajęcia rehabilitacji ruchowej, logopedycznej, dostosowane do różnego rodzaju zaburzeń i schorzeń.

Ze względu na działania lecznicze w obrębie terapii można wyróżnić takie formy jak- terapia zajęciowa ogólna, czyli usprawnianie ośrodkowego układu nerwowego wraz ze stymulowaniem procesów emocjonalnych.Terapia zajęciowa specjalna to oddziaływanie tylko na pewne elementy składowe ustroju, szczególnie na te, które najbardziej tego potrzebują i wymagają dodatkowej stymulacji. Programy terapii dostosowane są do psychofizycznych możliwości uczestników, przeplatane są zajęciami z rehabilitacji leczniczej i społecznej. W celu rozwijania integracji społecznej uczestnicy naszych placówek nawiązują kontakty ze środowiskiem lokalnym, innymi ośrodkami pracy, a także mieszkańcami danej miejscowości czy osiedla. Organizowane są również zajęcia dodatkowe z zakresu sportu, kultury, turystyki i wypoczynku. Współpracujemy również z Biurami Pracy właściwymi dla miejsca zamieszkania uczestników, w celu uzyskania dla nich ewentualnej pracy.Z naszego rozeznania wynika, iż na terenie gminy i okolic znajduje się spora grupa osób niepełnosprawnych bezrobotnych, które przez podjęcie i utrzymanie odpowiedniej pracy mogły włączyć się w normalne życie społeczne. Bez istnienia właściwej placówki nie mieli szans na samorealizację w pracy zawodowej.W grudniu 2003 r. rozpoczął działalność Zakład Aktywności Zawodowej, w którym pracownicy ze znacznym stopniem niepełnosprawności zostali zatrudnieni w następujących działach: ogrodniczym, stolarskim i hotelarskim. Kilkunastu naszych podopiecznych znalazło tam pracę dzięki opanowaniu umiejętności zawodowych i społecznych, zdobytych w innych placówkach. Przy przyjęciu pracowników do ZAZ zostały zawarte umowy o pracę ponieważ niepełnosprawni są szczególną kategorią pracowników, przepisy prawa chronią ich zdrowie i ułatwiają funkcjonowanie. Dlatego też pracownicy zostali szczegółowo zapoznani z prawami im przysługującymi np. czasem pracy, dodatkowym urlopem wypoczynkowym, zwolnieniami od pracy i obowiązkami wynikającymi z podjętej pracy.Proces rehabilitacji zawodowej trwa cały czas, ale nasi podopieczni osiągnęli awans zawodowy, przeszli do ZAZ-u, otrzymują za pracę wynagrodzenie, co pozwala im na zwiększenie samodzielności .Aby jednak to osiągnąć potrzeba było wielu lat rehabilitacji zawodowej prowadzonej w innych placówkach. Nasi podopieczni przebywali w WTZ i ŚDS przez 5 lat, a często wcześniej uczęszczali do podobnych placówek. Pracę w ZAZ-ie podjęli najbardziej sprawni, a okres przygotowań do niej wynosił średnio 7 do 10 lat. Możemy z całą pewnością stwierdzić, że przygotowanie zawodowe jest procesem długotrwałym i powinno być rozpoczynane jak najwcześniej, na poziomie grup edukacyjnych w OREW-ie.


Nazwa organizacji: Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w KołobrzeguNazwa przedsięwzięcia: Stworzenie systemu rehabilitacji zawodowej, zmierzającej do zatrudniania osób niepełnosprawnych ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawnościW wrześniu 2001 roku PSOUU Koło w Kołobrzegu zakupiło na preferencyjnych warunkach obiekt o powierzchni około 640 m z zespołu zabudowań powojskowych. Zakup sfinansowano w całości ze środków własnych Koła. Obiekt był w stanie wymagającym kapitalnego remontu. Przygotowano niezbędną dokumentację techniczną i opracowano wniosek o dofinansowanie kosztów utworzenia i wyposażenia Zakładu Aktywności Zawodowej. 8 października 2003 roku powstaje ZAZ.W pierwszym roku działalności w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Kołobrzegu zatrudnionych było 35 pracowników niepełnosprawnych z orzeczeniem znacznego stopnia niepełnosprawności. Od czerwca 2004 roku zatrudnienie wzrosło do 39 osób. Wśród pracowników niepełnosprawnych ZAZ w Kołobrzegu znajdują się osoby:

 • z niepełnosprawnością intelektualną 20,
 • z chorobą psychiczną - 6,
 • z dysfunkcją narządu ruchu i poruszające się na wózkach inwalidzkich-4,
 • z innymi dysfunkcjami – 9.

W ramach swojej działalności Zakład Aktywności Zawodowej w Kołobrzegu realizuje zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej, społecznej i leczniczej. Zakład Aktywności Zawodowej w Kołobrzegu jest zakładem o charakterze produkcyjno-usługowym, prowadzącym działalność w czterech działach :

 • Dział gastronomiczny
 • Dział krawiecki
 • Dział ogrodnictwa
 • Dział poligrafii i sitodruku.

Wyposażenie Zakładu Aktywności Zawodowej w najnowocześniejsze urządzenia produkcyjne pozwoliło na wprowadzenie systemów jakości i zarządzania poszczególnymi procesami produkcji oraz rzetelne, sumienne i terminowe wykonywanie podjętych zadań.Prowadząc działalność gospodarczą, Zakład Aktywności Zawodowej w Kołobrzegu jednocześnie realizuje zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej, społecznej i leczniczej.Każdy pracownik niepełnosprawny rozpoczynający pracę w ZAZ został objęty programem przysposobienia zawodowego, który przebiegał w trzech etapach. Pierwszy z nich trwał od 1 do 3 miesięcy i był czasem przystosowania do nowego miejsca, nowej grupy społecznej, nowych obowiązków i zadań. Na tym etapie pracownik niepełnosprawny był otoczony szczególną opieką terapeutyczną, aby dobrze wybrać stanowisko pracy i wspólnie z instruktorem opracować indywidualny program rehabilitacji uwzględniający możliwości psychosomatyczne, potrzeby i zainteresowania. Etap drugi trwający ok. 6 miesięcy był czasem nabywania i utrwalania umiejętności niezbędnych na danym stanowisku i dokonywania ewentualnych zmian. Na trzecim etapie pracownik niepełnosprawny został na stałe przypisany do konkretnego stanowiska pracy, utrwala nabyte umiejętności zawodowe i zdobywa nowe. Utwierdza on również swoją pozycję w grupie zawodowej i przejawia większą aktywność społeczną . Prowadzona w Zakładzie Aktywności Zawodowej rehabilitacja zawodowa podtrzymuje utrzymanie statusu pracownika w pełnym tego słowa znaczeniu, z wszystkimi prawami i obowiązkami wynikającymi z nawiązania stosunku pracy.W ZAZ realizowane są również zadania z zakresu rehabilitacji społecznej zmierzające do wyrabiania zaradności osobistej niepełnosprawnych pracowników, właściwego pełnienia przez nich różnych ról społecznych i pobudzania do szeroko pojętej aktywności społecznej. Włączenie się pracowników niepełnosprawnych ZAZ w życie społeczności lokalnej wpływa nie tylko na nich osobiście , ale także kształtuje w społeczeństwie postawy i zachowania sprzyjające integracji.Zatrudnienie w Zakładzie Aktywności Zawodowej poprzedzone było intensywną pracą w Warsztacie Terapii Zajęciowej. 20 osób spośród uczestników WTZ uzyskało taką sprawność zawodową, że mogło podjąć pracę w ZAZ. W WTZ pozostały jednak jeszcze osoby, które zdaniem specjalistów są gotowe do podjęcia aktywności zawodowej.W roku 2004 PSOUU Koło w Kołobrzegu podjęło działania w ramach Programu PFRON PARTNER pod hasłem: „wyszukiwanie osób niepełnosprawnych w wieku aktywności zawodowej nie pozostających w zatrudnieniu i nie zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy w celu poinformowania o możliwościach zatrudnienia lub szkolenia oraz w zależności od potrzeb udzielenia pomocy w przygotowaniu do aktywnego poszukiwania pracy”. W ramach tego działania zatrudniono dwóch doradców zawodowych. Celem ich pracy było:

 1. nawiązanie współpracy z PUP, PCPR i innymi strukturami samorządu lokalnego, placówkami pomocy społecznej, szkołami, organizacjami pozarządowymi,
 2. przygotowanie standardu informacji do baz danych,
 3. przygotowanie materiałów informacyjnych o procedurze rejestracji w PUP, w formie łatwej do czytania, materiałów motywacyjno – informujących dla rodziców i samych osób niepełnosprawnych intelektualnie.
 4. wstępne orientacyjne rozpoznanie potrzeb na terenie powiatu,
 5. utworzenie wstępnej bazy danych osób niepełnosprawnych, nie pozostających w zatrudnieniu i nie zarejestrowanych,
 6. rozpoczęcie wstępnego rozpoznania rynku pracy, który mógłby dawać zatrudnienie osobom głębiej niepełnosprawnym intelektualnie. Utworzenie wstępnej bazy danych,
 7. w miarę możliwości doprowadzenie doi rejestracji w PUP pierwszych osób,
 8. rozpoznanie potrzeb co do szkoleń osób niepełnosprawnych, rodziców, zainteresowanych pracodawców.

W okresie 01 lipca do 31 grudnia 2004 podjęto rozmowy z 129 osobami z niepełnosprawnością intelektualną oraz ich rodzicami i opiekunami. W trakcie spotkań udzielono im informacji na temat możliwości aktywności zawodowej i uzyskano dane dotyczące osób niepełnosprawnych od nich samych, jak i od ich opiekunów. Osoby z niepełnosprawnością intelektualną zostały wprowadzone do bazy danych. W trakcie dalszych spotkań z osobami niepełnosprawnymi przedstawiono im propozycję rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy. Doprowadzono do rejestracji 13 osób w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kołobrzegu.Prowadzono współpracę z PUP w Kołobrzegu, Starostwem Powiatowym, MOPS. Zorganizowano spotkanie z kierownikami GOPS w powiecie kołobrzeskim, na którym przedstawiano informacje dotyczące możliwości aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych (m.in. przekazano foldery informacyjno – motywacyjne). Podjęto współpracę z poszczególnymi ośrodkami.Doradcy zawodowi wspólnie z PUP zorganizowali szkolenie z zakresu „szwaczka – krawcowa”, w którym uczestniczyło 6 osób z niepełnosprawnością intelektualną z bazy danych PSOUU Koło w Kołobrzegu. Doradcy zawodowi nawiązali kontakty z potencjalnymi pracodawcami, do bazy danych wprowadzono 10 pracodawców (w tym 2 firmy zatrudniające osoby niepełnosprawne). Trzech pracodawców wyraziło chęć współpracy w przyszłości ze Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Kołobrzegu na rzecz zatrudnienia osób niepełnosprawnych intelektualnie. Jeden z pracodawców rozpoczął procedurę zatrudnienia dwóch osób na stanowiskach pracy w Hotelu – jedna osoba jako pomoc kuchenna, druga jako pomoc pokojowej. Zatrudnienie znalazły dwie osoby niepełnosprawne intelektualnie z orzeczonym umiarkowanym stopniem. Zatrudnienie odbywa się w warunkach otwartego rynku pracy.Przy zatrudnieniu tych osób wykorzystano praktyczne wzory zatrudnienia z roku 2001. W pierwszych dniach pracownikom towarzyszył asystent z PSOUU oraz pracownicy wskazani przez pracodawcę. Pierwsze dni w pracy, pracownicy niepełnosprawni przeszli bez większych problemów. Spotkali się z życzliwością i pracodawcy , i współpracowników.W dalszym ciągu wszyscy pracownicy niepełnosprawni zatrudnieni w warunkach otwartego rynku są członkami PSOUU Koło w Kołobrzegu. Koło monitoruje ich pracę, pomaga rozwiązywać konkretne problemy w codziennym życiu. pomaga i ułatwia również rehabilitację społeczną. Pracownicy uczestniczą w działalności Stowarzyszenia, uczestniczą w spotkaniach, wyjazdach, itp.


