informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Misją Funduszu jest ułatwianie osobom niepełnosprawnym pełnego uczestnictwa w życiu zawodowym i społecznym.

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych w związku ze stosowaniem monitoringu wizyjnego

Administrator Twoich danych

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) z siedzibą w Warszawie (00-828), aleja Jana Pawła II 13.

Z administratorem danych możesz skontaktować się poprzez:

  • e-mail: kancelaria@pfron.org.pl
  • telefon +48 22 50 55 500
  • wysyłając list na adres PFRON, aleja Jana Pawła II 13, 00-828 Warszawa.

Inspektor Ochrony Danych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych. Możesz się z nim skontaktować w sprawach, które dotyczą ich przetwarzania oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem.

Kontakt do inspektora ochrony danych: iod@pfron.org.pl

Cele przetwarzania

Dane przetwarzane są po to, żeby zapewnić bezpieczeństwo pracownikom i chronić mienie.

Okres, przez który dane będą przechowywane

Twoje dane będą przechowywane nie dłużej niż 3 miesiące. Po tym czasie zniszczymy nagrania z monitoringu. Wyjątkiem mogą być przypadki, gdy nagrania zostaną zabezpieczone zgodnie z odrębnymi przepisami.

Odbiorcy danych

Do Twoich danych z monitoringu dostęp mogą mieć osoby, które świadczą na rzecz PFRON usługi informatyczne.

Twoje prawa

W związku z przetwarzaniem Twoich danych przez PFRON masz prawo:

  • do dostępu do nich;
  • do ich sprostowania, uzupełnienia lub usunięcia;
  • żądać od PFRON, aby ograniczył przetwarzanie Twoich danych.

Prawo do skargi

Możesz złożyć skargę na to jak przetwarzane są Twoje dane do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Dobrowolne podanie danych

Swoje dane podajesz dobrowolnie. Ale jeśli ich nie podasz, nie będziesz mógł przebywać na terenie obiektów objętych monitoringiem.

Podstawa prawna

Artykuł 6 ustęp 1 litera c RODO w związku z:

  • art. 22 z indeksem 2 paragraf 1 kodeksu pracy oraz
  • art. 5a ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym