informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Organizacje pozarządowe działające na rzecz osób niepełnosprawnych stanowią istotny element rehabilitacji społecznej, ale też zawodowej tej grupy społeczeństwa. Realizowane przez stowarzyszenia, fundacje zadania z zakresu aktywizacji społecznej czy działania prowadzące do zatrudnienia osób niepełnosprawnych mogą być dofinansowane przez Fundusz. Zobacz zakres naszej współpracy z trzecim sektorem w Polsce.

Forum Dialogu – informacje ogólne

Forum Dialogu jest ciałem konsultacyjno-doradczym Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, stanowiącym przestrzeń współpracy PFRON z organizacjami pozarządowymi w zakresie wsparcia osób niepełnosprawnych.

Do zadań Forum Dialogu należy:

 1. rozwijanie zasad i form współpracy z organizacjami pozarządowymi;
 2. dyskusja i wymiana poglądów oraz opinii w obszarze wsparcia osób niepełnosprawnych;
 3. wymiana doświadczeń pomiędzy organizacjami pozarządowymi oraz upowszechnianie dobrych praktyk;
 4. konsultowanie kluczowych propozycji i dokumentów z obszaru współpracy PFRON z organizacjami pozarządowymi;
 5. wypracowywanie propozycji mechanizmów i działań służących poprawie sytuacji osób niepełnosprawnych zarówno w życiu społecznym, jak i zawodowym.

Przy Forum Dialogu działają trzy grupy tematyczne:

 1. Grupa ds. zadań zlecanych

Zajmuje się przygotowaniem kierunków zmian w dokumentacji konkursowej w obszarze zlecania realizacji zadań zgłaszanych na podstawie art. 36 ustawy o rehabilitacji.

 1. Grupa ds. rozwiązań systemowych

W ramach prac grupy omawiane są potrzeby:

 • zmian systemowych w obszarze wsparcia osób z niepełnosprawnościami;
 • zmian w obszarze programów Rady Nadzorczej PFRON m.in. warunków składania, realizacji i rozliczania wniosków;
 • rozpoznania nowych obszarów, które powinny zostać objęte wsparciem w ramach programów Rady Nadzorczej PFRON.
 1. Grupa ds. rozwijania współpracy wewnątrzsektorowej

W ramach grupy omawiane są:

 • kierunki działań wzmacniających proces animowania nowych organizacji pozarządowych;
 • formy wspierania i rozwoju mniej doświadczonych organizacji zrzeszających i wspierających osoby z niepełnosprawnościami;
 • działania, których celem jest zapewnienie kompleksowego wsparcia organizacji pozarządowych działających w obszarze niepełnosprawności; 
 • możliwości potencjału ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstw społecznych, we wsparciu osób z niepełnosprawnością;
 • formy współpracy oraz wymiany doświadczeń i dobrych praktyk między organizacjami pozarządowymi;
 • innowacyjne formy wsparcia osób z niepełnosprawnościami powstałe w organizacjach pozarządowych.

Skład „FORUM DIALOGU” I kadencji:

 1. Krzysztof Michałkiewicz, Prezes Zarządu PFRON – Przewodniczący Forum Dialogu;
 2. Dorota Habich, Zastępca Prezesa Zarządu PFRON – Zastępca Przewodniczącego Forum Dialogu;
 3. Kamil Bobek, Dyrektor Departament ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi –Koordynator Forum Dialogu;
 4. Edward Bolak, Fundacja Wspólnota Nadziei;
 5. Anna Chwałek, Stowarzyszenie Pomocy Młodzieży i Dzieciom Autystycznym oraz Młodzieży i Dzieciom o Pokrewnych Zaburzeniach „WSPÓLNY ŚWIAT”;
 6. Joanna Cwojdzińska, Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną;
 7. Sylwia Daniłowska, Fundacja Aktywizacja;
 8. Maria Małecka-Rzodkiewicz, Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”;
 9. Karola Gąsiorowska, Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej;
 10. Małgorzata Gorący, Polska Federacja Zatrudnienia Wspomaganego;
 11. Małgorzata Jagieluk, Fundacja Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym;
 12. Robert Jagodziński, Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR”;
 13. Ewa Kierasińska-Siwkiewicz, Związek Harcerstwa Polskiego;
 14. Krzysztof Kotyniewicz, Polski Związek Głuchych;
 15. Andrzej Maczassek, „Jestem” Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym i Osobom Potrzebującym Wsparcia;
 16. Marta Młynarczyk, Fundacja na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Arkadia”;
 17. Elżbieta Oleksiak, Polski Związek Niewidomych;
 18. Izabela Pawlikowska-Dolata, Federacja Stowarzyszeń „Amazonki”;
 19. Krzysztof Peda, Stowarzyszenie na Rzecz Równego Dostępu do Kształcenia „Twoje Nowe Możliwości”;
 20. Przemysław Piechocki, Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych;
 21. Maciej Rębilas, Fundacja Pod Aniołem;
 22. Mariusz Rodzik, Podlaskie Stowarzyszenie Sportowe Osób Niepełnosprawnych START;
 23. Alicja Szatkowska, Milickie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych;
 24. Łukasz Szeliga, Polski Komitet Paraolimpijski;
 25. Wioleta Umławska, Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym;
 26. Maciej Wiatrowski, Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ;
 27. Renata Wicha, Stowarzyszenie „Nadzieja Rodzinie”;
 28. Michał Woroch, Fundacja Krok Po Kroku Michała Worocha;
 29. Dorota Świder, Departament ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi;
 30. Łukasz Niedźwiedzki, Departament ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.