Nazwa organizacji: Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Zarząd GłównyNazwa przedsięwzięcia: Wspieranie osób z niepełnosprawnością intelektualną na drodze do zatrudnienia. Budowanie sieci.Celem strategicznym zadania była wstępna aktywizacja zawodowa osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną. Celem głównym było planowe rozwinięcie działań, które w sposób kompleksowy „obsłużyłyby” potrzeby osoby głębiej niepełnosprawnej intelektualnie ze sprzężonymi kalectwami, która ma być skutecznie przeprowadzona od bierności do zatrudnienia i roli pracownika. Działania, aby cel strategiczny został osiągnięty, musiały być skierowane nie tylko do osoby niepełnosprawnej, ale również do rodziców, od których osoba niepełnosprawna jest zależna, do personelu placówek i organizatorów szkoleń, z których korzystają, do pracodawców i środowiska pracy. W tym celu utworzono w 2005 r. w czterech miastach i powiatach struktury pod roboczą nazwą Centra Aktywnego Pośrednictwa Pracy (CAPP) (Bytom, Jarosław, Warszawa, Zakopane). Zatrudniono w każdym z nich doradców zawodowych. Zadaniem personelu było:

 1. Nawiązanie współpracy z PUP, PCPR, innymi strukturami samorządu lokalnego, placówkami pomocy społecznej, szkołami, organizacjami pozarządowymi itp.
 2. Przygotowanie standardu informacji do bazy danych.
 3. Przygotowanie standardów informacyjnych o procedurze rejestracji w PUP, w formie łatwej do czytania (easy-to-read), materiałów informacyjno-motywujących dla rodziców i samych osób z niepełnosprawnością intelektualną.
 4. Wstępne rozpoznanie potrzeb na terenie miast objętych działaniem kół.
 5. Utworzenie wstępnej bazy danych osób niepełnosprawnych nie pozostających w zatrudnieniu i nie zarejestrowanych.
 6. Informowanie i doradzanie rodzicom.
 7. Rozpoczęcie wstępnego rozpoznawania rynku pracy, który mógłby dawać zatrudnienie osobom głębiej niepełnosprawnym intelektualnie. Utworzenie wstępnej bazy danych.
 8. W miarę możliwości doprowadzenie do rejestracji w PUP pierwszych osób.
 9. Rozpoznanie potrzeb co do szkoleń osób niepełnosprawnych, rodziców, zainteresowanych pracodawców.
 10. Szukanie możliwości szkoleniowych dla zewidencjonowanych osób niepełnosprawnych i wspieranie ich w korzystaniu ze szkoleń.
 11. Nawiązanie kontaktu z pracodawcami celem promowania zatrudnienia osób z niepełnosprawnością intelektualną, promowanie konkretnych osób, pomoc pracodawcom w planowaniu stanowiska pracy pod potrzeby konkretnych osób na stanowisku pracy do czasu i w wymiarze odpowiednim do danej osoby.

Wyżej wymienione działania pozwoliły na efektywną aktywizację osób niepełnosprawnych.Realizacja projektu umożliwiła zarówno wzmocnienie struktury stowarzyszenia oraz rozszerzenie działalności statutowej o aktywizację zawodową osób z niepełnosprawnością intelektualną, jak i wypracowanie metodologii działań.Każde CAPP miało wypracowywać własne techniki na wskazanych polach, choć ogólne zasady zostały ujednolicone (np. potrzeba kontaktów indywidualnych na równi z grupowymi, ciągłość i powtarzalność oddziaływań, stosowanie wizualizacji i konkretu dla lepszego zrozumienia i zapamiętania – np. ulotki, szczególnie wnikliwa praca z rodzicami jako potencjalnym najsilniej działającym czynnikiem motywującym lub hamującym oraz z pracodawcami, aby zmienić ich negatywne postawy, itd.). Efekty zamierzenia postanowiono ujmować liczbowo.


Nazwa organizacji: Fundacja Fuga MundiNazwa przedsięwzięcia: „Infostradą do e-pracy – zwiększenie zatrudnienia osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności w zawodach informatycznych z wykorzystaniem nauczania na odległość”Głównym celem projektu było podniesienie kwalifikacji informatycznych osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, w tym zamieszkałych w małych miasteczkach i na obszarach wiejskich oraz zwiększenie zatrudnienia tych osób na rynku pracy w formie podjęcia pracy najemnej lub rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej.Podjęto cztery główne działania:

 1. Utworzenie agencji zatrudnienia dla osób niepełnosprawnych (agencji doradztwa personalnego oraz agencji pośrednictwa pracy),
 2. W ramach agencji doradztwa doradztwa personalnego dokonano selektywnego wyboru uczestników projektu, zgodnie z określonymi kryteriami kwalifikacyjnymi i stworzono Indywidualny Plan Działania dla każdego uczestnika projektu.
 3. W ramach Ośrodka Szkoleniowego przeprowadzono szkolenia w formie stacjonarnej i nauczania na odległość w zakresie umiejętności informatycznych, poszukiwanych na rynku pracy.
 4. W ramach agencji pośrednictwa pracy, wprowadzono uczestników projektu na rynek pracy (zorganizowano praktyki i staże zawodowe, miejsca pracy).


Nazwa organizacji: Polski Związek Niewidomych Okręg MałopolskiNazwa przedsięwzięcia: Praca dla niewidomegoPZN Okręg Małopolski w Krakowie w celu zwiększenia konkurencyjności inwalidów wzroku stopnia umiarkowanego i znacznego na otwartym rynku pracy zorganizował w okresie 01.10.2005 – 31.12.2005 r. w 5 miejscowościach szkolenia z zakresu rehabilitacji zawodowej. Szkolenia odbyły się w Nowym Targu, Gorlicach, Wadowicach, Krakowie i Bochni. W każdym szkoleniu brało udział 20 inwalidów wzroku stopnia znacznego i umiarkowanego. Całodzienne szkolenia obejmowały zajęcia z psychologiem, doradcą zawodowym oraz specjalista z zakresu księgowości. Rolą psychologa było nauczenie uczestników szkoleń pozytywnej autoprezentacji w rozmowie z pracodawcą, odkrywanie i rozwijanie własnych zdolności. Przeprowadzane ćwiczenia pozwoliły uczestnikom wystąpić przed współuczestnikami zarówno w roli pracodawcy jak i pracownika.Zajęcia z doradcą zawodowym udzieliły wiedzy i wsparcia oraz informacji pomagających w znalezieniu pracy, pomogły wzmocnić motywację do zmiany swojej sytuacji zawodowej. Uczestnicy szkoleń zdobyli praktyczne umiejętności opracowania życiorysu zawodowego, podania o przyjęcie do pracy. Zainscenizowano także przeprowadzenie przykładowych rozmów kwalifikacyjnych, podczas których wykorzystano zdobyte świeżo porady i wskazówki.Nie mniejszym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia ze specjalistą z zakresu księgowości. Przekazał uczestnikom szkoleń wiadomości z zakresu prawa pracy, które pomagają kandydatom do pracy ukazać przyszłym pracodawcom jakie ulgi i przywileje są im przyznawane z racji zatrudniania osób z dysfunkcją wzroku. Uczestnicy szkoleń uzyskali wiadomości z zakresu prawa pracy dotyczące m. in rodzajów zawieranych umów o pracę i wynikających z nich praw i obowiązków, urlopów wypoczynkowych i zdrowotnych, ulg i dofinansowań PFRON dla pracodawców (SOD), praw wynikających z Ustawy o rehabilitacji. Jednocześnie specjalista z zakresu księgowości przedstawił uczestnikom szkoleń alternatywne wyjście, jakim jest tzw. samozatrudnienie, przeprowadził ich przez wszystkie etapy związane z zakładaniem własnej działalności gospodarczej(NIP, REGON, wpis do ewidencji działalności gospodarczej, zgłoszenie działalności w ZUS). Przedstawione zostały różne warianty i związane z tym prawa i obowiązki wynikające z różnych form prowadzenia księgowości w firmach, zapoznano uczestników szkolenia z ulgami przypisanymi do każdej formy prowadzenia księgowości. Uczestnicy szkolenia wzięli także udział w praktycznych ćwiczeniach wypełniania dostarczonych formularzy i druków związanych z rozpoczęciem własnej działalności gospodarczej.
Nazwa organizacji: Oddział Łódzki Polskiego Związku Głuchych w ŁodziNazwa przedsięwzięcia: Szansa – promocja równości kobiet i mężczyzn na rynkach pracyCelem projektu było zdobycie dodatkowych umiejętności i kwalifikacji przez kobiety z uszkodzonym słuchem.Przeprowadzone zajęcia stworzyły warunki do pozyskania wiedzy dotyczącej podstawowej obsługi komputera i aplikacji biurowych oraz wykształciły umiejętność pozyskiwania informacji w Internecie.Poznanie aplikacji: MS WORD, MS EXCEL, MS POWERPOINT dało obraz możliwości ich wykorzystania zarówno w pracach biurowych, jak i w życiu codziennym.Wszystkie wiadomości i wyćwiczone umiejętności z pierwszej części kursu znalazły kontynuację i zastosowanie w części drugiej kursu – zajęciach z Internetem.Cel kursu, jakim było poznanie podstaw obsługi komputera, aplikacji biurowych oraz Internetu zostały osiągnięte.Niesłyszące i słabosłyszące uczestniczki szkolenia z ogromnym zainteresowaniem brały udział w zajęciach.W chwili obecnej komputer jest dla nich również narzędziem do zdobywania wiedzy, informacji oraz kontaktów międzyludzkich. Daje to niesłyszącym szczególną możliwość otwarcia się na świat zewnętrzny, w innym niż dotychczas wymiarze,oraz wyjście z izolacji ciszy.Projekt obejmował zorganizowanie dwóch grup zajęciowych. Każda z grup liczyła 10 osób i miała 60 godzin zajęć. Zajęcia były prowadzone przez dwie osoby – trenera informatyka i tłumacza języka migowego. W zajęciach brali też udział wolontariusze, którzy pomagali niesłyszącym kobietom w wykonywaniu ćwiczeń i poznawaniu zasad korzystania z komputera.
Nazwa organizacji: Śląskie Stowarzyszenie Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „ Akcent ”Nazwa przedsięwzięcia: Przygotowanie 30 osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym i umiarkowanym do podjęcia pracy w organizacjach pozarządowychW programie udział wzięło 30 osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym lub umiarkowanym w wieku od 19 do 41 lat z wykształceniem od podstawowego po wyższe, z terenu miast: Katowice, Mikołów, Czeladź, Świętochłowice, Chorzów, Dąbrowa Górnicza, Rybnik, Ruda Śląska, Orzesze.Na terenie Ośrodka Kształcąco – Rehabilitacyjnego „Akcent” zrealizowano

 1. wstępną i końcową diagnoza psychologiczna uczestników pod względem zasobów w zakresie aktywności społecznej i predyspozycji zawodowych
 2. szkolenia prozawodowe:
  • podstawy księgowości i administrowania w organizacjach pozarządowych
  • organizacja programów w organizacjach pozarządowych,
  • podstawy pracy socjalnej
  • organizacja pracy biurowej,
  • praktyki w terenie – praca w organizacjach pozarządowych Zorganizowano też przewóz i opiekę dla niepełnosprawnych ruchowo
 3. przeprowadzono szkolenie dla liderów organizacji pozarządowych w zakresie zatrudniania osób niepełnosprawnych


Nazwa organizacji: Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w LaskachNazwa przedsięwzięcia: Terapia przez twórczość przygotowaniem uzdolnionych osób z dysfunkcją wzroku do wejścia na otwarty rynek pracyRehabilitacja społeczna i zawodowa oraz zatrudnienie osób z wadami wzroku to działalność statutowa Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi, którą szczególnie realizuje Dział ds. Absolwentów, jedna z komórek Towarzystwa. Wśród osób niewidomych i słabo widzących, osób nowo ociemniałych, spotykamy osoby uzdolnione, twórczo funkcjonujące w życiu przed utratą wzroku. Dlatego działania - oprócz tych obowiązkowych z zakresu rewalidacji podstawowej (nauka orientacji, ćwiczenia w pracowni widzenia i poznanie brajla) - uwzględniają zajęcia oparte na kulturotwórczych strategiach rozwoju osobowości. Opracowany projekt "Lepienie świata" pozwala odkryć, że palce "widzą, mówią, czują" i możliwy jest powrót do twórczego życia i podjęcie pracy zawodowej. Działania z zakresu twórczości i towarzysząca im refleksja filozoficzno - teologiczna oraz pedagogiczna są propozycję dla uzdolnionych artystycznie osób nowo ociemniałych nowej drogi do ludzi i świata; umożliwiają nawiązanie na nowo kontaktu z najbliższym otoczeniem, a jednocześnie dają nowe umiejętności zawodowe i pozwalają wrócić na otwarty rynek pracy.Realizacja projektu "Lepienie świata", obejmującego działania rehabilitacyjne s. Lidii:

 1. określono cele rewalidacyjne i przyjęto metody terapii przez twórczość jako podstawowe działania rehabilitacyjnego ( grudzień 2001);
 2. rehabilitacja podstawowa (orientacja przestrzenna, zajęcia w pracowni widzenia, wprowadzenie do brajla, elementy techniki komputerowej - grudzień 2001- styczeń 2002);
 3. rozpoznano możliwości w zakresie modelowania i twórczego ich wykorzystania (postawienie zadania rzeźbiarskiego - Laski, grudzień 2001; korekta prac - sesja wyjazdowa: Śrem, luty 2002);
 4. opracowano pełny cykl ćwiczeń rzeźbiarskich dla osoby z dysfunkcją wzroku, wykorzystując technikę modelowania przedstawioną w " II.Plastisches Gestalten”oraz przygotowano teksty do wspólnej lektury (styczeń - marzec 2002);
 5. ścisła realizacja zadania z włączeniem do projektu Piotra Kuscha (kwiecień - czerwiec 2002): I etap
  • ćwiczenia ręki: "czytanie" cienia, ręce kształtujące przestrzeń, doświadczanie wnętrza dłoni;
  • wytwarzanie: maska, portret, autoportret;
  • zlepianie świata: działania w zakresie terapii przez twórczość;
  • rozważania przy lepieniu (spojrzenie tyflologiczne na doświadczenia z kręgu tzw. pedagogiki terapeutyczne, odkrywanie wartości terapii przez twórczość, "dotykanie" słowa); II etap - praktyka terapeutyczna (maj 2002); III etap - wystawa prac: s. Lidii Studium wokół "Ecce Homo (Laski, Galeria Szkolna Ściana (czerwiec 2002); audycja radiowa Ecce Homo. Rozmowa Barbary Momot z s. Lidią (maj 2002); IV etap - sesja i ekspozycja prezentujące projekt (czerwiec 2002):
  • Rewalidacja podstawowa - teoria i praktyka (mgr Krystyna Konieczna - Laski, Dział ds. Absolwentów), * Przypadek Siostry L. (dyr. Teresa Cwalina - Laski, Zespół Szkół Zawodowych),* Rozważania o lepieniu (br. Maurice Maurin - Warszawa),* Spojrzenie tyflologa na doświadczenia z kręgu tzw. pedagogiki terapeutycznej (dyr. Teresa Cwalina - Laski, Zespół Szkół Zawodowych),* Odkrywanie wartości terapii przez twórczość (s. Lidia, Piotr Kusch - Laski), Znaczenie twórczości w rozwoju osoby niepełnosprawnej (prof. Andrzej Wojciechowski - Toruń, UMK); V etap - opracowanie i wydanie materiałów w druku ulotnym Lepienie świata.

Dalsze działania rehabilitacyjne i twórcze prowadzono już w formie realizacji indywidualnych zadań twórczych i konsultacji działań wynikających z podjęcia pracy.Odbyły się konsultacje przy opracowywaniu przez s. Lidię Drogi Krzyżowej na zamówienie jednej z parafii (Opalenica 2003, 2004 ). Omówiono program pracy pracowni ceramicznej, prowadzonej przez s. Lidię przy zespole szkół średnich w Opalenicy i konsultowano program zajęć plastycznych prowadzonych przez s. Lidię dla emerytów (Opalenica 2005 ). Efekty uzyskane podczas "Lepienia świata" przedstawiono na Konferencji ICEVI w Chemnitz (sierpień 2005 )w formie prezentacji oraz druków w języku niemieckim i angielskim, przygotowanych w brajlu i powiększonym druku; pokazano je również na wystawie towarzyszącej I Konferencji „Przygotowanie zawodowe osób z dysfunkcją wzroku a rynek pracy” (Laski 2005) i drukując artykuły w piśmie „Laski".Z Piotrem Kuschem zrealizowano działania rzeźbiarskie, podejmujące temat formy doskonałej i istoty znaku, poszerzające warsztat pracy niewidomego artysty i projektanta form użytkowych. Przygotowano i zaprezentowano wystawy: Forma doskonała (Laski 2003), Znaki świętości (Laski, Warszawa 2005 ) oraz Droga Krzyżowa (Laski, Warszawa 2005). Wydano katalogi i plakaty.W przypadku s. Lidii i Piotra Kuscha projekt Lepienie świata stał się drogą do podjęcia znowu twórczego, zawodowego życia. Dla innych osób z dysfunkcją wzroku może być skuteczną formą terapii. S. Lidia pracuje z młodzieżą szkolną w zespole szkół w Opalenicy i emerytami w świetlicy terapeutycznej przy domu pomocy społecznej. Piotr Kusch pracuje jako projektant form użytkowych w Warsztatach Rehabilitacji Zawodowej TOnO w Laskach.W lutym 2005 r. zajęciami z zakresu rehabilitacji zawodowej objęto nowo ociemniałego grafika komputerowego. Wykorzystano kulturotwórcze strategie rozwoju osobowości. Po zapoznaniu z brajlem i urządzeniami wspomagającymi bezwzrokową pracę na komputerze oraz praktyce w szkolnej pracowni komputerowej w Laskach, gdzie realizowano zadania z terapii przez twórczość nastąpiło przywrócenie do pracy zawodowej. Od 01.01.2006 r. Tomasz Wojakowski jest pracownikiem Centrum Promocji i Kariery Zawodowej Osób z Dysfunkcją Wzroku. Prowadzi też swoją fundację.


Nazwa organizacji: Grudziądzkie Centrum CaritasNazwa przedsięwzięcia: Centrum Informacji Aktywizacji Zawodowej i Wolontariatu Osób NiepełnosprawnychW Centrum Informacji Aktywizacji Zawodowej i Wolontariatu zaczął pełnić dyżury niepełnosprawny wolontariusz – doradca środowiskowy osób niepełnosprawnych w związku z czym zaczęło przychodzić coraz więcej osób niepełnosprawnych i dostrzegliśmy potrzebę rozbudowy technicznej i kadrowej. Zrealizowane zostały następujące działania:

 1. Stworzono 2 zespoły – ds. aktywizacji zawodowej i informacji oraz aktywizacji społecznej, wolontariatu i szkoleń
 2. Do dyspozycji podczas działania były dostępne 4 stanowiska komputerowe z pełnym dostępem do internetu, ksero, fax, tel, drukarka, skaner, kamera video oraz prasa lokalna i specjalistyczna.
 3. Stałe dyżury pełnili doradca zawodowy, pracownik socjalny, psycholog, prawnik i lekarz.

Wykwalifikowana kadra Caritas służyła szeroko rozumianą pomocą w realizacji pomysłów dotyczących aktywizacji społecznej i zawodowej, dzięki czemu CIAZiWON stał się Centrum informacji i wspierania inicjatyw ludzi niepełnosprawnych. Osoby niepełnosprawne kontaktowały się najpierw z animatorem zespołu, który po wstępnej rozmowie kwalifikował potrzeby osoby i udzielał pomocy lub kierował do dalszych specjalistów. Największym powodzeniem cieszyły się porady prawne i psychologiczne.W CIAiWON 51 osób niepełnosprawnych zostało objętych indywidualnym programem aktywizacji zawodowej, osobom tym udzielono kompleksowych informacji. Udzielono także 903 porady osobom niepełnosprawnym, szukającym pomocy w rozwiązywaniu swojego problemu.Dzięki stałej współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy kilku osobom udało się znaleźć pracę, a jeden z niepełnosprawnych wolontariuszy założył własną działalność gospodarczą. Wydane zostały ulotki informacyjne oraz broszura zawierająca wypracowane sposoby działania w aktywizacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych. Publikacje zawierające pełen opis nagrodzonych przedsięwzięć.Edycja 1 ( pobierz)Edycja 2 ( pobierz)